Findbusiness.me

Types of Businesses City Country Add Business
Home > Afghanistan > Kabul > Medical & Health > Dentist Genius

Dentist Genius

(22 Rate)
5th district
+93777738005
(0 Rate)
5th district
+93777738005

About :

Dentistry is a healthcare profession that has a twofold role: (1) to provide healthcare service and (2) to make a profit as a small business.

Contact:

5th district ,24000
+93777738005

Other Information

Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form

Featured Articles:

2020-01-31

دندان‌های دائمی (ثانویه)nnدوره انتقال از دندان‌های شیری به دندان‌های دائمی با رشد اولین دندان‌های آسیاب(Molar)، افتادن دندان‌های قدامی، و رشد دندان‌های قدامی دائمی آغاز می‌شود. دوره ترکیبی رشد دندان‌ها معمولاً یک زمان دشوار برای کودک است، زیرا در این زمان کودک عادت‌های خاص داشته، برخی از دندان‌های وی در دهان وجود ندارند، دندان‌ها ظاهر و رنگ‌های متفاوت دارند، و ممکن است کودک با ازدحام دندان‌ها یا موقعیت نامناسب آنها در دهان مواجه شود.nدوره انتقال از سن ۶ تا ۱۲ سالگی طول کشیده و هنگامی کامل می‌شود که تمام دندان‌های شیری یا اولیه از بین رفته و با دندان‌های دائمی جایگزین شوند. با رسیدن به سن ۱۴ تا ۱۵ سالگی، دندان‌های نیش (Canine) دائمی، دندان‌های آسیابی کوچک (PreMolar)، و نیز دندان‌های آسیابی بزرگ (Molar)(و ریشه‌های آنها در دهان) کامل می‌شوند و فقط سومین دندان آسیابی بزرگ در این زمان رشد نکرده که رشد آن با رسیدن سن به ۱۸ تا ۲۵ سالگی کامل خواهد شد. ویژگی‌های دندان‌های دائمی به شرح زیر است:nnتعداد دندان‌های دائمی در اکثر موارد ۳۲ عدد است.nnرشد این دندان‌ها با رسیدن کودک به حدود سن ۶ سالگی آغاز می‌شود.nnروند رشد اکثر دندان‌های دائمی در سن ۱۲ سالگی کامل می‌گردد.nnسومین دندان آسیابی بزرگ (دندان عقل)nnدندان‌های عقل یک استثنا در بین دندان‌های آسیابی هستند و اغلب رشد این دندان‌ها در دهان در اواخر دوره نوجوانی یا اوایل دهه ۲۰ سالگی آغاز می‌شود.nDr. Mohib Mayar

2020-01-31

دندان‌های شیری (اولیه)nnاولین مجموعه دندان‌ها در دهان از دندان‌های شیری یا اولیه تشکیل می‌شوند که روند رشد آن‌ها از حدود ۱۴ ماهگی در داخل رحم قبل از تولد شروع شده و این روند با رسیدن به سن ۳ سالگی پس از تولد کامل می‌شود. در این حالت در صورت عدم وجود مشکلات جنیتیکی، بیماری دندان، یا آسیب‌دیدگی، اولین دندان‌های شیری در دهان در حدود سن شش ماهگی در دهان کودک مشاهده شده و آخرین دندان‌های شیری با رسیدن کودک به سن ۲۴ تا ۳۲ ماهگی ظاهر خواهند شد.nدندان‌های شیری تا زمان رسیدن کودک به حدود سن ۶ سالگی در دهان وی باقی مانده و در طول این مدت می‌توانند در صورت مراقبت نامناسب دچار پوسیدگی یا آسیب‌دیدگی شود. در این زمان اولین دندان‌های دائمی در دهان کودک رشد خود را آغاز می‌کنند. به این ترتیب روند رشد دندان‌های دائمی در طول دوره‌ای به نام دوره ترکیبی یا دوره انتقال آغاز می‌شود که در طول این دوره هر دوی دندان‌های شیری و دندان‌های دائمی در دهان کودک وجود دارند. ویژگی‌های مربوط به دندان‌های شیری به شرح زیر هستند:nnدندان‌های شیری از ۲۰ دندان تشکیل شده‌اند.nnروند رشد دندان‌های شیری از سه ماه اول دوره بارداری آغاز می‌شود.nnرشد این دندان‌ها در دهان با رسیدن کودک به سن ۶ ماهگی آغاز می‌شود.nnروند رشد دندان‌های شیری با رسیدن کودک به سن ۳ سالگی کامل می‌شود.nDr. Mohib Mayar

2020-01-30

آشنایی با انواع دندان‌هاnدندان بهترین نقش و سخت‌‌ترین ساختار را در فک انسان و بسیاری از جانوران مهره‌دار به عهده دارد. عمده‌ترین کاربرد دندان، تکه تکه و آسیاب کردن غذا‌ها می‌باشد. علاوه بر این، در انسان‌ها، دندان نقش بسیار مهمی در تکلم و ادای صحیح کلمات ایفا می‌کند. nهر فرد در دوره زندگی‌اش دارای دو سری دندان می‌شود: دندان‌های شیری و دندان‌های دائمی.nnدندان‌های شیری (Deciduous Teeth)nnتعداد دندان‌های شیری 20 عدد است که به طور مساوی در هر فک جای می‌گیرد. پس از مدتی 32 دندان دائمی به مرور جایگزین دندان‌های شیری می‌گردند.nاز آنجا که دندان‌های شیری پایه و اساس دندان‌های اصلی و دائمی هستند، مراقبت از آنها و رعایت اصول بهداشت دهان و دندان ضروری می‌باشد. این دندان‌ها 20 عدد (10 عدد در هر آرواره) می‌باشد که در نیمه هر آرواره دو دندان پیشین، یک دندان نیش، دو دندان آسیاب کوچک قرار گرفته است (روی تصویر بالا کلیک کنید).nتکامل دندان‌های شیری از دوره جنینی شروع می‌شود و در آمدن آنها پس از تولد نوزاد و از شش ماهگی شروع می‌شود.nnدندان‌های دائمی (Permanent Teeth)nnاین دندان‌ها 32 عدد (16 عدد در هر فک) می‌باشند که در نیمه هر فک دو دندان پیشین (central)، یک عدد دندان نیش(canine)، دو دندان آسیاب کوچک (Pre molars)و سه دندان آسیاب بزرگ (Molars) قرار دارد. رویش دندان‌های دائمی از شش ماهگی شروع می‌شود و آخرین دندان‌های آسیاب بزرگ به نام دندان‌های عقل (Wisdom)در سنین 20 سالگی در می‌آیند.nnتوضیح اینکه دندان‌های آسیاب بزرگ فاقد دندان‌های شیری هستند. 32 دندان دائمی، به شرح ذیل تقسیم‌بندی و نامگذاری شده‌اند.nnدندان‌های پیشین ( Central & lateral )nnبه چهار دندان جلویی در فک بالا و پائین (جمعا 8 دندان)، دندان‌های پیشین گفته می‌شود. دندان‌های پیشین بزرگ، تخت و دارای لبه تیز و باریک هستند که برای بریدن لقمه‌ی غذا کاربرد دارند. دندان‌های پیشین، یک ریشه‌ای هستند.nnدندان‌های نیش ( Canine )nnدر طرفین دندان‌های پیشین، دندان‌های نیش قرار دارند. شکل و ساختار آنها ضخیم و برجسته است که منتهی به یک سر تیز و برنده می‌شوند. این دندان‌ها برای بریدن قطعات گوشت بسیار مناسب هستند.nnدندان‌های آسیاب کوچک ( Pre Molars )nnکنار هر دندان نیش، دو دندان آسیاب کوچک (جمعا 8 عدد) قرار دارند که فاصله بین دندان‌های نیش تا آسیاب بزرگ را پُر می‌کنند. سطح روی آنها پهن و تخت و لبه‌های آنها تیز و عاج دار می‌باشد. دندان‌های آسیاب کوچک کنار نیش‌ها، دو ریشه‌ای و دندان‌های آسیاب کوچک کنار آسیاب‌های بزرگ، یک ریشه‌ای هستند.nnدر فک پایینی، تمامی دندان‌های آسیاب کوچک، یک ریشه‌ای می‌باشند.nnدندان‌های آسیاب بزرگ ( Molars )nnسه دندان آخر در طرفین فک‌های بالا و پایین، دندان‌های آسیاب بزرگ هستند که تعداد آنها جمعا ‌به 12 عدد می‌رسد که به ترتیب آسیاب اول، دوم و سوم نامیده می‌شوند.nnدندان‌های آسیاب اول، دقیقا‌ کنار دومین دندان آسیاب کوچک قرار دارد و به دندان‌های آسیاب شش سالگی هم معروف می‌باشد.nnدندان عقل ( Wisdom )nnدندان‌های آسیاب بزرگ سوم که به دندان عقل نیز معروف می‌باشند، در انتهای فک‌ها واقع شده‌اند و معمولا بین 16 تا 20 سالگی شروع به در آمدن می‌کنند. از آنجایی که دندان‌های عقل، آخرین دندان‌هایی هستند که در می‌آیند، عمدتا روی فک جای کافی برای رشد آنها باقی نمی‌ماند. اگر دندان‌ها به هم فشرده و فک کوچک باشد، ممکن است دندان‌های عقل زیر دندان‌های دیگر یا استخوان فک نهفته شوند. اگر تنها قسمتی از دندان عقل دربیاید، ایجاد درد و ناراحتی خواهد کرد که در آن صورت باید با جراحی از دهان خارج شود.nnبین دندان‌های عقل و آسیاب بزرگ اول، دندان‌های آسیاب بزرگ اول دندان‌های آسیاب بزرگ دوم یا دندان‌های آسیاب دوازده سالگی وجود دارد. دندان‌های آسیاب بزرگ، دندان‌های درشتی هستند که سطح آنها پهن بوده و برای آسیاب کردن و جویدن غذا کاربرد دارند. آسیاب‌های بزرگ واقع بر روی فک بالایی، ریشه‌های مجزا دارند، ولی دندان‌های آسیاب بزرگ فک پایینی، دو ریشه‌ای هستند.nDr. Mohib Mayar

Review

Similar Places:

Choose us for better treatment! برای درمان بهتر مارا انتخاب کنید...
All about medical
مرکز کنترول و تداوی مرض شکر - شفاخانه معالجوی کابل...
ساخت انواع و اقسام دندان از قبیل ، پورسلین ،...
This is official page of Dentist Sh kamran
recognization coopporation
دا پاڼه تاسو ته دطبې معلوماتو لپاره جوړه شوې ده....
Darcheen Herbs is an Afghan herb trading company based in...
معالج امراض جوف دهن و دندان ستوماتولوگ (...
تحقیق میتود های جدید برای تشخیص امراض
ﻣﻌﺎﻟﺞ اﻣﺮاﺽ ﺟﻮﻑ ﺩﻫﻦ و ﺩﻧﺪاﻥ ﭘﻮﺵ ﺩﻧﺪاﻥ, ﭘﺮﻛﺎﺭﻱ ﺩﻧﺪاﻥ, ﺗﺪاﻭﻱ...