Findbusiness.me

Types of Businesses City Country Add Business
Home > Afghanistan > Taloqan > Beauty, Cosmetic & Personal Care > دوکتور عبدالجلیل آقبلوت dr .abdul jalil aqbolot

دوکتور عبدالجلیل آقبلوت dr .abdul jalil aqbolot

(22 Rate)
+93796858511
(0 Rate)
+93796858511

About :

دوکتور عبدالجلیل آقبلوت

Description:

دوکتور عبدالجلیل آقبلوت متخصص امراض داخله عمومی

Contact:

+93796858511
-1.2720561800086E-11, 0

Other Information

Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form

Featured Articles:

2022-03-02

ازین چی بهتر که شما را جایگاه بالاتر از فرشته میدهند...nنویسنده: اسحاق جوادnساعت دو شب مریض چشم هایش را باز کرد، داکتر در کنار بسترش به خواب رفته بود.n مریض صدا کرد: داکتر صاحب، داکتر صاحب، داکتر همین که چشم هایش را باز کرد دید که مریض به هوش آمده است و به سویش لبخند می زند. داکتر از جا بلند می شود و یک آمپول را میان سیروم او خالی می کند و بعد دست مریض را با مهربانی می فشارد.nمریض در حالیکه اشکی از گوشه چشمش به سوی بستر جاریست می گوید: یک فامیل را نجات دادی، می دانی فردا باید معاش خود را می گرفتم، اگر من نمی بودم سر از هفته جدید دیگر کودکان من نمی توانستند به مکتب خصوصی درس بخوانند، کرایه خانه را چه کسی می پرداخت؟ و فاکولته دخترم نیمه تمام باقی می ماند.nداکتر نیز آرام آرام گریه می کند ولی قلبش از خوشحالی می تپد. nمریض ادامه می دهد: داکتر صاحب! اگر شما صادقانه کار کنید از فرشته ها بهتر هستید، زیرا فرشته ها آنقدر رنجی که شما می کشید نمی کشند، فرشته ها فرزند ندارند که نگران زندگی آنها باشند، آنها به پول نیاز ندارند، آنها در کشوری مملو از دشواری ها زندگی نمی کنند پس باید که آنها فرشته بمانند، اما شما ... nبعد مریض برای مدتی خاموش می ماند. nهر دو برای مدتی چیزی نمی گویند، بعد داکتر می پرسد؟ آن بچه گکی که شما را به شفاخانه رساند پسر کلان شما بود؟nمریض: بلی nداکتر: وقتی می خواستم توافق او را به خاطر عملیات شما بگیرم به چشم هایم خیره شد و بعد برایم گفت: من به خاطر عملیات او موافقه می کنم چون باور دارم که تو نیز پدر داری و می دانی که پدر چه نقشی در زندگی ما بازی می کند.nمریض لبخند می زند و عاشقانه می گوید: بلی او با آنکه حالا کم کم جوان شده است اما باز هم شب ها در کنار من می خوابد.nداکتر که تمام شب را در اطاق عملیات گذرانده بود به مریض می گوید:اگر اجازه شما باشد بروم اندکی بخوابم، حالا مسولیت شما را یک همکار دیگر من به دوش خواهد کشید.nمریض: داکتر ! وقتی دوباره به وظیفه ام بروم هر روز یک مطلبی در مورد داکتر ها خواهم نوشت.nداکتر با شوخی می پرسد: از بدی های داکتران یا از خوبی های شان؟nمریض نیز لبخند زده می گوید: نی داکتر صاحب! هر روز تحت این عنوان یک چیزی خواهم نوشت: موجوداتی که اگر صادقانه کار کنند از فرشته ها برتر اند.nکاپی

2021-10-30

تشخیص وتداوی آنرا بنو سید؟

2021-10-14

موارد استفاده ادویه های ذیل

2021-10-12

#سینوزیت_چیست (Sinusitis)؟nسینوزیت یک از امراضی است که معمولا بنابر اعراض و اعلایم مشابه به ریزش و سرماخوردگی از انظار پنهان میماند و با گذشت زمان شکل مزمن را بخود میگیرید که هم باعث ناراحتی و اذیت مریض شده و از جانب دیگر تداوی آن مشکل ساز می شود.nسینوزیت (Sinusitis) عبارت از التهاب و یا تورم غشا مخاطی سینوس ها (سینوس ها عبارت از حفره های کوچکی هستند که در دو طرف بینی و بالای ابرو ها قرار دارند و به نوعی با بینی ارتباط دارند) می باشد. بصورت نورمال سینوس ها معمولا پر از هوا میباشد، اما زمانیکه مجرا سینوس ها بنابر به هر دلیلی بسته شود ویا در آن مداخله مکروبی چون بکتریا ها، ویروس ها و فنگس ها صورت بگیرد سینوزیت تاسس میکند.nnانواع سینوزیت nnسینوزیت نظر به حادث شدن و دوام مرض به انواع زیر تقسیم میشود: n۱- سینوزیت حاد (Acute sinusitis) که با علایمی چون ریزش یا سرماخوردگی ظهور میکند مریض آبریزی بینی و درد ناگهانی در رو مخصوصا گونه ها و سردردی میداشته باشد که برای ۱۰ تا ۱۴ روز باقی می ماند. سینوزیت حاد عموما در حدود ۲ تا ۴ هفته بطول می انجامد.n۲- سینوزیت نیمه حاد (Subacute sinusitis) این نوع سینوزیت، عبارت از التهاب سینوزس ها است که برای مدت طولانی تر ۴ تا ۸ هفته دوام میکند.n۳- سینوزیت مزمن (Chronic sinusitis) این نوع التهاب سینوس ها برای ۸ هفته ویا بیشتر از آن طول میکشد.n۴- سینوزیت عود کننده یا بازگشت کننده (Recurrent sinusitis) در این نوع از سینوزیت، سینوس ها چندین بار در سال ملتهب می شوند. یعنی مریض بهبودی حاصل مینماید ولی بعد از چندی دوباره مرض عود می نماید که در این شکل یا مریض غفلت مینماید و ادویه خود را تا آخر تعقیب نمی کند ویا کدام زمینه مساعد کننده برای عود مرض وجود دارد مانند پولیپ یا گوشت اضافی بینی ویا هم مکروبی که سبب مرض شده در برار دوا مقاومت حاصل کرده است.nاسباب سینوزیتnسینوس ها حفره های کوچک و پر از هوا در در جمجمه می باشند که این حفره ها بالای ابروها در پیشانی، دو طرف استخوان بینی، گونه ها و کنار چشم ها قرار گرفته اند. سینوس های سالم خالی از هرگونه بکتریا، ویروس و یا هر عامل انتانی دیگر می باشند. بصورت نومال مخاط سینوس ها بطور خود به خود تخلیه شده و هوا جایگزین آن می گردد. هر زمانیکه مجرا سینوس ها بند شود ویا مقادیر زیادی مخاط در مجرا آن جمع شود،

2021-10-04

مجتمع صحی دوکتوران آقبلوت

2021-10-04

💎 علایم حیاتی یا vital signsnn🕸 علایم حیاتی چهار بخش انسان است nn1 نبض یا pulsen2 درجه حرارت یا Temperaturen3 فشار خون یا Blood pressuren4 تنفس یا Respirationnn🕸 نبض از اثر تقلصات قلبی بمیان میاید و نبض در 12 ناحیه چک میشود nnنواحی نبض n1 نبض بند دست Radial pulsen2 نبض بازو Brachial pulse n3 نبض زیر بغل Axial pulse n4 نبض شانه گردن Carotid pulse n5 نبض شق سر Temporal pulse n6 نبض خلف زانو Political pulse n7 نبض قد کشک Femoral pulse n8 نبض پشت پا Tibia pulse n9 نبض بجلک پا Dorsal Pedi pulse n10 نبض قسمت فانتانیل Anterior Fontanel pulse n11 نبض ابحر بدن Aorta pulse n12 نبض زرقی قلب Apical pulse nn🕸 در وقت معاینه نبض به نکات زیر توجه کنید nn1 سرعت Raten2 نظم Rhythmn3 حجم Volumen4 شدت نبض Tensionnn🕸 سرعت نبض نورمال ضربان قلب ظرف یک دقیقه در یک شخص کاهل n60\100 مرتبه استnnمجتمع صحی دوکتوران آقبلوت

Review

Similar Places:

تولیدکننده شامپو حاوی عصاره طبیعی آلویرا