Findbusiness.me

Types of Businesses City Country Add Business
Home > Afghanistan > Bamyan > Public & Government Service > Bamyan

Bamyan

(22 Rate)
Hazaristan, Central Afghanistan
+46700560605
(0 Rate)
Hazaristan, Central Afghanistan
+46700560605

Description:

This is a fan page only without any association with Bamyan local authorities. Watch Bamyan related videos in youtube: http://www.youtube.com/Bamyanchannel Bamyan Tourism :: Official Website: http://www.bamyantourism.org بامیان . (اِخ ) نام قصبه ایست که در کوههای آن دو بت سرخ و اکهب (سپید به تیرگی مایل ، خنگ ) ساخته شده است که هریک هفتاد ذراع طول دارند. (از قانون مسعودی ابوریحان ج 2 ص 573).نام ولایتی است در کوهستان مابین بلخ و غزنین . در هریکی از......

more

Contact:

Hazaristan, Central Afghanistan ,1111
+46700560605

Other Information

Parking:

Parking available ,Street parking ,Valet parking
Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form

Featured Articles:

2021-10-10

ستاره‌های درخشنده #استکهلمnدر شرایطی که همه‌ گیج‌ومبهوت‌اند و نمی‌دانند واقعن چه‌راهی را برای نجات جامعه، کشور و به‌خصوص تغیر وضعیت‌ِزنانِ‌افغانستان در پیش گیرند، تلاش بانوانِ #استکهلمی قابل ستایش‌است. همان‌گونه که بانوانِ افغانستان همواره نادیده گرفته شده‌‌بود، با دیگرگونی اخیر اما° وضعیتِ‌ حقوقِ‌بشری زنان به‌بدترین حالتِ‌ممکن رسیده‌است. باتوجه این نادیده‌پنداری از سوی گروهِ ط.ن، همه ما رسالت داریم تا در کنار این‌ها بایستیم و برای برآورده‌شدنِ حقِ‌انسانی‌ ملیون‌ها بانو در افغانستان، چنین حرکت‌ها را حمایت کنیم. nnراهِ ستاره‌های درخشنده استکهلم° هموار و مسیرش سبز"nnزمانِ برگذاری: امرزو یک‌شنبه، دهمِ اُکتبر، ساعت یک ۱۳:۰۰ در "مِدبوریه‌پلاتسِن" استکهلم.

2021-08-29

ضیا قاسمی شاعر و نویسندهnآن مغز کوچک زنگ‌‌زدهnمحمداشرف‌غنی احمد‌زَی خودش را ماهاتیر محمدِ افغانستان تصور می‌کرد. از دوران تحصیلش در دانشگاه کلمبیای آمریکا یک رؤیا همیشه در ذهنش بود: او افغانستان را کشوری پیش‌رفته بسازد و بشود پدر افغانستانِ مدرن. با همین رؤیا رساله‌ی دکترایش را با عنوانِ «بازسازیِ دولت‌های ناکام» نوشت. او دوست داشت نامش به عنوان معمار افغانستان نوین، در تاریخ جاودانه شود. در دانشگاه‌های معتبر بِرکلی و جان هاپکینز، تدریس کرد. در سال ۱۳۷۰ به عنوان مشاور ارشد بانک جهانی منصوب شد. او را به عنوان کارشناس معتبر توسعه و اقتصاد می‌شناختند. nدر سال ۱۳۸۲، پس از سقوط ط.ا.ل.ب.ا.ن در دولت حامد کرزی به عنوان وزیر مالیه انتخاب شد و توانست به نظام پولی افغانستان سر و سامان دهد و ارزش آن را افزایش بدهد. به همین دلیل او در آن سال به عنوان وزیر مالیه‌ی برتر آسیا انتخاب شد. nهمه‌ی این اتفاقات او را به رؤیای بزرگش نزدیک و نزدیک‌تر می‌کرد: اسطوره شدن در تاریخ افغانستان. nو سر انجام در انتخاباتی آغشته با تقلب‌ به ریاست جمهوری افغانستان دست یافت. حالا او بود و فرصتِ تحقق رؤیاهایش. nاو از توان علمی و تجربه‌ی اجرایی لازم نیز برخوردار بود، اما مانعی بزرگ در این میانه وجود داشت و این مانع خودِ او بود. خودِ اشرف‌غنی که در بالاترین درجه‌ دچار مالیخولیای روز افزونِ خودمحوری و قوم‌گرایی بود. nاستبداد رأی شدیدش باعث شد، همه‌ی منابع قدرت و ثروت و تمام اختیارات ممکن را در دست شخص خود نگه‌دارد. او برای کارگزارانش کوچک‌ترین اختیار و صلاحیتی قائل نبود. حلقه‌ی اول تصمیم‌گیری حکومتش آن دو جوان کم‌تجربه و مطیع بودند که تهدیدی برای مطلق العنانی‌های او محسوب نمی‌شدند. و مردم به درستی حکومت او را «جمهوری سه نفره» می‌نامیدند.nاو به بیماری مزمن قوم‌گرایی نیز مبتلا بود و بر اساس همین تعصب تباری، تا توانست با ط.ا.ل.ب.ا.ن مدارا کرد، چرا که قدرت گرفتن آنان را حتی بر دموکراتیک‌ترین حکومتی که در آن یک فرد غیر از قومیت او ممکن بود رییس باشد، ترجیح می‌داد. nو در آخر بر اساس همین تعصبات کورش به اردوی ملی اجازه‌ی جنگیدن نداد و کشور را دودستی به ط.ا.ل.ب.ا.ن تحویل داد و مردم افغانستان اعم از همه‌ی اقوام را در بحران رها کرد و با چمدان‌هایی پر از داراییِ آنان گریخت. او برعکس عنوان رساله‌اش دولتی نیمه‌کاره را به جای بازسازی، به نابودی محض کشاند. محمداشرف‌غنی احمد‌زَی می‌خواست محبوب‌ترین چهره‌ی تاریخ افغانستان باشد، اما حالا تاریخ نام او را به عنوان بدترین و منفورترین زمام‌دارِ افغانستان در حافظه‌اش ثبت خواهد کرد.

2021-08-26

یاد داشتی از اسد بودا، ده سال‌قبلnnتردیدی نیست که خشتِ اول دموکراسی کج نهاده شد. همه چیز در یک فرمولِ کاذب صورت بندی گردید. حق افراد، به حق اقوام ترجمه شد، حقِ اقوام به رهبرانِ اقوام و حق رهبرانِ اقوام به حقِ کرزی و کرزی تمامی این‌ها را دو دستی و با کمالِ احترام به برادارانِ ناراضیِ جنوب به عنوان «تحفه‌ی دموکراسی» تقدیم خواهد کرد. این پیکربندیِ نومنالستیک از نظامِ سیاسی که نه رای مردم، بلکه زدوبندهای پشتِ پرده نام ها و رهبرها و قدرت های بین المللی، تقدیرِ سیاسی را رقم می زند، اکنون به زبانِ مِتافُوریکِ انتحار رازهای درونی اش را افشا می کند. قربانیِ این کلیت اما مطابقِ فرمولِ همشیگیِ تاریخ این سرزمینِ بدونِ عدالت، مردم است. البته مردم نه به عنوان یک مفهوم کلی و کاذب، بلکه همان موجوداتِ دربه در، گرسنه، فقیر و گوشت و خون داری که در رهبرانِ قومی فروکاسته شده اند. نکته‌ی مهم، اما، این است که زمینه ی این قربانی گیری از مردم را این بار قانون فراهم کرده است. قانون، حقِ کراچی وان ها، کاگرانِ سرچوک، جوانانِ بی کار، دانشجویانِ فقیرِ روستایی، زنانی که رویاهای بربادرفته شان را با سوزنِ اشک برلباس پاره پاره ی فرزندان شان پینه می زنند، روستائیانی که کشت زارِ آن ها طعمه ی ملخ شده است، معتادانِ جسد شده، پیرزن های گدا و پیر مردانی را که ترک های دستِ شان نابرابری و بی عدالتی را با چکه های خون آه می کشند، به باندهای تبه کار واگذار کرده است. به سخنی دیگر، قانون به این خود فریبی دامن می زند که ریئسِ جمهور و معاونانش، وزرای تشریفاتی و حقیر و بی مایه، نمایندگانِ پالمانی که تنها مسئله یِ شان بود و نبودِ خود آن ها در این فسادِ ساختاری است، سناتورهای فرتوت و کله پوک و نظامِ قضایی سراپا فاسد، «ممثلانِ ارادة جمعی» هستد و حافظ و مدافعِ و خادمِ شما. دستان یخ بسته ی «بُلبل» را که در چهار راهِ پُلِ سرخ، موترشویی می کند، جز رضا یمک که او را تصویرِ کودکیِ خود یافته بود، کسی ندید. هیچ طرف دار حقوقِ بشری از خود نپرسید که بر قربانیانِ جنگ چه می گذرد؟ هرگز کسی از این حکومت مردمی نپرسید که چرا باید زنی در ننگرها سه بار فروخته شود، مردمِ واخانِ بدخشان از گرسنگی بمیرند و اشکِ شورِ کودکانِ قَرغَنه توی یکه ولنگ جراحتِ صورتی ترکیده از سرمایِ آنان را عمیق تر کند؟ چرا باید خونِ یک رئیس قوم، یک رهبر سیاسی و مذهبی، یک رئیسِ جمهور، یک طالب و یا نماینده‌ی پارلمان از خونِ کودکانِ خیابانی و یا یک کارگرِ سرِ چوکِ کوته سنگی سرخ تر باشد؟

2021-08-19

برای‌تاریخ و قضاوتِ‌مردم در مورد اشرف‌غنی‌nکریم انتظارnصدها روزنامه‌انگلیسی‌زبانِ مشهورِ دنیا در مورد دزدی " یک‌ چرخِ‌بال مملو از پولِ‌نقد" توسط اشرف‌غنی نوشته اند. من تاکنون ۴۴ روزنامه فقط انگلیسی‌زبان را بایگانی کردم که اینجا بخاطر قضاوت مردم در مورد اشرف‌غنی می‌گذارم. #InterpolArrestGhani nn[19/08, 09:21] Ab: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/russia-says-afghan-president-fled-with-cars-helicopter-full-cash-ria-2021-08-16/nn[19/08, 09:22] Ab: https://theweek.com/afghanistan/1003879/afghan-president-ashraf-ghani-reportedly-fled-kabul-with-169-million-in-cashnn[19/08, 09:22] Ab: https://news.yahoo.com/afghan-president-ashraf-ghani-reportedly-154427580.htmlnn[19/08, 09:23] Ab: https://www.timesofisrael.com/afghan-president-said-to-flee-country-with-cars-and-helicopter-full-of-cash/nn[19/08, 09:23] Ab: https://www.hindustantimes.com/world-news/ashraf-ghani-fled-afghanistan-with-4-cars-chopper-full-of-cash-report-101629112899456.htmlnn[19/08, 09:24] Ab: https://www.aljazeera.com/news/2021/8/18/uae-confirms-hosting-former-afghan-president-ghaninn[19/08, 09:34] Ab: https://www.tbsnews.net/world/ghani-fled-169-million-cash-stuffed-helicopter-given-asylum-dubai-290143?ampnn[19/08, 09:35] Ab: https://metro.co.uk/2021/08/18/former-afghan-president-ghani-fled-with-169m-in-helicopter-to-dubai-15113307/nn[19/08, 09:35] Ab: https://www.dawn.com/news/1641128nn[19/08, 09:36] Ab: https://tribune.com.pk/story/2316207/afghan-embassy-urges-interpol-to-arrest-ghani-for-stealing-public-wealthnn[19/08, 09:37] Ab: https://www.moneycontrol.com/news/world/russia-says-afghan-president-ashraf-ghani-fled-with-cars-and-helicopter-full-of-cash-7345551.htmlnn[19/08, 09:37] Ab: https://www.independent.co.uk/asia/south-asia/ashraf-ghani-taliban-russia-kabul-b1903300.htmlnn[19/08, 09:37] Ab: https://nypost.com/2021/08/18/runaway-afghan-president-ashraf-ghani-denies-rumors-he-fled-with-load-of-cash/nn[19/08, 09:38] Ab: https://vnexplorer.net/?#afghanistans-ghani-rejects-claims-he-took-cash-when-fleeing-country-er2021595551.htmlnn[19/08, 09:38] Ab: https://www.straitstimes.com/asia/south-asia/russia-says-afghan-president-fled-with-cars-and-helicopter-full-of-cash-reportnn[19/08, 09:38] Ab: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9897753/Russia-says-Afghan-president-fled-cars-helicopter-cash-RIA.htmlnn[19/08, 09:39] Ab: https://www.thedailybeast.com/russia-says-afghan-president-escaped-with-four-cars-and-helicopter-full-of-cashnn[19/08, 09:39] Ab: https://theprint.in/world/president-ashraf-ghani-fled-afghanistan-with-four-cars-helicopter-full-of-cash-russia-claims/716479/nn[19/08, 09:39] Ab: https://www.india.com/news/world/afghanistan-crisis-ashraf-ghani-fled-with-4-cars-helicopter-full-of-cash-claims-report-4892672/nn[19/08, 09:39] Ab: https://amp.scmp.com/news/world/russia-central-asia/article/3145282/russia-says-afghan-leader-ashraf-ghani-fled-cars#aoh=16293576441920&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24snn[19/08, 09:40] Ab: https://www.apnlive.com/russia-ashraf-ghani-afghanistan-cash/nn[19/08, 09:40] Ab: https://www.newsweek.com/russia-says-afghanistan-better-under-taliban-claims-ghani-fled-cash-filled-cars-1619826nn[19/08, 09:41] Ab: https://www.businesstoday.in/latest/world/story/russia-says-afghan-prez-ashraf-ghani-fled-country-with-cars-helicopter-full-of-cash-304318-2021-08-16nn[19/08, 09:41] Ab: https://www.forbes.com/sites/graisondangor/2021/08/18/exiled-afghan-president-ghani-in-united-arab-emirates-on-humanitarian-grounds/nn[19/08, 09:41] Ab: https://www.rappler.com/world/south-central-asia/russia-says-afghan-president-fled-cars-helicopter-full-cash-reportnn[19/08, 09:42] Ab: https://www.dhakatribune.com/world/south-asia/2021/08/16/russia-says-afghan-president-fled-with-cars-helicopter-full-of-cashnn[19/08, 09:42] Ab: https://blog.siasat.pk/russian-embassy-ashraf-ghani-fled-afghanistan-with-four-cars-and-a-helicopter-full-of-cash/nn[19/08, 09:43] Ab: https://www.thehindu.com/news/international/afghanistan-crisis-live-updates-august-16-2021/article35933189.ecenn[19/08, 09:43] Ab: https://www.thehindu.com/news/international/afghanistan-crisis-live-updates-august-16-2021/article35933189.ecenn[19/08, 09:44] Ab: https://dunyanews.tv/en/World/615238-Russia-says-Afghan-president-fled-with-cars-and-helicopter-full-of-cashnn[19/08, 09:45] Ab: https://www.brecorder.com/news/40113783nn[19/08, 09:45] Ab: https://www.globalvillagespace.com/ashraf-ghani-fled-afghanistan-with-large-stacks-of-cash/nn[19/08, 09:45] Ab: https://www.khaleejtimes.com/world/rest-of-asia/russian-embassy-says-afghan-president-fled-with-cars-full-of-cashnn[19/08, 09:46] Ab: https://www.telegraphindia.com/world/afghan-president-ashraf-ghani-fled-kabul-with-4-cars-and-copter-full-of-cash/cid/1826805nn[19/08, 09:46] Ab: https://www.thenews.com.pk/print/879353-ghani-fled-with-four-cars-full-of-cash-russian-embassynn[19/08, 09:47] Ab: https://www.ibtimes.sg/russia-claims-afghan-president-ashraf-ghani-fled-country-4-cars-helicopter-loaded-cash-report-59661nn[19/08, 09:48] Ab: https://www.defencexp.com/ashraf-ghani-fled-afghanistan-with-4-cars-chopper-full-of-cash-report/nn[19/08, 09:48] Ab: https://www.aol.com/news/russia-says-afghan-president-fled-105324548-110237528.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJSxD4AinaR8aN_Qb3gGXX3vkbIny-zHjtNeWDd-tPcXiEyCjftq-ckoEnSXOxKpI6dVcQcCZgZ0sRnBP4Ikg8MF7GDwblWdxSl5jx9m9ej6vavYYMRWHtBniElDO9W3hTSjDvEloQcn5-3CNmuh3FSTVdhY_kltK1RgPInVtRtPnn[19/08, 09:49] Ab: https://www.rediff.com/news/report/ashraf-ghani-fled-afghanistan-in-chopper-stuffed-with-cash/20210816.htmnn[19/08, 09:49] Ab: https://inshorts.com/en/news/ghani-left-kabul-with-cash-stuffed-in-4-cars-a-helicopter-says-russia-report-1629118290637nn[19/08, 09:50] Ab: https://english.lokmat.com/international/afghanistan-president-ashraf-ghani-fled-with-4-cars-and-helicopter-full-of-cash-reports/nn[19/08, 09:50] Ab: https://sputniknews.com/world/202108161083620203-afghan-president-ghani-fled-kabul-with-cash-filled-cars-russian-embassy/nn[19/08, 09:51] Ab: https://www.reddit.com/r/worldnews/comments/p5fopq/afghanistan_president_ashraf_ghani_fled_from_the/

2021-08-19

حکومت همه شمول و عدالت طالبان در ولایت هرات.n n هرات با ۷۵ درصد نفوس تاجیک اش : nnوالی- پشتونnشهردار-پشتونnرئیس دانشگاه- پشتونnفرمانده امنیه- پشتونnولسوالها- پشتونnرئیس معارف-پشتونnرئیس امنیت-پشتونnرئیس برق- پشتون.

2021-08-18

نفرین بر تو کثافت، لکه‌ای‌ننگ، دزد و دروغ‌گوnکریم انتظارnاشرف‌غنی در تازه‌ترین، ویدیو در صفحه‌فسبوک‌اش گفته‌است که من فرار نکردم، بلکه با یک چپلی و پیراهن‌تنبان به‌زور بیرون فرستاده‌شدم و فعلن در امارات قرار دارم. او کثافت آن ویدیوی که در حین‌ِ‌فرار از تو پخش شد با دریشی و چندین بکسِ‌سنگین همرایت‌بود. می‌گوید "دروغ‌گو حافظه‌ندارد". ارتش را از هم‌پاشاندی، تمام مردم و مملکت را در میدان رها کردی و مانند سکِ‌ترسو با ملیون‌ها دالر فرار کردی. کثافت می‌گوید دوباره می‌خواهم برگردم، با کدام روی برمی‌گردی تو وطن‌فروش، دزد و خائن‌ملی. nلعنت بر تو کثافت، لعن بر تفکر تو بی‌تفکر و ننگ‌ات باد، لکه‌ای ننگ‌ات از جبینِ‌تاریخ و قوم‌وقبیله‌ات تا ابد رنگین خواهد ماند.n#InterpolArrestGhani

2021-08-18

الیاس طاهری خبرنگارnرهبري گروه طالبان در بامیان‌، به معترضان گفته است که کمیسیوني را به‌منظور بررسي قضیه تخریب تندیس استاد مزاري 'شهید وحدت ملي' ایجاد کرده‌است.nnشام‌گاه روز سه‌شنبه، بیست‌وششم اسد، تندیس شهید مزاري در پي انفجاري در مر‌کز شهر بامیان منهدم شد. طالبان دست داشتن‌شان در این رویداد را رد کرده‌اند. شماري به این باورند که برخي افراد 'مغرض' و 'استفاده‌جو' در میان طالبان محلي، این کار را کرده‌اند.nnغلام‌نبي محمدي، پیکرتراش بامیانی که تنديس شهیدمزاري را ساخته بود، گفته بار دیگر حاضر است از بودجه شخصي‌اش تندیس 'شهید وحدت ملي' را بسازد و در این مکان نصب کند.

2021-08-18

اعلامیه در پیوند به تحولات اخیر کشورnاستاد کریم خلیلیnبسم الله الرحمن الرحیمnهموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی!nالسلام علیکم و رحمت الله و برکاتهnرویداد اخیری که طی آن پایتخت کشور از سوی تحریک طالبان تصرف گردید، بار دیگر کشور ما را با یک دگرگونی عظیم، روبرو ساخت. این دگرگونی تنها در بعد نظامی و سیاسی، خلاصه نمی‌شود، بل پیامدهای آن، ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر می‌گیرد.nدر پیوند به این موضوع، نکاتی را با شما در میان می‌گذارم:nیک) چنانکه شما در جریان هستید، در واپسین زمانی که تحولات با سرعت و شتاب غیرمنتظره، در کشور ما پیش می‌رفت، ما جمعی از خدمتگزاران شما بنا به دعوت رسمی دولت جمهوری اسلامی پاکستان، به اسلام‌آباد آمدیم تا توجه و حمایت مقامات محترم آن کشور را برای کمک به تشکیل یک حکومت فراگیر، همه‌شمول و مبتنی بر تفاهم و عدالت در افغانستان، جلب نماییم. نزدیک به سه روز است که تلاشهای ما جریان دارد و تا هنوز با شماری از مقامات رهبری و ارشد آن کشور، ملاقات و گفتگو کرده‌ایم. اینجانب نسبت به نتایج این دیدارها خوش‌بین هستم. همه مقامات این کشور که ما با آنان ملاقات داشتیم، حمایت شان را از داعیه تشکیل یک حکومت همه‌شمول و مبتنی بر رضایت همه مردم، شخصیت‌ها و محورهای سیاسی و اقوام شریف افغانستان، به شکل روشن اظهار نمودند. لذا امیدواریم که این داعیه با حمایت کشور دوست و همسایه ما، جمهوری اسلامی پاکستان و سائر کشورهای منطقه و جهان، به نتیجه برسد.nدو) کشور ما از جنگ‌ها و منازعات خونین و مزمن، به شدت خسته شده است و این را همه ما باید درک کرده باشیم که هیچ طرح سیاسی برای برقراری ثبات و نظم سیاسی از طریق غلبه و فشار در کشور ما به نتیجه نمی‌رسد. اینجانب، در زمان حکومت قبلی که تحریک طالبان با آن در حال جنگ بود نیز تأکید داشتم که مسأله افغانستان راه حل نظامی ندارد و باید راه تفاهم و حل سیاسی، در پیش گرفته شود. اکنون نیز تصاحب و انحصار قدرت را به نفع آینده کشور و هیچ طرفی نمی‌دانم. ثبات سیاسی در کشور ما فقط از یک طریق به دست می‌آید که همه در قدرت سیاسی شریک باشند و هیچ طرفی از طرفها، هیچ قومی از اقوام شریف کشور، هیچ یک از پیروان مذاهب اسلامی و هیچ نیروی سیاسی خود را از دایره تصمیم‌گیریهای ملی و نظم سیاسی بیرون احساس نکنند. حالا که تحریک طالبان به قدرت سیاسی دست یافته و روندهای سیاسی از نو آغاز شده، یک فرصت برای تشکیل چنین نظم سیاسی نیز پیش آمده است. امیدوارم که رهبری تحریک طالبان به این موضوع –که واضحاً آینده افغانستان به آن بستگی دارد- توجه نمایند. شکی نیست که تشکیل حکومتِ مبتنی بر عدالت و تفاهم تمام جوانب، هم مشروعیت ملی و بین‌المللیِ نظام سیاسی آینده را تضمین می‌کند، هم بر جنگ و منازعه نقطه پایان می‌گذارد، هم نگرانی‌های جامعه بین‌المللی و کشورهای منطقه و همسایه ما مرفوع می‌گردد و هم این آغازی می‌شود برای داشتن یک کشور آباد، آزاد و باثبات که در مناسبات داخلی و بین‌المللی اش، خلاء و آسیب‌پذیری نباشد.nسه) تلاش‌های ما برای به نتیجه رسیدن موضوعاتی که بیان شد جریان دارد. اینجانب به شما هموطنان عزیزم اطمینان می‌دهم که برای تحقق آرزوها و خواست‌های شما تلاش جدّی و در هر شرایطی از عزت و جایگاه شما دفاع خواهم کرد.nچهار) مسؤولان محترم تحریک طالبان می‌دانند که ملت افغانستان، در چهار دهه اخیر، متأسفانه رنج بسیار و محنت بی‌شمار کشیده اند. بنابراین، روان زخم‌خورده این ملت، از همه اولتر، به مرهم‌گذاری و التیام‌بخشی نیاز دارد. لذا انتظار می‌رود که نظامیان و دستگاه‌‌های امنیتی این گروه نسبت به چهره‌های سرشناس، اعضا و هواداران احزاب سیاسی، فعالان فرهنگی و اجتماعی، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و کسانی که دیروز در جبهه مخالف تحریک، قرار داشتند، از بردباری کار گرفته و با آنان با حس برادری و هموطنی، رفتار داشته باشند. از رهبری تحریک طالبان که برای مخالفان این گروه، عفو عمومی اعلام کرده، تشکر می‌نمایم. امیدواریم که این رویکرد معتدل و مسالمت‌آمیز دوام و توسعه پیدا کند و در تمام سطوح و نسبت به همه، در نظر گرفته شود. شکی نیست که این سیاست یک گام مهم به طرف اعتمادسازی به حساب می‌آید.nدر پایان، برای کشور عزیز مان صلح، آرامی و برای هموطنان گرامی‌ام عزت و سربلندی، از خداوند متعال مسئلت دارم.nnمحمد کریم خلیلیn27 اسد 1400 خورشیدی

2021-08-18

درحالیکه ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان، اعلام میکند که مال، جان و سر مردم مصئون است؛ و تاکید میکند که در موردجمع آوری موترها و دیگر امکانات دولتی، بعد از اعلام حکومت، تصمیم گرفته میشود؛ اما کسانی با هویت طالب مسلح، پشت دروازه های مردم می روند و حتی موترهای شخصی شان را به نام طالبان مطالبه می کنند!! nطالبان باید موقف شان را مشخص کنند که این افراد طالب اند یا دزدان مسلح که به نام طالب اموال مردم را به سرقت می برند!n اگر طالب اند چرا موترهای شخصی و خریداری مردم را مصادره میکنند و بازور تفنگ می گیرند؟! اگر طالب نیستند و دزداند، چرا طالبان جلو این دزدان را نمی گیرند؟!nnاستاد محمد عزیزی

Review

Similar Places:

مرکز جراحی زیبایی اطلس برای اولین بار در ولایت بامیان...
Bamyan TV تلویزیون بامیان: مستقل، صدای آزاد برای...
I am human. I love and belief to peace,...
درود بر آزاده گان و عدالت خواهان
Anesthesia Information for anesthesia residents.
مشکلات زمین دانشگاه بامیان و شهرک استادان