Findbusiness.me

Types of Businesses City Country Add Business
Home > Afghanistan > Kabul > Public Figure > Abdul Farid Silany عبدالفرید سیلاني

Abdul Farid Silany عبدالفرید سیلاني

(1 Rate)
+93750869738
(1 Rate)
+93750869738

About :

هدف ما يك افغانستان أباد ،ازاد و سر بلند ميباشد

Contact:

+93750869738

Other Information

Categories:

Public Figure
Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form

Featured Articles:

2022-03-03

رهبران تا.لب میگویند، آنعده از جوانان که از کشور بیرون شده اند دوباره به کشور برگردند، خیر شان در وطن شان است.nمن بعد از سقوط جمهوريت در یکی از پروگرام های "مٶسسه جوانان برای صلح" بحیث رییس "پروگرام افغانستان مرفه" ایفای وظیفه مى نمودم. این پروگرام در بخش هاى ذيل فعالیت داشت که از طرف انستیتوت فرهنگ و توسعه آسیا تمویل مالی می شد.nn1- ایجاد کلینک های سراپا برای مردم بی بضاعت بطور رايگان;n2- ایجاد مراکز آموزشی برای آنعده افرادى که از نعمت سواد محروم بودند; n3- ایجاد مراکز ظرفیت سازی برای کارمندان دولتی و غیر دولتی;n4- ایجاد برنامه هاى کار آفرینی بمنظور تنزل گراف بيکارى در کشور;n5- و ايجاد برنامه صلح سازی ( صلح اجتماعی )، برنامه پسا صلح;nnمن در حدود 53 روز در این بخش فعالیت نمودم که خوشبختاته در ساحهء دشت برچی کابل، یک باب کلینيک افتتاح نمودیم و با بسیار شوق و علاقه میخواستیم تا با مسولین ا.ا نیز فعالیت نمایم. ما جوانان ملت بودیم و در هر نظام باید کنار مردم خويش مى بوديم چون نخواستيم سوار طیاره های آمریکا و اروپا شويیم و کشور و مردم خويش را ترک کنيم.nبدختانه عساکر ا.ا بعد از چند مدت به دفتر ما هجوم آوردند و به تعداد 8 تن کارمندان ما را زندانى نمودند. به خانه شخصى خودم حمله نمودند و عساکر تا لب به سر دیوار های خانه ما بلند شدند و ( چاپه ) انداختند و اين مثل تالاشى هاى امریکایی ها بود که بر حريم خصوصى مردم حمله ميکردند. دو برادرم را از منزل ما با خود بردند 52 شب و روز آنها در جاى نامعلوم به سر مى بردند، هیچ نشانى از براردان و همکاران ما نداشتیم، تمام ارگان های امنیتی تا لب از وجود و دستگيرى شان ابراز بى خبرى کردند. تا بعد از تحقیات کامل، که هیچ يک از ادعا هاى وارده حقيقت نداشته و بلاخره خود شان بر بى گناهى برداران و همکاران من اقرار کردند و همه شان را رها نمودند.nnتا لبان ادعا داشتند که گویا ما به دين عیسویت تبلیغ مى کنيم و مدعى بودند که شواهدى از تبلیغات دين عیسویت را در دفاتر ما بدست آورده اند ولى خدا شاهد است که بعدآ مشخص شد که عليه ما توطٸه صورت گرفته بود و توطئه گران نیز فعلا در کابل زندگی می‌کنند. نياز نيست براى اسلامیت و مسلمانی خويش ثبوت بدهيم چون همه ما را به شکل درست مى شناسند ولی بنأ بر هر دليل تا لبان نخواستند تا ما کار و فعالیت کنیم و با عزت در کشور خود زندگی کنیم چون جمعيت و کيفيت فعاليت هاى اجتماعى و مدنى ما به مراتب بزرگتر و بالاتر بوده و شايد آنها هراس داشتند تا مبادا عليه شان مبارزه کنيم.nnما در نظام جمهوریت به اسلامیت و افغانیت سالها مبارزه کرديم خداوند یک و برحق است که از بسیاری آنهاى که بر ما تهمت کردند، مسلمان تر و با تقواتر بوديم و هستيم. دفاتر و تمام دار و ندار ما را تا.لبان ضبط کردند، پس اکنون چه تضمین وجود دارد که من و جوانان امثال من دوباره به کشور برگردیم و در نظام تا.لبانی به مردم خود مصدر خدمت شوييم.nnپیشنهادات ما: nاکر تا.لبان ميخواهند تا جوانان دوباره به کشور شان برگردند، باید ثابت بسازند که افراد و عساکر تا لبان به هیچ فرد کارى ندارد;nتا لبان دفاتر، خانه ها، موتر ها و همه امکانات ما و جوانان را که فعلن تحت کنترول شان است، رها نموده و دوباره تسلیم نمایند;nتضمين بدهند که بدون هر نوعه تبعيض جوانان کشور ميتوانند در نظام سهيم مى باشند;nnبرای برگشت ما تضمین بدهند، ما حاضر هستیم که دوباره به کشور خود برگردیم.nnنوت: تصاویر من و بلال احمد نیازی رییس موسسه جوانان برای صلح که از کابل فرار نمودیم.nنوت ٢: "سوار شدن بر طياره هاى آمريکا و اروپا" مجبوريت هر فرد و جوان اين کشور بوده، ورنه کسى هم نميخواهد کشور را ترک کنند، بنأ از جمله فوق من کسى آزرده نشود.nnبا حرمتn#سيلانىnرئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهامت

2022-02-15

حق مردم افغانستان را کسى حيف و ميل کرده نميتواند!!nnآمریکا به عنوان امانتدار پول های افغانستان است نه به عنوان کشوری که پول های مردم افغانستان را به بهانه هاى مختلف بطور ظالمانه و دزدى به مصرف برساند.nاین پول ها به حکومتى که به اراده و خواست اکثريت مردم افغانستان به میان آمده باشد تعلق دارد و تا بکار آمدن حکومت پاسخگو نباید آزاد گردد و اگر آزاد نيز میگردد، این پولهای مصرفی نیست که حاکمان فعلی به مصرف برسانند; این پول ها سرمایه و پشتوانه سرمایه گزاری براى افغانستان است. nجوبایدن در افغانستان شکست شرم آورى را تجربه کرده و فعلن دارد اشتباهات شکست خويش را به این نوع جبران کند و به اصطلاح بينى خميرى از ضعف ملت افغانستان در سطح بين الملل براى خودش بسازد، که این عملکرد شان نيز اشتباه بر اشتباه خواهد بود و بس. nجوبایدن نميتواند پول های که امانت به بانک جهانى سپرده شده است به میل خود به مصرف برساند. ما از سازمان ملل متحد به عنوان نهاد حل کننده موضوعات در تعارض بين الدول میخواهم این مسٸله را حل نماید در غیر آن تعريف و وجود سازمان ملل متحد نيز زير سوال خواهد رفت.nnبا حرمتn#سيلانى

2022-01-14

بايد اصلاح شوييم!nبعد از تحولات اخیر نسبت مشکلات امنیتی صفحه فیسبوکم موقتأ بند بود زمانی که باز نمودم من در فکر اين بودم که شايد مردم ما خصوصآ جوانان ما از بی اتفاقی، تعصب و تفرقه اندازى ها پند و عبرت گرفته باشند; ولی متأسفانه که ما هنوز هم درست هوشیار نشده ایم. از تحولات و بدبختی های خود درس عبرت نگرفتیم، هنوز نيز کوشش داریم که آتش نفاق را شعله ور نگهداریم، هنوز نيز به هر رهبر و رهبرزاده کف ميزنيم، در پی تجزیه کشور هستیم که کاملآ به سود هیچ کدام ما نیست. ما نهایتآ کوشش داریم برترى داشته باشیم و تعصبات را دامن ميزنيم. نا گفته نماند در بیست سال اخیر سود کشور را کسانی بردند که امروز در کنار وطن و وطندار شان نیستند و بدبختی را همه ملت سپری می‌نماید.nnبرادران و خواهران گرامی من! nهمیشه گفتیم و می‌گویم که افغانستان خانه مشترک همه ماست، تا زمانیکه ما خانه خود را آباد نکنیم کسی دیگر نمی‌تواند این ویرانه را آباد کند. بیست سال آمریکا به تمام قدرت نظامی و با تریلیون دالر مصرف پولی آمد، زمانیکه دید همه ما در پی منافع شخصی خويش هستیم، جزیره های قدرت شکل ميدهيم و هیچ کسی به فکر منافع ملی نبوديم، دوباره ویران ماندند و رفتند. به هزاران افغان کشته و به هزاران هموطن ما معیوب شدند و شهرها، قریه و قصبات ما ویران شد. بیاید که دیگر هوشیار شویيم، از بدبینی، تفرقه اندازی و عدم فکر واحد چیزی حاصل نمى شود. دشمن در کمین است، تنها راه که دشمن ميتوانست بنیاد ما را از بین ببرد، ایجاد تفرقه بود و بنیاد ما را از بین بردند. اگر دوباره هوشيار شويم و از اشتباهات گذشته خويش تجربه حاصل کرده باشيم، ان شاءالله دیر نیست این ویرانهء که چهل سال در آتش نفاق ما می‌سوزد عمران گردد. nnمتحد شوييد!nnبا حرمتn#سيلانى

2021-12-30

بسم الله الرحمن الرحيم!nnسلام و عرض ارادت خدمت تمام هموطنان و همکاران عزيز!nاميدوارم صحت و سلامت باشيد.nnزندگى سياسی، فعالیت‌های مدنی- سیاسی و تعهد خدمتگذارى براى افغانستان عزیز فراز و نشيب‌هاى فراوان دارد/خواهد داشت. نياز است تا در اين راه پر مشقت، استقامت و مبارزه مداوم خويش را برجسته از روز گذشته ساخته و بسوى فرداى بهتر استوارتر گام برداشت.n بايد با تأسف بگويم که بنا بر بعضى تهديدات امنيتى و دسيسه هاى کاذب، کشور را با هزاران اميد و آرمان ترک کردم. وطن مادر است و جدايى از مادر وطن جانکاه و جانسوز مى‌باشد، ان‌شاء الله از این به بعد نیز با برنامه و انگيزهء بلند و خدمت به کشور از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهم کرد. امیدوارم که آغوش میهن عزیز ما بار دیگر به همه افغان‌ها باز گردد و همه بتوانند بدون هراس به کشور خود زندگی کنند و همه با هم به کشور باشیم و یکی دیگر را به آغوش بکشیم. ان‌شاءالله.nهمچنان از تمام دوستان، همکاران و هموطنان عزيز سپاس گزارى ويژه مى‌نمايم که در رهايى برادران و کارمندان دفتر کاری ما تلاش، دعا و همکارى کردند.nبا حرمتn#سيلانى

2021-07-18

رسنيزه اعلاميهnnپه پاکستان کې دافغان سفیر پر لور زور زياتى او د تاوتريخوالي فاسده بڼه د نړېوالو دیپلوماټیکو اصولو، د انسانیت او انسانی تهذیب خلاف کار دی چې پړه یې کوربه هېواد پورې تړل کېږي.nد شهامت ټولنيز او فرهنګي سازمان ياد غيرانساني کړنه په خورا کلکو ټکو غندي او پدې اړه د خپل حکومت څخه دجدي پلټنو غوښتنه کوي او دا چې پدې ترهګریز او غير انساني کړنې سره دیپلوماټيک مصؤنیت او عرف تر سخت سوال لاندې راغلى دى، ددغې قضیې نړېوال اړخ دی چې باید نړيوالو محاکم کې يې رسمآ وڅاري، کنه دا به له افغانستان سره د پاکستان ترڅنګ د نړيوالو اصولو د څارونکو ادارو ګډ جفا او ظلم وي.nافغانان تل په مختلفو پلمو او مختلفو بڼو د ترهګرۍ د شومې پديدې ښکار شوي دي چې دغه پېښه یې ژوندی مثال دى.nnدرنښتnد شهامت ټولنيز او فرهنګي سازمان

2021-06-25

یک قدم پیش یک قدم پس!nگاهی طالب پیش، گاهی حکومت nگاهی طالب نما خوش، گاهی ملتnnولی از اینکه در این کش و گیرها کدام جغرافیا به ویرانه مبدل شد، به چه اندازه خون افغانها ریخت، چه تعداد اطفال یتیم و بى مادر شدند، به چه اندازه خانم های این کشور بیوه شد، و به چه تعداد عزیزان، فرزندان و فامیل خود را از دست داديم؟nفقط خداوند بزرگ میداند و پاسخ اين همه سوالات...!nزمین میداند که آتش نیابتی کشور هاى بيگانه در آن روشن است...!nnاى خدا!nبه فضل و کرمت ملت ما را از این آتش نجات ده...!nn#سيلانى

2021-06-19

#جنگ_روانی nجنگ روانى را چه کسانى به نفع نظام مى چرخاند؟nمأموران، مشاوران، مديران، آمران، رٸيسان و معاونين دواير دولتى فقط و فقط توجه به چور و غارت دارند تا چگونه از نفس و مال اين ملت چور کنند، در صفحات فيسبوکى شان حتى يک پست هم براى حمايت از نظام و دولت ندارند انقدر افراد ترسو و بزدل هستند که از نام و نشان خود نیز در حراس میباشند ولى امتيازات خيلى عالى ميگيرند، در مقابل فعالين مدنى، اجتماعى، سیاسی و مردم عام که دلسوز اين ملت و دولت شان هستند و نميخواهند تا کسى عليه نظام و دولت شان هيچ حرکت منفى داشته باشد و همواره بدون هيچ امتياز و معاش در صحبت، نشريات و عمل حامى و پشتيبان اين نظام و دولت مى باشند که صدها رقم مشکلات و خطرات را عليه خود و خانواده شان قبول ميکنند، دولت بايد در زمينه توجه کرده و کسانى را که وفادار به اين ملت و دولت هستند را تشويق و تقدير مادى و معنوى کند.nnبا حرمتn#سيلانى

2021-06-03

د ټاکنو خپلواک کميسيون له مشرتابه سره ليدنه!nnد شهامت ټولنيز او فرهنګي سازمان رهبری او غړو نن د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمېسيون له مشرتابه سره ليدنه وکړه او د راتلوونکو ټاکنو په اړه سره بحث او خبرې وشوې.nياده ليدنه کې د شهامت ټولنيز او فرهنګي سازمان رٸيس ښاغلي عبدالفريد "سيلاني" ټولې هغې اندېښنې چې په تېرو ټاکنو کې د ياد سازمان "پر ټاکنو د څار کمېټې" لخوا راټولې شوې وې، د ټاکنو خپلواک کمېسيون له مشرتابه سره شريکې کړې.nد ټاکنو خپلواک کمېسيون مشرتابه ډاډ راکړ چې د تېرو ټاکنو ټولې ستونزې به په راتلوونکو ټاکنو کې حل، او ټول هېوادوال به په پراخ ډول سره په رڼو ټاکنو کې برخه واخلي. د رايې ورکونې لړۍ به په يو پرمختللي نړيوال بايومټريک سيستم کې ترسره کېږي، د رايو ورکوونکو نوملړ کې به د تېر په څېر ستونزې نه وي او داځل به رايه ورکول په دواړو بڼو ( برېښنايي پېژندپانو او کاغذي پېژندپاڼو ) ورکول کېږي چې شل ميليونه هېوادوال به د ټاکنو تر نېټې پورې برېښنايي پېژندپاڼې ولري ، له هيڅ کانديد څخه به پېژندپاڼې نه اخيستل کېږي، د پارلماني ټاکنو نوماندان به زر تنه خپل پلويان د بايومټريک لپاره د ټاکنو کمېسيون ته حاضروي او د ولسمشريزو ټاکنو نوماندان به سل زره خپل پلويان په 34 ولايتونو کې د ټاکنو کمېسيونونو ته د بايومټريک لپاره حاضروي او تر ټاکنو وروسته به پايلې ډېر ژر، رڼې او په رښتيني توګه اعلان شي.nnدرنښتnد شهامت ټولنيز او فرهنګي سازمان د دارالانشأ رياست

Review

Similar Places:

The Official Facebook Page of (Abdul Waris Ahmadzai)
رسول الله ﷺ فرمایي: "د هغه چا مخ دې الله تعالی...
Abdul Rahim Ayoubi Former Member Of Afghan Parliament And Leader...
writer | social activist | Motivational speaker | PeaceBuilder |...
صفحه رسمی عبدالمجید صفر کریمی
This is a civic page for being attach with my...
Substation Design Engineer , Disciplined & committed.
Hello Brothers......AOA! I introduce this page for the first time in...