Findbusiness.me

Types of Businesses City Country Add Business
Home > Afghanistan > Taloqan > Personal Blog > Abdulhamid sharifi

Abdulhamid sharifi

(22 Rate)
(0 Rate)

About :

محصل

Other Information

Categories:

Personal Blog
Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form

Featured Articles:

2021-09-08

همه چیز و هر چیز موقتی است؛ مانند احساسات، افکار، مردم و مناظر پس وابسته نشوید، فقط در جریان آن باشید.nn👤

2021-09-03

من مانده ام تنهای تنها nمن مانده ام تنها میان سیل غم !n#ایرج بسطامی

2021-09-01

سکوت کن ... nفرقی نمیکند از روی رضایت باشد یا دلخوری،nاین مردم از سکوتnکمتر داستان می سازند.nnسکوت خطر ناکتر از حرف های نیشدار است. nبدون شک کسی که سکوت می کند ،nروزی حرف هایش را nسرنوشت به شما خواهد گفت .nگاهی سکوتnشرافتی دارد که گفتن ندارد .nسکوت در اثر بستن دهان نیست؛nدر اثر باز کردن فکر است،nهر چه فکر بازتر، سکوت بیشتر،nهر چه فکر بسته تر، دهان بازتر

2021-08-26

‏نسل امروز و فردا در حسرت دیروز

2021-08-04

‏انديشه ي حقير، انسان را حقير نگه مي دارد! پس بزرگ بينديش تا بزرگ شوي!nروياها، بازتاب ذهنيات ما هستند.پس از تمبر ياد بگير، تا رسيدن به مقصد به نامه مي چسبد!

2021-08-03

چقدر سخت باشدnکه برای رنگ‌پوستت سالها محرومیت بکشی، وبرای مقاومتی بدنی و برتری ژنیتگی در مقابل بعضی امراض برده شوی.

2021-07-29

روز بیرق ملی مبارک باد

2021-07-27

به جان آمد.‌‌‌‌‌‌‌‌nnدل از ناز نگاهت!nnهوشنگ ابتهاج

2021-07-25

هر نفس صد رنگ بر دل میخلدnnزندگانی نیش آزار است و بس ... nn🥀🖤 sharifi

Review

Similar Places:

سلام عزیزان خوبید خوش آمدید به صفحه یی شخصی من...
یکی از امید واری ما صلح است ما به تطبیق...