Findbusiness.me

Types of Businesses City Country Add Business
Home > Afghanistan > Herat > Personal Blog > شعری در پائیز - A Poem in Autumn

شعری در پائیز - A Poem in Autumn

(22 Rate)
+93796302021
(0 Rate)
+93796302021

About :

نفسم بند نفس های کسی است که نیست!

Description:

ای دل چه خوب بود تو را هم نداشتم

Contact:

+93796302021

Other Information

Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form

Featured Articles:

2021-10-21

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می‎کندnبلبل شوقم هوای نغمه‎خوانی می‎کندnnهمتم تا می‎رود ساز غزل گیرد به دستnطاقتم اظهار عجز و ناتوانی می‎کندnnبلبلی در سینه می‎نالد هنوزم کاین چمنnبا خزان هم آشتی و گل‎فشانی می‎کندnnما به داغ عشقبازی‎ها نشستیم و هنوزnچشم پروین همچنان چشمک‎پرانی می‎کندnnنای ما خاموش ولی این زهره‎ی شیطان هنوزnبا همان شور و نوا دارد شبانی می‎کندnnگر زمین دود هوا گردد همانا آسمانnبا همین نخوت که دارد آسمانی می‎کندnnسالها شد رفته دمسازم ز دست اما هنوزnدر درونم زنده است و زندگانی می‎کندnnبا همه نسیان تو گویی کز پی آزار منnخاطرم با خاطرات خود تبانی می‎کندnnبی‌ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولیnچون بهاران می‎رسد با من خزانی می‎کندnnطفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختندnآنچه گردون می‎کند با ما نهانی می‎کندnnمی‌رسد قرنی به پایان و سپهر بایگانnدفتر دوران ما هم بایگانی می‌کندnnشهریارا گو دل از ما مهربانان مشکنیدnور نه قاضی در قضا نامهربانی می‎کند. n#استاد_شهريار

2021-10-16

یاد ایامی که هر دم یاد ما بودی بخیرnn#حسین_رحمتی

2021-10-15

تورا به نظم کشیدم، ولی جهان خودم nشبیه موی سیاهت پر از پریشانیست.

Review

Similar Places:

آموزش خوشنویسی لاتین به دو سبک هندرایتینگ و کاپرپلیت Teaching Latin...
دوخت و طراحی لباس نامزدی ، نکاح ، عروس..
این صفحه معلومات مفید راجع نجوم برای تان خواهد داد...
Join us!if you want to improve your English..
صفحه ما را به دوستان تان معرفی کنید و از...
In this page we will provide every services for all...
هرگز نمي‌توانيد اميدوار باشيد كه دنيا، به گونه‌اي خودكار، شرايط...
برای دیدن بهترین وناب ترین معلومات اسلامی کافیست صفحه رالایک...
It is not difficult to think of the best player...