Findbusiness.me

Types of Businesses City Country Add Business
Home > Afghanistan > Kabul > Health/Beauty > Abdullah rahimi

Abdullah rahimi

(22 Rate)
Kapisa
+93730789070
(0 Rate)
Kapisa
+93730789070

About :

حقیقت

Contact:

Kapisa
+93730789070

Other Information

Categories:

Health/Beauty
Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form

Featured Articles:

2020-12-28

هدف‌مندی!nهنگامی‌که در میدان فوتبال داخل می‌شویم ، یک هدف داریم که ان، گول زدن است.nو برای رسیدن به هدف خود بسیار پلان‌های مختلف طرح می‌کنیم که، چه قسم باید (۱۰ )نفر مقابل را دریب بدهیم nو یک‌نفر بعدی که گول کیپر است را باید با تمام فکر و مهارت سپری کنیم تا به هدف خود برسیم.nو هر باری‌که توپ را از دست می‌دهیم باز هم از تلاش و کوشش و زحمت دست نمی‌کشیم و هدف خود را دنبال میکنیم، تا باشد یک بازیکن عالی باشیمnمانند همین برای رسیدن به اهداف زنده‌گی خود باید تمام مشکلات را سپری کنیم و هر قدر که مشکلات محاصره ما کند نا امید نشویم و کوشش کنیم تا دوباره توپ را بدست بیاوریم و با زحمات بیشتر به هدف خود برسیم.nمانند متعلمین عزیز ما که برای رسیدن به هدف شان پوهنتون است علم را توپ ساخته تمام کتب‌های مکتب را سپری کرده و کانکور که منحیث گول‌کیپر است را سپری کرده و هدف خود را (پوهنتون)را بدست بیاورند و کسانی‌که یک بار نمی‌توانند گول کیپر (کانکور)را سپری کنند باز هم نا امید نمی شوند و به تلاش‌های خود ادامه میدهند از بهترین‌های میدان حساب میشوند و آنها بلاخره به هدف خود میرسند.nn1399/میزان/27nع. رحیمی

2020-11-28

سرنوشت باغ پر میوه بدون صاحب! nسال‌ها پیش، باغی بود که در آن میوه‌های کمیاب وجود داشت که نظر همه را به خود جلب کرده بود.nاما هر زور مندی خود را صاحب آن میدانست و بعد از استفاده از میوه‌ها و حاصل آن، باغ را رها میکرد و برای آن باغ هیچ خدمتی نمی‌کرد.nو اشخاص حسود که خود را پیشرفته معرفی کرده بودند به بهانه‌های مختلفی شاخ‌های پر حاصل درختان باغ را شاخه بری کردند.nحتا دزدان با چل و نیرنگ از میوه‌های باغ به طور آشکارا و مخفی استفاده میکردند.nصاحب باغ با وجود اینکه میدانست nبخاطر از دست ندادن مالکیت باغ، خود را به نادانی میزد تا باشد که به باغ سلطنت نماید و از باغ فایده بر او برسد بر کارکنان باغ و به باغ هیچ توجه نداشت که آینده آن‌ها چه خواهد شد!؟ همین قسم آهسته آهسته تمام حاصل باغ توسط دزدان مخفی و آشکار nتمام شد، و باغی که یک روز پر از میوه‌ها و زیبایی‌های بی نظیر بود، به یک منطقه خشک و بی حاصل تبدیل شد.nکه آن زمان نه دزدان ماندن و نه صاحبی برای باغ، بجز کار کنان معصوم و باغ بی حاصل.nو اسم آن باغ را گذاشتند افغانستانnبه امید اینکه یک صاحب عادل، هوشیار وطن دوست و مردم پرور حاکمیت باغ را بدست بگیرد تا باشد که باغ دوباره میوه‌ها و زیبایی خود را بگیرد.nnباکمال حرمتnع. رحیمیnبیست و هشتم /سنبله/1399

2020-11-28

قهرمان یک خانواده: پدر، مادر، پسر و دختر همان خانواده است . nامید یک پدر ؛ یک مادر، یک خواهر و برادر است .nآرزوی یک خانواده، بودن کنار هم است.nاما دولت و شورشیانی به نام‌های طالب و داعش، قهرمان خانواده را از بین می‌برند، قهرمان یک پسر را از او می‌گیرد، قهرمان یک دختر را از او زیر خاک می‌کند، قهرمان یک خانم را از او می‌رباید، امید یک پدر، یک خواهر و یک مادر را از آن‌ها میگیرند.nچرا ؟ برای اسلام ! nطالب ادعای اسلام می‌کند. nدولت ادعای اسلام میکند.nهمین‌گونه داعش و تمام احزاب که باعث این بدبختی گردیده اند، می‌گویند: ما برای اسلام می جنگیم! nبا وجود این‌که همه با یک صدا (الله اکبر) به جان هم‌دیگر افتاده اند با وجود این‌که الله متعال میفرماید(مسلمان برادر مسلمان است.)nپس این‌که همه ما برادر هم‌دیگر هستیم چرا باعث تباهی یک‌دیگر می‌شویم!؟n آیا بر فرزندی که منتظر برگشت پدر خود بر خانه هست؛ اما زمانی‌که پدرش را میارند داخل تابوت بالای او چه می‌گذرد؟nچقدر از امید‌هایی که داشت دلسرد می‌شود، از زنده‌گی خود دل‌سرد می‌شود، آیا دل تان برای آن فرزند(دختر یا پسر)نمی سوزد!؟ nیا خانمی‌که منتظر آمدن همسرش به خانه است، دل تان نمی‌سوزد ویا مادری که منتظر اولاد اش که برای کسب تعلیم و یا برای بدست آوردن پول ناچیزی برای خانواده خود رفته دل تان نمی‌سوزد!؟ nآیا پدر و مادر برای آن فرزند شان چه آرزو هایی داشت؛ اما شما ان‌ها را به تابوت‌های سفید نشاندید، بسا دختران را قبل از عروسی بیوه و هزارها طفل‌ها را در بطن مادر شان یتیم ساختید! nمی‌خواستند که عروسی فرزند شان را ببینند اولادهای آن‌ها، آرزوی زنده‌گی داشتند؛ اما زنده‌گی را برای‌شان جهنم ساختید! nدل تان برای آن‌ها نمی‌سوزد؟ nاگر می‌سوزد چرا به جنگ کردن بین هم خاتمه نمیدهید!؟ از غلامی و از زیر دستی کافران که دشمنان ما و دین ما هستند نمی برایید!؟ nاگر نمی‌سوزد یا به دنبال تاج و تخت هستید یا به‌دنبال سرمایه ناچیز تمام شدنی دنیا هستید پس چرا خود را مسلمان معرفی میکنید!؟ nبا وجود این‌که اسلام، دین برادری است دین اسلام‌ می فرماید: مسلمان ها برادر یک‌دیگر اند آن‌ها برای کمک و همکاری با یک‌دیگر هستند، مسلمان برادر مسلمان خود را نمی رنجاند. nپس چرا شما های که دعوای اسلام دارید باعث رنج یک خانواده مسلمان میگردید!؟ nپس بیایید از زیر دستی و غلامی کافران دست‌بردار شوید! nبا برادر مسلمان خود همکاری کنید تا تمام دنیا بدانند که واقعا اسلام یک دین کامل است و از ادیان خود ساخته شان به دین اسلام مشرف شوند.nما و شما هم، به افغان بودن و مسلمان بودن خود افتخار کنیم.nnبا حرمت nعبدالله‌رحیمي

2020-11-24

می‌گویند: افغان‌ها آدم شناس هستند، یعنی قبل از صحبت کردن با یکدیگر در یک نگاه یکی دیگر را می شناسند؛ چون آن‌ها از آغاز زنده‌گی که، چشم به دنیا در آوردند همیشه در جنگ و بدبختی و مشکلات مختلف بوده اند.nبا چهره‌های مختلف، خوب و بد آشنایی دارند. هرگز روی آرامش و آزادی را ندیده اند، کلمه آزادی و صلح برای آنها عجیب است، چون باهر باریکه سخن از صلح و آزادی شده، چهره‌های گوناگون به وجود آمده و جنگ شدت یافته است، به همین خاطر مردم افغانستان نمیتوانند بالای هیچ کسی اعتماد کنند و چون خوی و افکار گوناگون را تجربه کرده اند.nبا یک نگاه میتوانند بفهمند که شخص مقابل آن‌ها چه نوع شخص است.nnع.رحیمی

2020-11-21

اگر در مسیر آب سنگ ها نمی بود nآب صدای زیبا نمیداشتnحالا که میخواهیم همه به آواز ما گوش بدهد nو صدای ما خوش همه بیاید nباید در مقابل مشکلات که در مسیر راه ما قرار داردnاستاده گی نشان دهیم و هدف خود را دنبال کنیمnهمیشه مثل آب نرم و ملایم باشیم در مقابل مشکلات که در مسیر هدف خود داریمnتا مشکلات را تحمل نکنیم صاحب شخصیت در جامعه خود نمی شویم nهمین مشکلات زنده گی ما صبر ما درمقابل آن و کوشش ما هست که مارا یک شخصیت معرفی میکندnnعبدالله .رحیمی

2020-11-20

طفل افغان! nبیشتر اطفال افغان با وجود این‌که از روزی‌که به دنیا می‌آیند، نه می فهمند پدر کیست!؟nچیست؟چه نوع است آیا مهربان است یا بد است؟nطفل افغان درس و تعلیم را ندیده بجای درس همیشه دفاع از خود و جنگ را آموخته، بجای قلم اسلحه بر دست گرفته!nشب‌ها گرسنه خوابیده اند، مهر پدر و مادر را ندیده اند. nبجای کتاب، همیشه اخبارهای وحشت ناک و درد ناک کشور خود را دیده است، nدر دنیایی بزرگ شده که بجز غم، اندوه، وحشت، ترس و هراس دیگر چیزی وجود ندارد.nبا آن‌ها به مهر و شفقت رفتار نشده؛ nاما با آن هم، شاهد استیم که اطفال افغان از جمله نابغه‌های دنیاست.nnاگر آن‌ها در آرامش باشند پس آن‌ها چه خواهد شد؟ nشاید؛ در سطح دنیا بهترین نابغه‌ها افغان‌ها باشند.nپس بیایید؛ قوم و نژاد پرستی را دور نمایم؛ چون همه افغان استیم از یک خاک استیم از هر قوم که باشیم باز هم بنام افغان یاد میشویم.nبیایید برای آینده اطفال افغان به جنگ و تعصب خاتمه دهیم، تا باشد در سطح جهان به عنوان بهترین باشیم.nفریب کشورهای کفری را نخورید، که با بهانه‌های گونا گون در بین ما نفاق انداخته اند.nبنام‌های داعش و طالب همه‌ی برادران را به جان یک دیگر انداخته اند و باعث ضعف در دولت شده اند.nآن‌ها همیشه در تلاش اند تا چگونه بتوانند افغان‌ها را در بین یکدیگر به جنگ بیندازند تا باشد افغان‌ها، همیشه عقب مانده باشند و بتوانند بالای آن‌ها حکمروایی کنند.nبیایید جنگ و تعصب را خاتمه دهیم دست به دست هم بدهیم با دولت خود همکاری نمایم و یک ضعف بزرگ در زنده گی اطفال افغان نباشیم.nnع.رحیمی

2020-11-20

تصمیم گرفته شده در عصبانیت nقابل بازگشت نیست

Review

Similar Places:

گل های شیرینک
Single
يوازيني هدف مو د علمى او طبى مطالبو خپرول دي
ستا دی کسم وی که دروغ دی وویل چی دریادیگمه...
كلينيك مجهز و با تكنولوژی پيشرفته؛ در محيطي آرام با...
improve our knowledge
HEAL THYSELF
لوازم آرایشی و بهداشتی دریا عرضه کننده انواع لوازم آرایشی و...
Darmanis a client-focused and result driven Healthcare startup that provides...
شامپو طبی دارای خواص تقویت کننده مو‌