Findbusiness.me

Types of Businesses City Country Add Business
Home > Afghanistan > Mazar-e Sharif > Engineering Service > Abad Garan Shamal Constraction Company

Abad Garan Shamal Constraction Company

(22 Rate)
+93799700965
(0 Rate)
+93799700965

About :

We will help you to have beautiful and convenient house �

Contact:

+93799700965
-0.00050898908938953, 0.00036955917403247

Other Information

Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form

Featured Articles:

2021-03-22

محاسبه و معلومات در مورد گنبدnnمحاسبه گنبد جغرافیایی براساس یک شعاع داده شده (سطح سطح پایه) ساخته شده است، به منظور دستیابی به:nاندازه ردیف و تعداد آنها محاسبه شده استnتعداد و نوع اتصالات مورد نیازnزاویه بین لبه هاnارتفاع مورد نیاز، مساحت کل ساختمانnمساحت سطح گنبدnمنطقه پایه گنبد شمارش شده توسط شعاع داده شده S = π * R 2 . این را باید در نظر داشت که این منطقه واقعی به این واقعیت است که شعاع گنبد در نظر گرفته است، به طور معمول به صورت بیرونی نیمکره (در "تاپ") به نوبه خود تا حدودی کمتر به علت، و دیوار گنبد همچنین دارای یک ضخامت خاص.nارتفاع گنبد ژئودزی با قطر داده شده داده می شود و می تواند برای یک فرکانس تقسیم حتی 1/2، 1/4 قطر (در فرکانس بزرگ، می تواند 1/6، 1/8). برای عجیب - 3/8، 5/8 قطر (و غیره).n4V، 1/4 حوزه 4V، 1/2 کرهnمساحت سطح زمین گنبد ژئودزی با توجه به فرمول شناخته شده برای محاسبه مساحت کره محاسبه می شود S = 4π * R 2 . برای یک گنبد برابر با 1/2 کره، فرمول فرم خواهد داشت S = 2π * R 2 . در مورد پیچیده تر، زمانی که آن را به منطقه بخش، حوزه، فرمول محاسبه می آید S = 2π * RH ، جایی که H ارتفاع قطعه است.nمحاسبه عناصر ساختاری گنبد جغرافیایی ممکن است با استفاده از جداول آماده تولید شده که در آن:nتعدادی از لبه گنبد طول برابر - لبه A، B، C، D، E، F، G، H، اول در گنبد با فرکانس 1V یک لبه - A. در گنبد با فرکانس دو لبه 2V - A، B. در یک قبه فرکانس 3V سه لبه - A، B، C. و غیره.nتعداد و نوع اتصالات استفاده شده 4 محدود، 5 محدود، 6 ترمینال است.nضرایب تبدیل طول لبه های گنبد به شعاع گنبد. برای مثال، اگر شما می خواهید برای ایجاد یک گنبد با ارتفاع 1/2 فرکانس 2V و شعاع 3.5 متر، شما شعاع ضرب در 0.61803 (3.5) برای تعیین طول لبه A و ضرب 0.54653 برای تعیین طول لبه B. ما بدست می آوریم: A = 2.163 متر، B = 1.912 متر.nn nگنبد 1Vnریسمان ضرایب تعدادnالف 1.05146 25nاتصال 5 طرفه 6nاتصال 4 طرفه 5nگنبد 2Vnریسمان ضرایب مقدار 1/2nالف 0,61803 35nب 0,54653 30nاتصال 4 طرفه 10nاتصال 5 طرفه 6nاتصال 6 پین 10nگنبد 3Vnریسمان ضرایب مقدار 3/8 مقدار 5/8nالف 0,34862 30 30nب 0,40355 40 55nسی 0,41241 50 80nاتصال 4 طرفه 15 15nاتصال 5 طرفه 6 6nاتصال 6 پین 25 40nگنبد 4Vnریسمان ضرایب مقدار 1/2nالف 0,25318 30nب 0,29524 30nسی 0,29453 60nد 0,31287 70nE 0,32492 30nF 0,29859 30nاتصال 4 طرفه 20nاتصال 5 طرفه 6nاتصال 6 پین 65nگنبد 5Vnریسمان ضرایب مقدار 5/8nالف 0,19814743 30nب 0,23179025 30nسی 0,22568578 60nد 0,24724291 60nE 0,25516701 70nF 0,24508578 90nG 0,26159810 40nه 0,23159760 30nمن 0,24534642 20nاتصال 4 طرفه 25nاتصال 5 طرفه 6nاتصال 6 پین 120nمحاسبه گنبدnامکان انتخاب پارامترهای دیگر براساس یک پارامتر وجود دارد، به صورت خودکار شمارش می شود. شعاع پایه می تواند از شعاع حوزه تنها زمانی که لبه شکل گرد می شود متفاوت باشد.nریسمانnلطفا توجه داشته باشید! طول آن با لبه بالا (معمولا طولانی تر)، در برخی موارد (به عنوان مثال، «حوزه ها») نشان داده می شود، به دلیل لبه پایین، طول کلی محصول می تواند بیشتر باشد. این اتفاق می افتد زمانی که پوشش (به یک دایره) شکل لبه، برای یک برنامه رایانهای که تلاش جهت لبه های دنده در یک هواپیما مشترک برای آنها، آن را برای سهولت ساختار نصب و راه اندازی در هواپیما (سطح این سیاره، به عنوان مثال) لازم است.nقاب گنبد nn nچندین روش برای ساخت قاب گنبد وجود دارد. ساده ترین و قابل دسترس ترین روش غیر متصل است که می تواند با خیال راحت جمع آوری گنبد ها را تا قطر 40 میلی متر.nمقایسه با تعدادی از موادnتولید یک خانه خرد شده با مساحت 250 متر مربع نیاز به بیش از 150 مترمربع دارد. گرد و غبار 22، ساختمان و اتمام چوب. در همان زمان، ساخت و ساز از یک گنبد متشکل از سطوح هندسی چوبی منفعل 14 متر در قطر، با سه طبقه، به مساحت 350 متر 2 مورد نیاز 10 متر 3 از صون، 12 متر 3 از مواد بشقاب (LVL، OSB3، PSF). همه!!!nدستورالعملnمشاهده کنید دستورالعمل در کار با سایت . کاربران ثبت شده می توانند مقالات خود (همچنین سوالات)، گالری عکس ها و غیره ایجاد کنند.nاین صفحه دستورالعمل ماشین حساب برای محاسبه ساختارهای گنبدی، از جمله سقفهای گنبد و خانه های کوهستانی است.nزبان پیش فرض روسی است. شما می توانید با انتخاب "زبان" از لیست کشویی آن را به یکی از مناسب برای شما تغییر دهید.nدستورالعمل ماشین حسابnداده های اولیهnnمنطقه "داده اولیه" برای مشخص کردن هندسه اسکلت در نظر گرفته شده است. در آن، شما می توانید پارامترهای در زمینه های زیر را مشخص کنید:n« فرکانس V"آیا تعداد پارتیشن های رأس است. با افزایش فرکانس، تعداد رأس ها و لبه ها به ترتیب افزایش می یابد. بزرگتر این مقدار، بیشتر شکل لاشه به کره نزدیک است و طول لبه ها کوچکتر است.nn icosahedron یک چند ضلعی با مقدار فرکانس V برابر 1 است.nn nمقدار فرکانس پارتیشن برابر با وحدت مربوط به ساختار در شکل یک icosahedron است. با افزایش فرکانس، لبه های ICosahedron به قطعات تقسیم می شوند. تعداد لبه ها برابر فرکانس پارتیشن است.nn فرکانس پارتیشن بندیn« کلاس خرابکاری"- این مورد مسئول انتخاب شکل از چند ستون است.nدر فرکانس تقسیم دو یا چند نسخه مختلف هر پارتیشن امکان پذیر است. این گزینه ها به کلاس تقسیم می شوند. اگر یک پارتیشن را به صورت یک icosahedron طراحی کنید، کلاس های پارتیشن را می توان در شکل نمودار نشان داد.nn کلاس های ساختار گنبد پارتیشن بندی.nدر ماشین حساب عدد رومی کلاس های اصلی را نشان می دهد، تنها سه نفر از آنها وجود دارد. اعداد عربی نشانگر تغییرات کلاسهای اصلی است.n« روش پارتیشن بندی"- اجازه می دهد تا شما را بین" آکورد برابر "،" Arcs برابر "و" مکزیکی "را انتخاب کنید.n« تقارن محوری"- انتخاب محور تقارن، که در هنگام برش بخشی از گنبد از کره و جابجایی گنبد به صورت عمودی، در نظر گرفته شده است. گزینه ها عبارتند از:nپنتاد - محور تقارن از طریق یک رأس عبور می کند که در آن 5 لبه همگرا می شوند.nصلیب - محور تقارن از طریق یک رأس عبور می کند که در آن 6 لبه همگرا می شوند.nسه گانه - محور تقارن از طریق چهره عبور می کند.n« فولرین"- انتخاب شکل گنبد به شکل فولرین، که در حوزه کشیده شده است (" رونوشت ") یا توصیف آن (" شرح داده شده "). فیلد "Fullerene" در هنگام انتخاب گزینه اتصال "مشترک" موجود نیست.nn n« پایه را تنظیم کنید"- به شما اجازه می دهد پایه را با توجه به سطح پایه با تغییر پارامترهای لبه ها در پایه گنبد تطبیق دهید. فیلد "Base Alignment" در هنگام انتخاب روش اتصال "مخروط" یا انتخاب شکل فولرین در دسترس نیست.n« بخشی از حوزه"آیا انتخاب بخشی از حوزه ای است که از آن گنبد تشکیل خواهد شد. برای گنبدهای فرکانس های مختلف، نسبت های مختلف برش امکان پذیر است.nابعاد و روش اتصالnفیلد "Dimensions and Ways of Connection" به شما اجازه می دهد ابعاد حوزه را تنظیم کنید و نحوه اتصال لبه های گنبد را انتخاب کنید. پارامترهای زمینه:n« شعاع کره، متر"- شعاع حوزه داده شده است.nدر لیست کشویی، می توانید گزینه های اتصال زیر را انتخاب کنید:n"Piped" یک روش اتصال با استفاده از اتصالات است. هنگامی که این روش اتصال انتخاب می شود، یک فیلد اضافی ظاهر می شود که شما می توانید قطر لوله را که اتصال دهنده را تشکیل می دهد مشخص کنید.n"GoodKarma" روش اتصال بی سیم است که هر لبه از دو پرتو تشکیل شده است. هنگامی که این روش اتصال انتخاب می شود، یک فیلد اضافی ظاهر می شود که در آن شما می توانید مشخص کنید چطور دنده ها به عقب یا عقربه های ساعت متصل می شوند.n"Semikone" متصل اتصال غیر متصل است که در آن هر لبه از دو پرتو تشکیل شده است.n"مخروط" یک اتصال غیر اتصال است که در آن هر لبه از یک نوار تشکیل شده است.n"مشترک" یک اتصال غیر اتصال است که در آن هر لبه از یک نوار تشکیل شده است. هنگامی که این روش اتصال انتخاب می شود، یک فیلد اضافی ظاهر می شود که در آن شما می توانید مشخص کنید چطور دنده ها به عقب یا عقربه های ساعت متصل می شوند. روش "مشترک" برای گنبد در قالب فولرن موجود نیست.n"بینی" یک راه اتصال غیر کانکتور است که در آن هر لبه از یک نوار تشکیل شده است. انتخاب این روش اتصال فقط برای گنبد به شکل فولرین ارائه شده است. برای اینکه این روش اتصال در لیست گزینه های اتصال نمایش داده شود، ابتدا باید شکل گنبد را در قالب فولرین در قسمت "Fullerene" در بخش "اطلاعات اولیه" مشخص کنید. برای انجام این کار، در فیلد "Fulleren" شما باید یکی از گزینه ها را انتخاب کنید: "Inscribed" یا "Described". هنگامی که این روش اتصال انتخاب می شود، یک فیلد اضافی ظاهر می شود که در آن شما می توانید مشخص کنید چطور دنده ها به عقب یا عقربه های ساعت متصل می شوند.nبرای تمام راه های پیوستن به دنده در پایه گنبد شامل یک نوار است.nابعاد لبه هاnاین فیلد عرض و ضخامت لبه ها را در میلی متر مشخص می کند.nطرح گنبدnn nدر قسمت راست ماشین حساب، طرح گنبد داده شده نمایش داده می شود. گنبد می تواند با یک ماوس چرخانده شود و با چرخ ماوس بزرگ و بزرگ شود.nدر ماشین حساب شما می توانید با کلیک کردن بر روی دکمه مناسب، اسکلت، سقف، طرح و طرح را مشاهده کنید. آنها همچنین می توانند چرخش، بزرگ شدن و کاهش یابد.nnطرح در نوار "Roof" به شما اجازه می دهد تا از محاسبه چهره ها و لبه های ساختار فردی محروم شوید. برای حذف یک چهره، باید با موس روی آن کلیک کنید. برای حذف لبه، لازم است که چهره های مجاور آن را از هر دو طرف کنار بگذاریم.nاگر از محاسبه چهره ها و لبه ها در تب "Roof" محروم نباشید، مقادیر در سایر مشاغل و بخش های ماشین حساب به صورت خودکار محاسبه می شوند.nاین تابع می تواند برای تجزیه و تحلیل حفره های ممکن در ساختار، به عنوان مثال برای درب ها و پنجره ها مفید باشد.nnدر برگه طرح، می توانید طرح ریزی لبه های پایین تر از ساختار را در هواپیما در پایین ببینید. و همچنین ابعاد از مرکز کره به انتهای طرح ها و ارتفاع انتهای لبه ها.nبا انتخاب لبه های فردی با ماوس، می توانید اطلاعات مشابهی را برای هر لبه گنبد مشاهده کنید.nn nدومین کلیک انتخاب را حذف می کند.nاگر چهره گنبد در برگه سقف کنار گذاشته شود، هنگامیکه به برگه برنامه بروید، لبه های این چهره ها به صورت خودکار برجسته می شوند.nبرای دیدن کل طرح به طور کلی، نمودار را با ماوس چرخان کنید.nنتایج اندازه گیریnمحتویات بلوک "نتایج اندازه گیری" زمانی که شما بر روی عنوان این بلوک کلیک می کنید "نتایج اندازه گیری" قابل رویت می شود.nnنام هر فیلد خود توضیحی است.nبلوک "ابعاد" نشان دهنده تعداد ابعاد و تعداد عناصر خود است:n"چهره" - شماره اول نشان دهنده تعداد ابعاد است، شماره دوم نشان دهنده تعداد چهره ها است. در نمودار، چهره های همان اندازه در همان رنگ نشان داده شده است.nn n"ریب" - شماره اول نشان دهنده تعداد ابعاد است، عدد دوم تعداد لبه ها را نشان می دهد. در طرح کلی، دنده هایی از همان اندازه در یک رنگ نشان داده شده و با همان حروف مشخص شده اند.n"Vertex" - شماره اول نشان دهنده تعداد رأسهایی است که لبههای مختلف گرفته شدهاند، بدون توجه به این واقعیت که لبههای کمتری به پایینترین رأسها میرسند. شماره دوم تعداد رأس ها را نشان می دهد.nریسمانnبلوک سد نشان می دهد که شکل، اندازه و تعداد تمام لبه های محوطه محاسبه شده است.nنماد زیر در نمودار استفاده می شود:nnشاخص لبه و رنگ آن بر روی نمودار. نامه های لاتین به عنوان یک شاخص استفاده می شود.nتعداد لبه های این نوع (index).nارزش زاویه دیفرانسیل بین لبه لبه و جانبی گنبد مجاور آن.nتعیین عددی از رأس که در آن لبه توسط پایان داده شده پایان می یابد.nمقدار زاویه دیفرانسیل بین سطح بیرونی لبه و سطح برش.nلبهnبلوک صورت، اندازه و تعداد تمام چهره های گنبد محاسبه شده نشان داده شده است.nبالاnبلوک ریشه نشان می دهد که نوع، اندازه ها و تعداد تمام رأس ها از گنبد محاسبه شده. رأس ها بدون در نظر گرفتن قطع کردن بخشی از حوزه از گنبد داده می شود. بنابراین اگر یک یا چند دنده به عنوان «تعریف نشده» تعیین شده، به این معنی که در گنبد کوتاه قله در پایه هستند و طرف با «تعریف نشده» طراحی آنها. برای دیدن تمام چهره ها، شما باید کل حوزه "1/1" را در قسمت "قسمت کره" انتخاب کنید.

Review

Similar Places:

Land Surveying & Design Solutions