Findbusiness.me

Types of Businesses City Country Add Business
Home > Afghanistan > Shahr-e Now > Government Official > Deputy Ministry of Education for Literacy - معینیت سوادآموزی

Deputy Ministry of Education for Literacy - معینیت سوادآموزی

(14 Rate)
Shahre Naow, Kabul, Afghanistan
+93202310662
(14 Rate)
Shahre Naow, Kabul, Afghanistan
+93202310662

About :

ریاست سوادآموزی یکی از ریاست‌های معینیت تعلیم و تربیه وزارت معارف می‌باشد که خدمات سوادآموزی را برای مردم افغانستان ارائه می‌نماید.

Description:

معینیت سوادآموزی وزارت معارف در 34 ولایت خدمات سوادآموزی را به مردم افغانستان ارائه می‌دارد و برای امحای بی‌سوادی از کشور از هیچ تلاشی دریغ نخواهد ورزید....

more

Contact:

Shahre Naow, Kabul, Afghanistan
+93202310662
Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form

Featured Articles:

2021-04-08

جلسه اتحاد ملی سوادآموزیn………………….........nدر جلسه اتحاد ملی سوادآموزی روی ایجاد و افزایش هماهنگی‌ها میان معینیت تعلیم و تربیه و همکاران ملی و بین‌المللی در بخش تطبیق موثر برنامه‌های سوادآموزی تأکید گردید.nپنج‌شنبه روز ۱۹ حمل سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی جلسه اتحاد ملی سوادآموزی (National Alliance for Literacy) به ریاست داکتر عطاالله واحدیار معین تعلیم و تربیه و با اشتراک محمد یاسین صمیم رئیس بسیج ملی و بررسی ریاست سوادآموزی، جوردان نایدو رئیس سازمان یونسکو در کابل، بشیر خالقی رئیس موسسه انافی و سکرتر جلسات اتحاد ملی سوادآموزی و جمعی از نمایندگان موسسات ملی و بین‌المللی همکار معینیت تعلیم و تربیه در تالار کنفرانس ریاست سوادآموزی برگزار گردید.nدر ابتدای جلسه، داکتر عطاالله واحدیار معین تعلیم و تربیه در مورد دورنمای تغییرات ساختاری در وزارت معارف و جایگاه سوادآموزی صحبت کرد و افزود که از ۱۲ سال به این طرف در ساختار نهادی وزارت معارف تشکیلات موازی و دوگانۀ زیادی وجود داشته است و رهبری وزارت معارف با ایجاد اصلاحات ساختاری جدید تلاش کرده است تا این موازی‌کاری‌ها از بدنۀ وزارت معارف حذف شود و در بخش‌های تطبیق بهتر برنامه‌های آموزشی، ایجاد هماهنگی‌های بیش‌تر میان دیپارتمنت‌های مختلف وزارت معارف و ایجاد اصلاحات بنیادی در برنامه‌های عملیاتی وزارت معارف دست‌‌آوردهای چشم‌دیدی نمایان گردد. هم‌چنان آقای واحدیار خاطرنشان ساخت که فلسفۀ ایجاد اصلاحات و تغییرات تشکیلاتی در وزارت معارف این است تا از منابع موجود در سکتور معارف استفاده حداکثری شود، از دوگانه‌کاری‌ها در تطبیق برنامه‌های تعلیمی جلوگیری صورت گیرد و در درازمدت این تغییرات تشکیلاتی به اصلاحات قابل ملاحظۀ در بخش‌های تطبیق بهتر برنامه‌های تعلیمی و تربیتی منجر می‌گردد.nدر ادامه، آقای واحدیار افزود که برنامه‌های آموزش سواد و سوادآموزی یکی از اولویت‌های رهبری وزارت معارف است و تلاش می‌شود تا این برنامه به اولویت ملی تبدیل گردد و برنامه‌های مختلف تطبیقی در راستای حمایت، تقویت، و مردمی‌سازی برنامه‌های سوادآموزی با تمرکز بیش‌تر روی زنان و با حمایت شرکای ملی و بین‌المللی در تطبیق موثر و افزایش کیفیت خدمات آموزش سواد روی‌دست گرفته خواهد شد.nدر ادامه برنامه داکتر جوردان نایدو رئیس سازمان یونسکو در کابل در مورد مشارکت یونسکو با وزارت معارف در سکتور سوادآموزی و مسیر پیش‌رفت آن بر اساس تغییرات ساختاری جدید در وزارت معارف صحبت کرد و افزود که تغییرات تشکلیلاتی در وزارت معارف امر ضروری است و جواب‌گوی مشکلات سکتور معارف خواهد بود و به بهبود کیفیت در خدمات آموزشی و به خصوص آموزش‌های مادالعمر کمک خواهد کرد. هم‌چنان آقای نایدو افزود: تلاش‌های سازمان یونسکو در بخش سوادآموزی در هم‌سویی با برنامه‌های کلان دولت در بخش‌های دولت‌سازی، صلح‌سازی و بازارسازی قرار دارد و در قسمت‌‌های انکشاف نصاب تعلیمی سوادآموزی در سه سویه، تهیه رهنمود معلمان سوادآموزی، ارتقای ظرفیت تسهیل‌کنندگان تطبیق برنامه‌های سوادآموزی، ارتقای ظرفیت مدرسان تربیه معلم و تطبیق برنامه‌های آموزشی مختلف این سازمان در همسویی با برنامه‌های کلان دولت در نظر گرفته شده است و سازمان یونسکو تعهد کامل دارد تا حمایت‌های تخنیکی و مالی خویش را از برنامه‌های مختلف تعلیم و تربیه در سکتورهای تعلیمات عمومی و تعلیمات سوادآموزی ادامه دهد.nهم‌چنان بشیر خالقی رئیس موسسه انافی و سکرتر جلسات اتحاد ملی سوادآموزی در مورد فعالیت‌های عمده موسسه انافی با معینیت تعلیم و تربیه صحبت کرد و افزود که موسسه انافی از ۱۵ سال به این طرف همکار برنامه‌های مختلف آموزش سواد در کشور بوده است و از سال ۲۰۱۷ به این طرف از منابع این موسسه در راستای تطبیق بهتر و با کیفیت‌تر برنامه‌های سوادآموزی استفادۀ بهینه صورت گرفته است و این موسسه در سه سال آینده، بیش‌تر روی تقویت هماهنگی‌ها به منظور تطبیق بهتر برنامه‌های سوادآموزی و حل چالش‌های فراراۀ برنامه سوادآموزی و تقویت و انکشاف راه‌حل‌های بدیل آموزشی کار خواهد کرد و در این راستا در بخش‌های تطبیق نصاب سوادآموزی ۴۰ روز در سه سویه، ایجاد پالیسی‌‌های هماهنگی به منظور ایجاد انسجام در امور دادخواهی برای برنامه‌های سوادآموزی گام‌های عملی را روی دست‌ گرفته است.nدر ادامه نیز سایر اعضای جلسه نظرات و پیشنهادات، مشکلات و چالش‌های فرا روی تطبیق برنامه‌های سوادآموزی به خصوص چگونگی امضای تفاهم‌نامه و تطبیق برنامه‌های مختلف سوادآموزی پس از ایجاد اصلاحات و تغییرات تشکیلاتی در وزارت معارف را با داکتر عطاالله واحدیار شریک ساختند و وی نیز تعهد سپرد که به زودترین فرصت ممکن به این مشکلات و چالش‌ها از سوی رهبری وزارت معارف رسیدگی خواهد شد.nدر پایان جلسه نیز فیصله به عمل آمد که سوادآموزی یک برنامه انعطاف‌پذیر است و باید از سوی دست‌اندکاران این بخش تحلیل وضعیت همه‌جانبه‌ای صورت گیرد و روی مشخص‌سازی گروه‌های هدف، میکانیزم و کارشیوه‌های تطبیقی مختلفی که در تطبیق موثر و با کیفیت خدمات آموزش سواد مفید واقع می‌‌شوند، بحث و تبادل نظر صورت گیرد. هم‌چنان فیصله شد تا در قسمت افزایش انگیزه و اشتیاق سوادآموزان برای اشتراک در کورس‌ها و مراکز آموزش محلی برنامه‌های مختلف انگیزشی از سوی دیپارتمنت‌های مربوطه روی‌دست گرفته شود. هم‌چنان فیصله شد تا در قسمت ایجاد هماهنگی‌ها برای تطبیق تفاهم‌نامه‌های مشترک میان معینیت تعلیم و تربیه و نهادهای همکار سوادآموزی و یا امضای تفاهم‌نامه‌های جدید با موسسات و نهادهای دیگر دولتی و غیردولتی، ریاست بسیج ملی و بررسی معینیت تعلیم و تربیه اقدامات عملی را روی دست گیرد.n در پایان نیز داکتر واحدیار افزود که از برنامه‌های رضاکارانه نهادهای دولتی و غیردولتی در تطبیق برنامه‌های مختلف آموزش سواد حمایت‌های همه‌جانبه از سوی رهبری معینیت تعلیم و تربیه انجام خواهد شد.

2021-04-03

#جلسه هیئت اداری ریاست سوادآموزیn...................................nشنبه ۱۴ حمل ۱۴۰۰nجلسه هیئت اداری ریاست سوادآموزی روی ایجاد هماهنگی‌ها در برگزاری جلسه اتحاد ملی سوادآموزی تأکید کرد.nجلسه هیئت اداری سوادآموزی به ریاست محمد یاسین صمیم رئیس بسیج ملی و بررسی و با اشتراک آمران و مدیران دیپارتمنت‌های مختلف این اداره برگزار گردید و روی طرح چگونگی استخدام معلمان قرارداری در هماهنگی با ریاست معارف شهر کابل، حل مشکلات قرطاسیه سوادآموزی، تهیه گزارش‌ در مورد چگونگی تطبیق نصاب چهل روز در کورس‌های سوادآموزی، تهیه گزارش از بازبینی یادداشت‌ تفاهم‌نامه‌های همکاری میان ریاست سوادآموزی معینیت تعلیم و تربیه و موسسات همکار و ایجاد هماهنگی‌ها برای برگزاری جلسه اتحاد ملی سوادآموزی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.nدر بخش طرح استخدام معلمان قراردادی فیصله شد تا این طرح در هماهنگی با آمریت سوادآموزی ریاست معارف شهر کابل ایجاد شود و پس از تحلیل وضعیت چگونگی استخدام این معلمان، در مراکز و کورس‌های سوادآموزی تطبیق گردد.nهم‌چنان فیصله شد تا از تمام موسسات ملی و بین‌المللی همکار سوادآموزی که با این اداره یادداشت‌ تفاهم‌نامه‌های همکاری دارند و یا می‌خواهند یادداشت‌ تفاهم‌نامه‌های همکاری جدید را با ریاست سوادآموزی معینیت تعلیم و تربیه به امضا برساند دعوت به عمل آورده شود تا در جلسه اتحاد ملی سوادآموزی که قرار است با حضور دکتر عطاالله واحدیار معین تعلیم و تربیه و رئیسان موسسات همکار برگزار ‌شود، حضور داشته باشند.

2021-03-08

تجلیل از روز جهانی زن و افتتاح نمایشگاه یک روزه صنایع دستی سوادآموزانnn...........................................nnاز روز بین‌المللی همبستگی زنان جهان(هشت مارچ) در ریاست سوادآموزی معینیت تعلیم و تربیه وزارت معارف تجلیل به عمل آمد.nدوشنبه ۱۸ حوت سال ۱۳۹۹ هجری خورشیدی از روز بین‌المللی همبستگی زنان جهان در ریاست سوادآموزی معینت تعلیم و تربیه وزارت معارف با اشتراک داکتر عطاالله واحدیار معین تعلیم و تربیه، محمد یاسین صمیم رئیس بسیج ملی و بررسی، عارفه نوری سرپرست ریاست برنامه‌های سوادآموزی، خانم نورزی رئیس تعلیمات اساسی و ثانوی وزارت معارف و جمعی از زنان ریاست سوادآموزی معینیت تعلیم و تربیه در تالار کنفرانس این ریاست تجلیل به عمل آمد و همچنان نمایشگاه یک روزه صنایع دستی که مشترکاً از سوی ریاست سوادآموزی، موسسه انافی و موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان تدویر گردیده بود؛ توسط داکتر عطاالله واحدیار، خانم عارفه نوری، محمد یاسین صمیم و خانم نورزی افتتاح گردید.n هدف از برگزاری این محفل تجلیل از شخصیت والای زن و ارزش‌دادن به نقش مهمی است که این پیکره بزرگ اجتماعی در جامعه بازی می‌کنند و هم‌چنان صنایع دستی سوادآموزان مراکز آموزش‌های حرفوی ریاست سوادآموزی، موسسه انافی و موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان به نمایش گذاشته شد.n در ابتدای محفل خانم عارفه نوری سرپرست ریاست برنامه‌های سوادآموزی معینیت تعلیم و تربیه روز جهانی زن را تبریک گفت و افزود که تجربه نشان داده است که حضور فعال زنان در تمام عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی وابسته به آگاهی از حقوق‌شان در اجتماع دارد و دولت جمهوری اسلامی افغانستان از یک و نیم دهه به این طرف از نظر پالیسی و عمل از زنان در بخش‌های ایجاد آگاهی از حقوق زنان، دانش کاربردی، دسترسی زنان به خدمات بهداشتی و صحی و خدمات آموزشی حمایت‌های همه‌جانبه انجام داده است، اما نقش آنان در بست‌های بالارتبه دولتی کم‌رنگ بوده است.n در ادامه برنامه، داکتر عطاالله واحدیار معین تعلیم و تربیه خاطرنشان ساخت که وی به موثریت افراد و زنان در اجتماع باور دارد و نقش زنان باید بر اساس موثریت آن‌ها در اجتماع مورد ارزیابی قرار گیرد. هم‌چنان آقای واحدیار افزود که زنان نقش ارزندۀ را در آبادانی و سازندگی کشور نسبت به مردان بازی کرده‌اند. هم‌چنان او اضافه کرد: که جایگاه زنان و مردان در اسلام واضح است و نقش‌های اجتماعی‌شان در روشنی اصول مشخص و متفاوتی نسبت به فرهنگ غربی تبلور یافته است. او خاطرنشان ساخت که تفاوت‌های دیدگاه نسبت به نقش زنان در جوامع اسلامی و غربی وجود دارد و نگرش جوامع غربی نسبت به جایگاه زنان فردی است و حقوقی و ارزش‌های که اسلام برای زنان در اجتماع تعریف کرده است به مراتب بهترتر از حقوق و امتیازاتی است که غرب برای زنان تعریف کرده است و از دید موثریت و بازی کردن نقش فعال، زنان افغانستان در بالاترین جایگاه قرار دارند.n در ادامه، محمد یاسین صمیم رئیس بسیج ملی و بررسی پس از تبریک گفتن روز زن و خوش‌آمدیدگویی حاضران؛ در رابطه به تاریخچۀ هشت مارچ افزود که در سال ۱۹۱۱ در آمریکا و کشورهای صنعتی اروپا حرکت اعتراضی سازمان‌یافته از سوی زنان بر علیه نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در محیط کار به راه انداخته شد و این روز نه تنها که روز سمبولیک و نمادین نیست بلکه یک روز تاریخی برای زنان است و این روز باید به عنوان خاستگاه بررسی انتقادی و بازنگری جایگاه زنان در اجتماع مورد بررسی قرار گیرد. هم‌چنان آقای صمیم افزود که در بررسی جایگاه و نقش زنان در اجتماع باید شاخص‌های توسعه و پیش‌رفت‌ زنان در تمام ابعاد اجتماعی در نظر گرفته شود و شاخص سواد یکی دیگر از شاخص‌های مهم بررسی نقش و جایگاه زنان در اجتماع است و تفاوت‌های جنسیتی در آموزش سواد میان زن و مرد در افغانستان دو برابر است و بر بنیاد آمارهای انستیتوت آموزش‌های مادالعمر یونسکو زنان دسترسی کم‌تر نسبت به مردان در فراگیر آموزش‌ سواد در افغانستان دارند. هم‌چنان دسترسی زنان به خدمات بهداشتی و صحی، فرصت‌های شغلی و اقتصادی نیز در کمترین حد خود قرار دارد و تجربه نشان داده است تا زمانیکه مشارکت فعال زنان در بخش‌های اقتصادی، تولیدی و سیاسی به گونه درست تمثیل نشود، پیش‌رفت‌ و توسعه در جوامع قابل پیش‌بینی نخواهد بود.nدر پایان برنامه نیز دکتر عطاالله واحدیار، محمد یاسین صمیم و خانم عارفه نوری یک تعدادی از تحسین‌نامه‌ها و تحایف را به زنان ریاست سوادآموزی تقدیم کردند.

2021-02-22

#ورکشاپ آموزش کارشیوۀ جدید ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات ملکیn.....................nدوشنبه ۴ حوت سال ۱۳۹۹ هجری خورشیدی ورکشاپ آموزش کارشیوۀ جدید اجراآت کارکنان خدمات ملکی برای آمران و مدیران ریاست سوادآموزی معینیت تعلیم و تربیه و به ابتکار مدیریت عمومی منابع بشری ریاست سوادآموزی و با مربی‌گری یک تن نماینده ریاست عمومی انکشاف منابع بشری وزارت معارف در تالار کنفرانس این ریاست افتتاح گردید.nاین ورکشاپ به هدف آشنایی آمران و مدیران ریاست سوادآموزی با کارشیوه جدید ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات ملکی به مدت دو روز ادامه پیدا خواهد کرد.nمحمد یاسین صمیم رئیس بسیج ملی و بررسی معینیت تعلیم و تربیه این اقدام را یک قدم نیک برای افزایش موثریت و کیفیت ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات ملکی دانست و افزود که ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات ملکی زمینه و بستر مناسبی را برای استخدام ظرفیت‌های جدید، مشخص‌سازی نقاط ضعف کارکنان خدمات ملکی، مشخص‌سازی معیارهای توزیع امتیازات مادی و معنوی برای کارکنان، افزایش انگیزش کاری میان کارکنان، مدیریت دانش و کسب تجربه کاری فراهم می‌کند.nدر این ورکشاپ قرار است که آمران و مدیران ریاست سوادآموزی معینیت تعلیم و تربیه در بخش‌های نمرات ارزیابی اجراآت و اسنادهای ارزیابی اجراآت در سیستم جدید ارزیابی کارکنان خدمات ملکی آموزش داده خواهد شد.

2021-02-22

جلسه مشترک میان ریاست سوادآموزی معینیت تعلیم و تربیه و مسئولان موسسه NSDOn.................nروز دوشنبه ۴ حوت سال ۱۳۹۹ هجری خورشیدی جلسه ایجاد هماهنگی‌‌ها و تطبیق مشترک برنامه‌های سوادآموزی میان ریاست سوادآموزی معینیت تعلیم و تربیه و بخش‌ توانمندسازی اقتصادی زنان موسسه NSDO به ریاست محمد یاسین صمیم رئیس بسیج ملی و بررسی معینیت تعلیم و تربیه و با اشتراک کارمندان ارشد موسسه NSDO و جمعی از آمران ریاست سوادآموزی در دفتر کاری رئیس بسیج ملی و بررسی برگزار شد.nدر این جلسه روی چگونگی وصل‌سازی برنامه‌های سوادآموزی در بخش‌های آموزش مهارت‌های زندگی برای سوادآموزان، سوادآموزی مالی و آموزش حسابداری برای زنان با برنامه توانمندسازی اقتصادی زنان موسسه NSDO در پنج ولایت کشور (بلخ، جوزجان، کندز، تخار و بدخشان)، استفاده از ظرفیت‌ها و ساختارهای باالقوۀ برنامۀ توانمندسازی اقتصادی زنان موسسه متذکره در تطبیق بهتر برنامه‌های سوادآموزی وزارت معارف و چگونگی تطبیق نصاب آموزشی سوادآموزی در کورس‌های موسسه NSDO بحث و تبادل نظر صورت گرفت.nدر پایان نیز فیصله به عمل آمد تا ریاست سوادآموزی معینیت تعلیم و تربیه در بخش‌های تطبیق نصاب سوادآموزی ۴۰ روزه و در سه مرحله، تربیه معلمان مراکز آموزش سوادآموزی موسسه NSDO و چگونگی نظارت از کورس‌های این موسسه پس از تأئیدی مقام محترم معینیت تعلیم و تربیه اقدامات عملی را روی دست گیرد و کارگروه‌ای متشکل از بخش‌های نظارت، تربیه معلم، نصاب، کمیته‌های سواد ریاست سوادآموزی و نمایندگان موسسه NSDO تشکیل شود و روی ایجاد هماهنگی‌های بیشتر میان این ریاست و موسسه متذکره کار کنند.

2021-02-17

ایجاد یک باب کورس سوادآموزی در قریه جرمگری مرکز ایبک ولایت سمنگان#n.........................nیک باب کورس سوادآموزی در قریه جرمگری مرگز ایبک ولایت سمنگان به همکاری ریاست امور زنان آن ولایت ایجاد گردید. قرار است در این کورس به تعداد ۳۵ تن سوادآموز خانم تحت آموزش قرار گیرد.

2021-02-17

#جلسه نهایی سازی میکانیزم کاری مشترک میان ریاست سوادآموزی معینیت تعلیم و تربیه وزارت معارف با مسئولان برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهاتn...........................nجلسه نهایی سازی میکانیزم کاری مشترک میان ریاست سوادآموزی معینیت تعلیم و تربیه وزارت معارف با مسئولان برنامه انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات به روز سه شنبه ۲۸دلو ۱۳۹۹ به ریاست محمد یاسین صمیم رئیس بسیج ملی و بررسی با اشتراک عارفه نوری، رئیس برنامه‌های سوادآموزی، محمد وحید ابراهیم‌زاده معاون اجراییه ملی برنامه انکشاف اقتصاد روستایی، صغرا محمدی مسئول آموزش این برنامه، مسعود سیار آمر توسعه کار آفرینی و سایر کارمندان ریاست سوادآموزی در دفتر کاری ریاست بسیج ملی و بررسی برگزار گردید.nدر ابتدای جلسه گروپ کاری توظیف شده، گزارش از اجراآت فیصله جلسه گذشته را به اعضای جلسه ارایه نمودند.nدر ادامه جلسه روی مشخص نمودن ولایات و ولسوالی‌های تحت پوشش برنامه BESAF و تطبیق آن از طریق گروپ‌های ساحوی برنامه انکشاف اقتصادی، چگونگی هماهنگی کمیته‌های سواد قریه با گروپ‌های ایجاد شده توسط برنامه انکشاف روستایی، چگونگی ترتیب میکانیزم عملیاتی برای تطبیق فعالیت‌های مشترک و مشخص نمودن مسئولیت‌های هر دو طرف، نثبیت ولایات و ولسوالی‌ها برای سال ۱۴۰۰ و تعداد مستفد شوندگان در هر ولسوالی با افزایش تعداد اشتراک کنندگان در کورس‌های که برای گروپ‌های ایجاد شده توسط برنامه انکشاف اقتصاد روستایی ایجاد می‌گردد، معرفی نصاب سوادآموزی و ایجاد وتس‌اپ گروپ برای هماهنگی دوامدار بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

2021-02-17

#جلسه هماهنگی ریاست سوادآموزی معینیت تعلیم و تربیه وزارت معارف با مسئولین موسسه دفاع از حقوق بشر n.............................nاین جلسه به هدف هماهنگی بیشتر فعالیت های موسسه دفاع از حقوق بشر با ریاست سوادآموزی در قسمت ایجاد مرکز CLC در ولسوالی اچین ننگرهار و تطبیق نصاب ۴۰ روزه در کورس‌های سوادآموزی به ریاست عارفه نوری رئیس برنامه‌های سوادآموزی و با اشتراک خانم شکیبا صافی معاون موسسه دفاع از حقوق بشر و کارمندان ریاست سوادآموزی در دفتر کاری ریاست برنامه های سوادآموزی برگزار گردید. nدر ابتدای جلسه خانم شکیبا صافی، فعالیت‌های موسسه دفاع از حقوق بشر در بخش سوادآموی CLC را تشریح نموده افزود، موسسه دفاع از حقوق بشر یک نهاد رضاکار می‌باشد که هیچ نهاد دیگر با آنها همکاری مالی نداشته تنها فدارسیون ملی یونسکوی جاپان در قسمت تخنیکی در بخش مراکز CLC همکاری داشته است. موسسه دفاع از حقوق بشر در پنج ولایت(کابل، ننگرهار، هلمند، خوست و نورستان) فعالیت دارد. nدر ادامه عارفه نوری رئیس برنامه های سوادآموزی از همکاری های موسسه دفاع از حقوق بشر با ریاست سوادآموزی سپاسگزاری نموده، افزود: موسسه دفاع از حقوق بشر نخستین نهاد رضاکار است که در بخش CLC با ریاست سوادآموزی همکاری می‌کند. قبلا فدراسیون ملی یونسکوی جاپان در این بخش با ریاست سوادآموزی همکاری داشته و چندین مرکز CLC را در بعضی از ولایت¬های کشور ایجاد نموده است. همچنان خانم نوری افزود، ما زمانی میتوانیم از سرگردانی رهایی یابیم که در هر ولایت یک محل مشخص برای کورس‌های سوادآموزی و مراکز CLC مستقل از خود داشته باشیم.

2021-02-13

مسوولین موسسه MSH و ریاست سوادآموزی معینیت تعلیم و تربیه وزارت معارف بر ضرورت تشریک مساعی در تطبیق پروژه سواد و صحت تاکید کردn……………….. nدر جلسه ای که به روز شنبه در دفتر رییس بسیج ملی و بررسی وزارت معارف برگزار گردید، در نخست، مسوول پروژه سواد و صحت موسسه MSH در باره طرح پروژه، ضرورت آن و نحوه تطبیق آن به همکاران ریاست سوادآموزی معلومات ارایه نمود. nمحترم داکتر اقبال افزود که این پروژه مشترکا توسط وزارت محترم صحت عامه، موسسه مذکور و معینیت تعلیم و تربیه وزارت معارف طی پنج سال در سراسر کشور تطبیق خواهد شد و هدف آن آموزش سواد اساسی به کارمندان صحی جامعه و از طریق آن، بهبود عرضه خدمات و آگاهی صحی در سطح کشور می باشد. وی افزود از انجایی که نظارت، حمایت مسلکی و اعتباردهی پروژه مشترکا توسط وزارت معارف و وزارت صحت عامه صورت می گیرد، نیاز است که همه شرکا با هم در حوزه کاری خویش تشریک مساعی داشته باشند. nطبق معلومات موصوف، در گام نخست این پروژه به طور آزمایشی در یکی از ولایات کشور تطبیق گردیده و پس از انجام اصلاحات ضروری به ۳۴ ولایات کشور گسترش داده خواهد شد. nnدر پایان محترم محمدیاسین صمیم، ضمن سپاسگزاری از هماهنگی موسسه مذکور افزود که ساختار و شیوه تطبیق پروژه مذکور در کلیت با رویکرد تعلیمات غیررسمی معینیت تعلیم و تربیه همخوانی دارد. برای انسجام امور نیاز است که تمام وظایف و مسوولیت های انفرادی و مشترک ادارات در قالب تفاهم‌نامه تنظیم گردد و همچنان، یک کارگروه تخنیکی با اشتراک امر نظارت و ارزیابی، مدیر عمومی پروژه های انکشافی و مدیر عمومی تصحیح کتب ریاست سوادآموزی و نمایندگان موسسه MSH تشکیل گردد. کمیته مذکور موظف خواهد بود که مسایل مربوط به نوعیت نصاب، انکشاف مسلکی معلمان و تدابیر مربوط به نظارت و ارزیابی را از پروسه تعلیمی در هر دو سویه(بنیادی و عبوری) مورد بحث قرارداده و برای تطبیق موثر پروژه مراحل تطبیقی را ترتیب کند. nقابل ذکر است که در این اواخر به پیروی از رویکرد ادغام تعلیمات غیررسمی با خدمات انکشافی سایر سکتورهای دولتی، جلسات مقدماتی متعددی برای تسهیل تفاهم‌نامه ها و اقدامات عملی انجام شده است.

Review

Similar Places:

We are a women's wear shop having all ranges jeans,...
صفحه تصاویر حیرت نگیز تصاویر جالب از سراسر جهان را...
!آهسته و پیوسته میرویم و میرسیم
Hi Guys,This Is The Best Fan Page Of WWE Superstar...
Good health, Good life
NACC, is a registered company in Afghanistan with AISA (Afghanistan...
Authorized Dealer of Sharp Products in Afghanistan
ادبیات لسان ها دوساله راباما تجربه کنین پشتو دری انگلیسی ترکی...
Welcome to anime world page please like and share...