Findbusiness.me

Types of Businesses City Country Add Business
Home > Afghanistan > Bamyan > Personal Blog > Abdulaziz mohammadi

Abdulaziz mohammadi

(22 Rate)
(0 Rate)

Other Information

Categories:

Personal Blog
Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form

Featured Articles:

2021-03-12

پسری‌ تصميم به ازدواج‌ گرفت ، ليستی از اسامی دوستانش كه بيش از 30 نفر بودند را به پدرش داد و از او خواست كه با دوستانش تماس بگيرد‌و آنها را برای روز عروسی دعوت كند ، پدر هم قبول ميكندnروز عروسی ، پسر با تعجب می‌بیند كه فقط شش نفر از دوستانش آنجا هستند ،بشدّت ناراحت شد و به پدرش گفت من‌ از شما خواستم تمام‌ِ‌ دوستانم رادعوت كنيد اما اينها كه فقط شش نفر هستندnپدر به پسر گفت ، من با تك تك دوستانت تماس گرفتم و به آنان گفتم مشكلی برای تو پيش آمده و به كمك آنها احتياج داریnو از آنها خواستم كه امروز اينجا باشندnبنابر اين پسرم نگران نباش ، دوستان واقعی تو امروز همه اينجا هستندnnدوست نَبوَد ، آن که در نعمت زندnلاف یاری و ، برادر خواندگیnnدوست آن دانم که گیرد دست دوستnدر پریشان حالی و درماندگیnn#کاپی

2021-03-12

اگر کشتی را در آب ببینی طبيعي است.nاما اگر آب را در کشتی ببینی خطرناک است. nبکوش که تو در قلب دنیا باشی نه اینکه دنیا در قلب تو باشد.nاگر چیزی را از دست دادی که انتظارش را نداشتی، خداوند چیزی به تو خواهد داد که توقع به دست آوردنش را نداشته باشی.n خوشبین و امیدوار باش وقتی کارهایت گره می خورد.

Review

Similar Places:

سخنان زیبا و شنیدنی
درود بر آزاده گان و عدالت خواهان