Findbusiness.me

Types of Businesses City Country Add Business
Home > Afghanistan > Kabul > Politician > شهید داکتر عبدالرحمن -Dr.Abdul Rahman

شهید داکتر عبدالرحمن -Dr.Abdul Rahman

(22 Rate)
+93786246296
(0 Rate)
+93786246296

About :

شهید داکتر عبدالرحمن

Contact:

+93786246296

Other Information

Categories:

Politician

Parking:

Parking available ,Street parking ,Valet parking
Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form

Featured Articles:

2022-02-13

بایاد شخصیت که بیست سال قبل در چنین روز آخرین شب وروز زندگی پر آرزویش را نفس کشیدبیخبر از آنکه دشمن نامراد ودشمنان نامرد دوروز دیگر به زندگی پر بارش خط تمام شد را به تصویر میکشد بیست سال از شهادت بزرگ مرد سیاست و سمبول متانت و بردباری در افغانستان می گذرد ، مردي که روزی شهر ه یی شهر سیاست و قدرت بود و وجود اش در محراق تصمیمگیری های سرنوشت ساز افغانستان جایگاه و برازنده گی خاص خودش را داشت، گرچه او مسعود نبود و نه از ولایت پنجشیر بود، اما همه کاره و همه چیز مسعود بود ، معاون اش ،برادرش، دوست و نماینده باصلاحیت اش در امور سیاسی نظامی آنوقت افغانستان . nnبلی! صحبت از داکتر عبدالرحمن شهید است ، مردی که از آوان جوانی با داشتن ایده ها و آرمان های بلند در صف دوستان و همقطاران اش جوان عادی به شمار نمی آمد، در مسایل سیاسی سخت عصیانگر بود واین روحیه عصیانگری شاخص آزاد منشی و آزاده زیستن وی بود. nnاو در مسایل معرفتی جهت درک بهتر پرخاشگر و سر شار از نیروی قوی فکری و توانایی های استثنایی بود. nnاو در زمانی می زیست که آرمانگرایی ایديولوژیک و گرایش به ایديولوژی آرمانگرایانه اسلامی نیاز آن زمان بود ، وی بادرک آگاهانه راه و مسیر زنده گی اش را عاشقانه رقم زد و با قاطعیت تمام راه مبارزه بر ضد دژخیمان کودتا را برای نجات جامعه و مردم اش در پهلوی دیگر مجاهدان مسلمان انتخاب کرد ، زندان را بجان خرید وبعد از رهایی از زندان به سر زمین عیاران خراسان شتافت و در پهلوی اسطوره جهاد و مقاومت قرار گرفت، ایستادن و پیوستن داکتر عبدالرحمن در پهلوی مسعود یک تصادف نبود ، یک انتخاب بسیار دقیق دوجانبه بود و محصول این همکاری دوجانبه ایجاد شورای نظار منحیث ،جبهه وسیع سیاسی نظامی بود که در شمال سبب بسیج و همآهنگی نیروهای مجاهدین گردید ، هیچ کسی نمی تواند نقش و تلاش های سیاسی داکتر عبدالرحمن را در بسط و توسعه شورای نظار نادیده گیرد ، همه گیر شدن نفوذ شورای نظار در صفحات شمال افغانستان و تأمین ارتباطات از موضع قوی نظامی با رهبران جهادی از ابتکارات و کاردانی های داکتر عبدالرحمن منحیث مسؤول سیاسی شورای نظار در پهلوی مسعود بود ، از افتخارات دیگر این شورا برنامه ریزی های زیرکانه نظامی سیاسی آن بود که ضربات جبران ناپذیر به قوت های دشمن وارد نمود وتا حد پیروزی ادامه یافت ودیدیم که بالاخره داکتر عبدالرحمن در پیشاپیش نیروهای مجاهدین وارد کابل شد و افتخار سقوط کابل و پیروزی مجاهدین نام اش راثبت در کرونولوژی نخبگان افغانستان نمود . nnواما امروز بر همه گان معلوم است که سیاست های جهانی آنزمان تحمل پیروزی و تداوم حکومت اسلامی در همسایگی ایران بعد از سقوط شوروی سابق را که مبادا مبدل به بیداری جنبش های اسلامی گردد نداشت ، واز سوی دیگر موجودیت عوامل استخباراتی پاکستان و پیامد پروژه های ملیشه سازی خاد حکومت داکتر نجیب الله زمينۀ شعله ور شدن آتش جنگ در جهت نابودی حکومت مجاهدین گرددید ، در جریان جنگ های داخلی نقش داکتر عبدالرحمن منحیث سفیر صلح کاملاً هویدا بود در آن زمان وی با متانت و برده باری سیاسی، برای تأمین صلح از هیچ تلاش دریغ نه ورزید تا مگر بتواند فضای مناسب برای مذاکره و همدیگر پذیری بین گروه های مختلف مجاهدین ایجاد کند. nnاز آنجایي که داکتر عبدالرحمن شخصیت قوی سیاسی فرهنگی بود در زمان حکومت مرحوم استاد ربانی با وجود تداوم جنگ ها دست به ابتکارات فرهنگی ،سیاسی هم زد ، او در فضای کاملاً نظامی آنزمان ،دنبال روشنفکران و دانش آموخته گان رفت و با ایجاد روز نامۀ "دریح"و مراکز فرهنگی چون بنیاد امام غزالی و کمیته سیاسی شهر کابل تلاش های مثمر فرهنگی را انجام داد که یاد و خاطرات آن فعالیت های روشنگرانه در بین اقشار تحصیل کرده تا به امروز زنده است ، اما متأسفانه فضايي که بر مبنای هوس قدرت طلبی رهبران جهادی و نفوذ عمال دستگاه های استخباراتی کشور های منطقه و تحرکات سراسر اشتباه آمیز غربی ها به وجود آمده بود ، تلاش های تأمین صلح را بی نتیجه ساخت و دریغا که بالاخره مانند سنت همیشگی تاریخ ،سیاه کاران جامه سفید و کور دلان قبیله سالار بنام طالبان بر اکثریت خاک افغانستان به وسیله آي.اس .آي و مداخله مستقیم ارتش پاکستان و کمک مالی شیوخ خاین عرب تسلط حاصل نمودند. nnو اما بعد از سقوط کابل بازهم داکتر عبدالرحمن آرام نه نشست تلاش های دپلماتیک زیاد به خصوص در کشور آلمان به راه انداخت ، وی با ایجاد "جبهه وسیع سیاسی"زمينه بسیج نیرو های پراکنده در خارج از افغانستان را مساعد نموده ودر تأمین ارتباطات گروه روم با داخل افغانستان و جبهه شمال نقش اساسی داشت. وی در کنفرانس بن گرچه ظاهراً از طرف گروه روم نماینده گی می کرد، اما همه می دانند که هدف و مرام وی تقویه و تثبیت نقش نیروهای داخلی یعنی جبهه شمال و بخصوص مخالفت وی با رئيس جمهور شدن کرزی بود ، چنانچه بعد ها فهیم خود گفته بود که کاش ما مشوره های داکتر عبدالرحمن در کنفرانس بن را قبول می کرديم و اجازه نمی داديم که کرزی رئیس جمهور شود. nnواما متأسفانه چرخ گردون بسیار ناجوانمردانه با شهید داکتر عبدالرحمن برخورد نمود و مهر پایان به زنده گی پربار اش گذاشت، و بعد تر از آن این که برخي دوستان ویاران آن شهید که در مواقف بلند دولتی ایفای وظیفه می کردند و تا به امروز از نام مسعود وجهاد برای خودشان دم و دستگاه ، نام و نشان درست کرده اند ، نه تنها داکتر عبدالرحمن، بل مسعود وآرمان هاي بلند وی را هم فراموش کردند این موضوع را همه مردم افغانستان می دانند و همه شاهد ابتذال گرایی و غرق شدن شان در هوای نفس و فساد اقتصادی و سیاسی بودند و احسرتا که آن ها نتوانستند برای تاریخ فردای کشور از خود کدام کار نامه روشن بجاگذارند. nnدوستان! فراموشی داکتر عبدالرحمن فراموشی، یک فرد نیست ، این فراموشی فراموشی آرمان ها وارزش هاست.nکبیر عبادی

2022-01-20

برگـــزیده ازنظــریات شهید داکتــر عبدالرحمن nnداکتر صاحب عبدالرحمن حاکمیت ملی وفضای جهانی را چنین به برسی گرفته بودند:-nمسله «حاکمیت ملی» یکی ازمهم ترین وحیاتی ترین مسایل جوامع بشری وبخصوص جامعه ما محسوب میشود که معمولآ در [فرهنگ سیاسی] بمعنای «حق انتخاب، برای تمامی مردم درهمه اموربخصوص حق نوع انتخابات حکومت ودولت وهمچنان حق نظارت به عمل کرد حکام» ویا به عباره دیگر (حق حاکمیت مردم برسرنوشت وطرق زندگی کردن خویش در ارتباط با رژیم ها ودولت های حاکم)میباشد. nnواما در«فرهنگ حقوق بین المللی» «حاکمیت ملی» تابع دو واقعیت است: اول ـحق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود در چوکات قدرت های حاکمه داخلی ودولت ها دوم ـ حق حاکمیت ملت، به عنوان یک کل تاریخی وبا هویت، بر منابع مصالح، طریقه زندگی وحتی فرهنگ خویش در برابر ابر قدرت های خارجی. درمنشور ملل متحد نیز مفهوم حق حاکمیت ملت ها از هردو زاویه مورد بحث قرار گرفته است بنا برین در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یک ملت تحقق حاکمیت ملی بدون درنظرداشت وتوجه به تأثیرات متقابل واقعیت های داخلی وخارجی میسرنمیباشد. وهر ملت باید شناخت دقیق از وضع جهانی داشته باشد تا جای مناسب خویش را در وضعیت پیدا کند. nnقرن بیست قرن رویا رویی دوابرقدرت: امریکا ابر قدرت نوپا واتحادشوروی. مبارزه دونظامی سیاسی، اقتصادی ونظامی ـ نظام سو سیالستی ونظام سرمایه داری درجهت فرمانروای کامل بر جهان بود که مسله ء ایدیولوژی به عنوان وسیله درین کشمکش ها یعنی در جنگ سرد افزوده شد. باپایان یافتن جنگ سرد وفروپاشی بلاک سوسیا لیزم در پایان قرن بیستم مفاهیم تازه بنام «جامعه جهانی»، «بازار جهانی»، «امنیت جهانی ومصلحت جهانی» عنوان شد که راه تحقق عناوین درکل، زیرنام«نظام نوین جهان» تلاش وجدال جریان دارد واز مسیر این جریان همچنان سه مانع فکری وایدیولوژیک ناسیونالیزم ـ فاشیزم ـ کمونیزم، درطول قرن بیست است سر گذاشته شد ولیبرالیزم به عنوان اند یشه تکامل در تمدن غرب، فاتح وجهانی شدن آنرا با مشروعیت برخاسته از ضرورتهای تاریخی وایوؤلوژیک میدانند وحق حاکمیت ملت هارا نیز در فضای جدید مطالعه وآرزو دارند. اما تصور اینکه بایک قطب شدن جهان جنجال ها وکشمکش ها خاتمه پیدا میکند وکانون های بحران فروکش میکنند تا هنوز چنین نشده است.nکشورها بخاطر حفظ حاکمیت و منافع خویش درتقلا هستند، کشور ویا چند کشور در تلاش جانشین شدن اتحاد شوروی سابق میباشند. اتحاد شوروی ازهم پاشیده شده جهت حفظ خویش وجلوگیری از نابودی تدریجی زیر نام کشور های مشتر ک المنافع دریک همکاری لرزان قرار دارند، گاهی بعضی ازین کشورها فریفتهء دنیای پر زرق وبرق غرب می شوند وگاهی بقاء وحفظ خود وحاکمیت خودرا درهمکاری منطقوی میبینند. که ازبکستان وترکمنستان ازجمله این کشورها هستند. درصورتیکه ازبکستان در سال گذشته ازامضای قرارداد نظامی تاجیکستان باروسیه که حضور قوای روسی رادر تاجیکستان تسجیل میکرد، انتقاد کرد ولی چندی قبل خود ازبکستان باروسیه، یک معاهده دفاعی به امضاء رساند وکریموف به خبر نگاران گفت: «که حضور نظامی روسیه در آسیاه میانه عامل ثبات اوضاع خواهد بود» کشورهای اروپایی باوجود همنوایی درابعاد مختلف«نظم نوین جهانی»درفکر منابع وارتقأ اقتصادی خویش هستند. وتشکیل اتحادیه اروپا یک حرکت دفاعی –تهاجمی دربرابروضع اقتصادی جهانی است تامنافع خویشرا حفظ نمایند. حتی چند روزقبل وزیر دفاع المان دریکی از جلسات اروپایی ضرورت قدرت دفاعی نظامی را برای اتحادیه اروپالازم دانست. وکشورهایکه درحدتوانایی دفاع درجهت مشروعیت برای حقوق سیاسی واستقلال فرهنگی ومنابع اقتصادی هستند، ایستادگی دارند، وحتی درفکرگسترش نفوذ خویش اند که میتوان ازچین –ایران-روسیه-هند-جاپان و. . . نام برد.nدرین اواخردرآسیا ازنظربعضی تحلیل گران انتظار همکاری های بیشتربین روسیه، هندوچین ویااتحاد بین روسیه، هند وایران میرود. البته وضعیت جدید جهانی با موضوع رشد روزافزون سرمایه روبروست، که رشدوبقای جهان درگرو رشد دوام دار آنست. ورشد آن به اختیار گرفتن هر چه بیشترفضای جهانی(محیط زیست، منابع انرژی، منابع طبعی مواد خام وبازارهای مصرفی)است. یکی ازموارد سرمایه گزاری تولید وفروش اصلحه بوده که ناگزیر به بازار مصرف نیاز دارد.nاکثرآکانون های بزرگ بحران ناشی ازتلاش درجهت بدست اوردن منابع وبازارمصرف است. وضعیت جدیدجهانی درکنار بسامسایل، موضوع تمدن هارانیز مطرح مینماید ودیده میشوددرسطح حاضر بخش بزرگ فرهنگ غربی درواقع به نقاط دیگر جهان سرایط کرده وتلاش ها به سوی«فرهنگ جهانی»مانند«جامعه جهانی» است. اگرشاخه اصلی در«تمدنها»راتداوم آنها بدانیم دیده میشود که تمدن هاوجوامعی موجود دنیاهریک آداب، سنن وروشهای بخصوص خود رانمایندگی میکنند. آداب وسنن که زادهء تجربه درازمدت آنها در ارتباط محیط ومحیط اطراف شان میباشد. این تجارب فرهنگها وارزشهای متناسب باخود را نیز بوجودآورده اند که میتوان آنرا ذخیره حیات وتمدن بشری دانست بنا برآن امروز تلاش قاره یی وملتی درجهت تمایزاز دیگران، دلبستگی خاص خود رابوجودآورده است. واین تمایز رادرحفظ بنیاد وارزشهای فرهنگی خود میدانند.nچون تهاجم جدید فرهنگی جلوه کمتری درفرهنگ های بومی شان مانند فرهنگ جاپانی، کنفوسیونی، هندو، بودایی، ارتدوکس، ویا اسلام دارد. وواکنش های را حتی بصورت واکنش های افراطی بوجود آورده است. درمنطقهءکه مازیست مینمایم همچنان نمیتوان دور ازتأثیرات متقابل وضعیت جدید جهانی باشیم، کشورهای منطقه مایا مجذوب ویا با حفظ حقوق سیاسی واستقلال فرهنگی وارتقأ اقتصادی خویش، همنواویابه حالت دفاعی باوضعیت جهانی است. کشورمانه ازوضعیت جهانی ونه ازموضع گیری های منطقوی وکشورهای همسایه در امان بوده، طرفی بحیث گذرگاه سیاسی واقتصادی وازسوی دیگر بحیث پایگاه عمیق استراتیژیک وازجانبی به عنوان یک جبهه دفاعی ویک سد در مقابل دیگران، ازتوجه به منافع طبعی دست نخورده آن مورد هجوم سیاسی ـاقتصادی، فرهنگی ونظامی قرار میگیرد. هرگونه موضع گیری وبرخورد بااین شرایط ازیک استراتیژی حساب شده برخوردار باشد تا به« حاکمیت ملی» درابعاد مختلف آن رسید. که تنها ملاک صحت وراستی این استراتیژی، حوزه عمل ونتیجه نهایی آن در عرصه واقعیت دشوار وبی رحم شرایط امروز میباشد.nپس اتکأ بروجود اندیشه های خشک تنگ نظرانه ودل خوش کردن به یک سلسله اصول وموازین دگم، بدون توجه به واقعیت های که هرلحظه ممکن است تمام هستی باقیمانده ملت مارا بتاراج بردواثری ازارزشهای ملی برجای نگذارد. چه معنی میتوان داشته باشد؟ مجموع ارزش های ملی واسلامی درقلب یک تفکر اسلامی وملی در رویارویی باواقعیت های داخلی وخارجی به یک استراتیژی درست ونیرو مند تکیه نمایدومستقل ازهجوم رویداد هاوتحولاتی که میخواهند برما تحمیل کنند. همه ارزش هارا پاسداری کنیم ! اماهرگز ازواقعیت های بی رحم امروز غافل نشویم. تجربه ۲۲سال اخیر حکومت ها، احزاب وتنظیم هادرکشورمانشان داد که خواستند مستقل از واقعیت هاوامکانات وریزرف های جامعه ماوجهان، آروزها وخواستهای شانراکه ارزش فکرمیکردند حاکم نمایند. گرچه اتکأبرتصمیم وعمل برارزش ها، امتیازیست غیرقابل انکار، ولی ذهن وذوق وسلیقه شخصی هرفرد ارزش نیست. ارزش امرقبول شده جامعه است.nهمچو افراد وگروها میتوانند بخاطردیدگاهای خویش ازرفاوآسایش فردی وگروی خویش بگذرد، وحیات خودرا برای حفظ آنها به مخاطره اندازد، ولی درچار چوب جا معه، وسرنوشت ملت یک فرد، یک مقام، ویا یک دولت هرگزنمیتواندادعا کندکه«برای اصولم، حاضرم تمام موجودی مادی ومعنوی جامعه ام رافداکنم»این حق، حق مردم است وچنین روش هاضربه بر پیکر حاکمیت ملی در هردو بعد آن است عوارض این نوع روش ها را حزب دموکراتیک خلق«مزه»کرد، جامعه را به کجا کشاند، عامل وآغازگرچه بحران وبی ثباتی درکشور گردید (وهم مامله گری های چند تن یک حزب ویک ارمان را زیر سوال برد)، نه تنها شیرازه جامعه را درهم ریخت، کشور مورد تجاوز قرارگرفت وچه دستهای آزوطمع به کشورمادرازگردید، دردوران جهاد وحکومت مجاهدین نیز عین تجربه تکرارشد. پیاده کردن الگوهای ذهنی افراد، عوض گرفتن معیارهاوارزشها، بکار بردن نادرست ارشهاباوجودنداشتن یک چارچوب استراتیژیک صحیح مطابق به واقعیت ها وامکانات، جامعه وجهان، پیامد های چنین برخوردها واضحأ عقدهای خودخواهانه بخصوص درترسیم سیاست خارجی یک دولت بسیارتخریب کننده وویرانگراست. به عنوان مثال دربرابریک قدرت جباروزورگوی یک سیاست قهرآمیز (باوجودیکه به ارزشها تکیه داشته باشد)اتخاذ شود حتمآان قدرت آنقدرتحریک میشود که نهایتآ به کشور مذکور هجوم میاورد. هجومیکه بخش قابل توجه از توان مادی واقتصادی فرهنگی، سیاسی، نیروهای انسانی وکار آمد آنرامضمحل خواهد کرد. اگرهم شکستی درین مورد پیش بیاید عوارض روحی آن گریبان مردم راخواهد گرفت.nبنحویکه همان ارزشها بافداکردن منافع جامعه، قصد نگهداری آنراداشتن، درنظرمردم دچار تزلزل میگردد. برعکس ضدهمان ارزشها فضای بسیارمناسب جهت رشدونموخودمیابند که بازجنبیدن دیر است. چنانکه در دوران اخیر، حزب دموکراتیک خلق دیده شد که بعد ازتجربه ناکام برخورد شان باجامعه، وجهان ازشعارهای بی پشتی بانه به عاریت گرفته شده عقب نشستند. ولی دیگردیرشده بود. عملأ ضرروزیان مضاعفی برای حزب خود، ملک وملت به ارمغان آورده بود. بعدازسقوط کابل بدست طالبان دربعضی ازحلقات تغیر روش درامورداخلی دیده میشود ازحالت بی اعتنایی محض دیروزدرسطح اتکأبه خارج سقوط کرده اند. این روش نیزدر جهت حفظ منافع قدرت بوده نه به نفع حاکمیت میباشد. هیچ تفاوت ندارد که این قدرت های خارجی کی باشد بلکه تهدید برای منافع وحاکمیت ملی میباشد، طوریکه دیده میشود حیات تاریخی، هویت فرهنگی واستقلال سیاسی کشور ما درمسیر تهاجم قرارگرفته است که هرگز بقأ مارانمی خواهد! بنأ برای ماافغانها دو راه ودو انتخاب بیشتر وجودندارد یا اینکه درمقابل این سیل بنیاد برکن، که در سراسرکشورروانست تسلیم شویم وبقأخود را درپی آن قربان کنیم واضملال هویت فرهنگی وتاریخی مانرا بپذیریم ویا انتخاب دوم داشته باشیم٬که توسل به ایزد یکتاوحرکت ملی سراسری ورفتن به سوی وحدت ملی و حاکمیت ملی دریک استراتیژی دقیق واقع بینانه است که اساس این استراتیژی، منافع عادلانه ومشروع متقابل کشورباکشورهاوجهان امروزی میباشد. که ضامن صلح وثبات وحاکمیت ملی درکشوراست.nاینجاست که مسؤلیت متخصص وصاحبنظران سیاسی مان درامورخارجی وروابط بین المللی سنگین میشود. بنابروظیفه ملی«منافع عادلانه، مشروع ومتقابل»رابادرنظر داشت همه جوانب آن ارزیابی، متمایزوتفکیک نموده، پیشکش به ملت افغانستان کنند، تا منحیث وثیقه یی درحل بحران کشورازآن استفاده ببرد. عنصر اساسی در شکل گیری این نهضت وحرکت ملی، متقابل باهر نوع افراط وتفریط و تبعیض قومی، زبانی، منطقوی ومقابله با انتخابها است که از سوی بیرون برما تحمیل شده و میشود. پس تلاش کنیم که نیروهای ملی ومسلمان، استقلال طلب ووطن دوست را به سوی نزدیکی واتحاد بیشتر جلب کنیم در جامعه دو تیپ وصنف وجود دارد، یکطرف کسانیکه صلح ثبات حاکمیت ملی، استقلال وآزادی، حفظ هویت اسلامی وتاریخی وفرهنگی ووحدت ملی را میخواهند وطرف دیگرجنگ طلبان، افراطیون چپ وراست وعناصر وابسته ومزدور، کسانیکه خواهان تحمیل اعمال رای وعمال نظرانصاری برمردم وکشور اند، وتمام امتیازات وفرصت های موجود درکشورراانحصارأبرای خودوباند شان طلب مکنند ویا با نقاب مصنوعی وشعار های عوام فریبانه وارد عرصه باروحیه انحصاری میشوند گرچه سرنوشت اینها متحوم به شکست است یاپنابردن به قدرت های خا رجی اماضربه آن بروحیه مردم است.nرسیدن به حاکمیت ملی (حاکمیت مردم به سرنوشتش وحاکمیت ملت دربرابر خارج) مشارکت همه اقوام واقشار ملی وطن دوست درجهت دست یافتن به یک صلح پایدار ونجات کشور از تباهی مادی ومعنوی ویافتن ظرفیت های متقابل درجهان امروز وتمدنهاست.

2022-01-12

نبود داکتر عبدالرحمن یک ضایعه جبران ناپذیر برای مردم ماست. زمانی که بسیاری از نو به دوران رسیده ها بی مهابا بر سمند نوزین احساسات خود می راندند، او از عقلانیت و دور اندیشی سیاسی برخوردار بود. nاو سهم کلیدی و مهمی در رسیدن مجاهدان به قدرت سیاسی داشت و نسخه های موثری برای اعادهٔ ثبات و همپذیری ملی ارایه کرد، اما افسوس ....nوهم باید گفت:nشهید داکتر عبدالرحمن نسبت به تمام افراد مجموعه یی که به آن تعلق داشت از شم سیاسی بالایی برخوردار بود. nهمچنان نقش کلیدی و بارز او در سقوط رژیم دوکتور نجیب و پیروزی مجاهدان محرز و انکارناپذیر است.

2022-01-12

آغاز دیگرnزندیاد دکتورعبدالرحمن معتقد بودکه جریانهای خواستنی بخاطرحفظ ارزش‌های ملی تامین وحدت، تمامیت ارضی، استقلال وحاکمیت ملی برا افتیده ازعیب پراگندگی وفقدان نظم سرتاسری ونداشتن تشکیلات عذاب میکشند.nهمچنان این شهید بزرگوار معتقد بودکه برای دست یابی به تشکل ونظم سرتاسری میان واحدهای واقعی مبارزاتی باید باانها کنار امد. که این کنار ایی رابا ئیست ازنقاط مشترک اغازکرد. امانه به روحیه نفی وطرد، ونه باروحیه بالا کردن نقاط اختلاف که به هیچ صورت رهگشای این کار بزرگ نمیتواند باشد.nمصلحت آنست که دربدایت امرباید شگاف های دگراندیشی را که سوراخ‌های رخنه دشمنان است، باقدرت دگر خواهی نه خودخواهی، پرکردوباگذشت عظیم یکباردیگر افغانستان آینده رابه سرزمین امن خداوند(ج)به مصداق ادعای بلندبالای خصلت برازنده تاریخ آن مبدل کرد. این یک آغازدیگری است وآغاز بزرگ.nnداکترصاحب تحلیل خودراازاغاز دیگرازکجاها؟چنین ابراز داشته است:.nبرای هرآغازسوال ازکجامطرح است ولی اغازی که سرانجام درمسیرخودباپیوستن جویبار هایی از گرایشات وافکار مردم به دریاهای خروشان نهضت بدل می‌شوند فقط سؤال ازکجا؟nبل پرسش چگونه؟را نیز حل بایدکرد.nاین شهید بزرگوار درادامه می افزاید:رخدادهای بزرگ درکشورمابقدری همه گیر شده است که تقریباً خانواده‌ای نیست که تماسی باواقیات پیهم سیاسی ـنظامی نداشته باشدوبنابر آن امروزکمتر مردوزن بالغی سراغ میگرددکه یا به تنهایی را برون رفتی درمغز خود داردویا دریک تحلیل گروهی ازیک دیدگاه خاص برخوردار نباشد، بعضی کارشناسان امورهمین تعدد بیش ازحدطرزتحلیل هاراسرسلسله اختلاف‌های پایان نیافتنی میدانند.nعلت دیگر این اختلافات مرض تائید کامل یانفی کامل است که مابه آن دچار هستیم. ولی تاجائیکه به سؤال بود ونبود افغانستان مربوط است، اوضاع درحد بسیار باریکی انکشاف کرده است، کشورداردازباریکترین وتاریکترین دهلیز تاریخ میگذرد. امکان دارد مسیر اوضاع را بتوان ازدیدگاه یک مجاهد تنظیمی، ازنگاه یک روشن‌فکر غیر تنظیمی، ازاندیشهءیک گروه خاص نژادی، ازمغزیک هومانیست غیرمکتبی، یک دموکرات لبیرال یاتکنوکرات مسلکی ویا بلاخره از چشم یک واقعه بین فاقد پیش داوری، مورد تجزیه وتحلیل قراردهیم.nاما بهتر انست که درشرایط دشوار موجود فقط ازیک نگاه ـ نگاه یک افغان نظاره کنیم که چگونه پیکر پاره پارهءوطن مشترک وگهواره پرورش تمام افغان ها رادشمنان آزمند لگدمال میکنند.nچنان کلیت افغانستان رااستخفاف میکنند که رحمی به کدام گروه ومسلک یا بینش خاص هم نمیشود.nدرینصورت بنام افغان وبخاطر نجات افغانستان می‌شود روح بهم پیوستگی قلب هاراچنان بهم دوزدکه اختلاف برسر دیگاه ها خوردی کند ومن توگریبان همدیگررابنام تضاد در تحلیل وضع تا ساق نفسگاه پاره نکنیم.nبعقیده مازیر عنوان نظرهازیادانبارشده امازیر عنوان افغان وافغانستان ما زمان زیادی را ازدست داده‌ایم وحالا جزای عذاب انرا باتحمل آتش افروخته درز مین خود تحمل میکنیم.nهنوزمیتوان حرکت کرد باصراحت دعوت میکنیم که بیائیدوضعیت را ازکلی ترین خاستگاه فکری یعنی«اول نجات خانه»اغاز کنیم وبعدروی همین اساس برای عمل کردن ازجا بلند شویم.nبه همه خطاب میکنم که ازنقاد مشترک آغاز کنیم نقاد اختلاف رابعد ازانکه حریق دراشیانه ما خاموش گردید، برسی نمایم.nزیر شعار«افغان ها برای افغانستان ازجابلندشوید!»هم مجاهد، هم غیر مجاهد، هم روشن‌فکر مکتبی وغیرمکتبی، هم دموکرات، هم هومانیست، هم پشتون هم هزاره، ازبک، تاجک وترکمن، همه وهمه جای ایستادن می یابندواین نامهای کسب شده راکنار میگذارند.nدرغیران برون قرار دادنروشنفکران وبیطرف هازیر نام دولت محض جهادی، ویا مجاهد ازسرگذشته رادرحاشیه بردن تحت نام ساختن دولت غیر جهادی، دموکرات وتکنوکرات را از صحنه دور کردنnبعنوان رژیم مکتبی ویادموکرات وتکنوکرات رااصل قراردادن ونهضت را اندیشه زدایی کردن.nهیچکدام ازین راه حل‌های انتزاعی وبینش های اجزای، کشتی شکسته مارا تاساحل نجات نخواهد برد.nهرچه عاجلتر بپاه شوید تا اول خانه را امن کنیم وصرف بعد ازان فرصت خواهیم یافت فکری برای نظام آینده آن پیدا نمایم دستهارا بهم گره کنید جوچه مارها ازدشت های همسایه به فکر اینکه اینجاه دیگر یک وریانهءتاریخ است هجوم آورده اند.nبدبختی بزرگ ما انست که ازبال خودما پر کنده اند وتیر ساخته اندوبه قلب ما می زنند. ان طالب افسون شده اگر بداندبرای کی میمرد؟اگر بفهمد بفرمان یک زن زنان وطنش رادر صندقچه های چاردیواردورازتحصیل وعلم حبس میکند، بدون معطلی تفنگ خودش رابه پیشانی فرمانده خود نشانه خواهد گرفت. عیب بزرگ دربعضی افرادوگروه های ماقیچی چشم بصیرت دردیدن خطر اساسی، وگیچی مغز ازفهمیدن نقشه دشمن خارجی است. والا هرگاهیکه افغان ها بنام افغانستان بلند شده اندازلشکرهای صدهزار خارجی ها جز نیمه جانی تا نیمه راهی بیش نگریخته است. چه زیبا خواهد بود که یکبار دیگر بنویسند.n«درکمتر از دودهه افغانستان دوباره ازخود مردانه دفاع کرد وپشت دشمن را بخاک سائید. ».

2022-01-05

آه یک سال گذشتnیکسال است که دلتنگی های غروب را با بودن در کنار مزارش، سپری می کنیمnو در نهایت ناباوری، باورمان شده که او دیگر نیست، دیگر نمی آیدnو دیگر نباید منتظرش باشیم، دیگر آن شمع فروزان را نمی بینیمnولی طنین صدای دلنشینش همچنان در گوش ماnو مهربانیش در قلب ما و زیبایی چهره اش در یاد ماست ،مهم تر از همه اخلاق نیکو اش در خاطر ماست.nروحت شاد احد جان

2021-11-04

داکتر عبدالرحمن فریاد نسل آزادیخوا افغانستان بود که به اثر شیطنت ها خاموش گردیدnnبا نام و یاد خدایکه در ساحت عدالت و قضاوت اش جز برکت و عنایت چیزی نیست و درود بر او که از نظرها پنهان و در دلها جاودانه شد و خاک در گستره افلاک زیستن دوباره اغازکرد و درود می فرستیم به روان پاکی همه شهیدانیکه رفتند وبه جمال جمیل و اصل گشتند و هستی پراز التهاب واشتیاق شان در ساحت جلال و عظمت حق آرام گرفت.nn سالهااز غروب خورشیدی گذشت که بودنش برای یک ملت گرمی وعشق بود وحضورش نیرودهنده و آرامش بخش. او که در همه روز های غربت و شبهای ظلم گرفته سرزمین اش.nnد ر وسعت وجود خویش غم ها را تسکین می بخشید اوفریاد خسته دردبود اما می شد در آسمان دستانش طلوع خورشید امید را تماشا کردnnصدای مهربان او هنوزهم دریاد ها طنین می افکند که از زمان رنجها به گوش می رسد اما همواره صبر را یاد آور می شدnnمصیبت شهادت او تنها مصیبت نسل رشد یافته در بحران یک تاریخ نیستnnتنها مصیبت فداکاری یک ملت نیست مصیبت همه ی تشنگان حقیقت و جوینده گان عدالت استnnشهید داکتر عبدالرحمن در عرصه سیاسی نیز نه تنها از بصیرت وژرف نگری برخورداربوده که اساسی ترین و مهمترین پدیده ها و مشکل های جهان و منطقه را اند یشمندانه به بررسی گرفتnnوی که خیلی صمیمانه وطن ومردمش را دوست داشت وآرزوی همیشگی اش این بود که روزی در کشورش همانند دیگر کشور های جهان ارزش‌های دیموکراسی ونظام مردم سالاری تحقق یابد ،چنانچه درجهت تحقق این آرمان والای انسانی همیشه کوشا بود ولحظه هم غفلت نمیکرد وهمه شاهد بودیم که بهترین لحظات زندگی‌اش را درسنگر های گرم مباره بخاطر تحقق همین آرمان درنقاط مختلف کشور سپری نمود اما با هزاران تأسف که درنهایت مانند سنت همیشگی تاریخ،کوردلان دگم اندیش وکوتانظران حسود که نه ارزش ماندن ونه توانایی انجام کاری را دارند با توطهء ناجوانمردانه در چنین روزی نور حضورش را برای همیش خاموش کردند.nکه یادش جاویدان باد . بلی!وی دکتور عبدالرحمن فرزندمحترم دگروال نور احمدخان جمشیدی بود که درسال 1952در سرآسیاب دافغانان شهر کابل دیده به دنیاگشود،تحصیلات دوره ابتدایی را در شهر پرفیض مزار شریف ،وتحصیلات عالی را در لیسه عالی حبیبیه این گهواره بزرگمردان افغانستان به پایان رسانیده بود . مرحوم نسبت علاق شدید که به ادامه تحصیل داشت توانست در سال 1977 فاکولته طب ننگرهار را موفقانه به پایان رساندچنانچه بعداً درشفاخانه مرکزی ایفای وظیفه نمود. در سال1978توسط دژخیمان امینی به زندان سیاسی کشانیده شد،ودرسال 1979دوباره آزاد گردید،امابعد ازآزادی ازینکه دیگرزمینه زندگی ومبارزه برایش ممکن نبود راهی صفات شمال کشور گردید .nخدمات دکتورعبدالرحمن درکلینیک های صحی فرخار واشکمش ودره خیلاب در آن وضیعت تیره و تار واقعاً قابل تحسین وتمجید است. بعدازقوت گیری نیروهای شهید احمدشاه مسعود درشمال،واجرای عملیات پراگنده بالای گارنیزون های دولتی درولایات تخاروبدخشان سرانجام شهید احمدشاه مسعود تصمیم میگیرد تا تشکیلات مستقل نظامی خود را داشته باشد ،اولین مشوره که به شهید مسعود داد می‌شود مشوره دکتور عبدالرحمن بود که باید بخاطر هم آهنگی بین نیرو های جهادی باید ازنظام شورائی کارگرفت ایجاد همچو یک شورا برای قوماندانان مخالف شهید احمد شاه مسعود در داخل جمعیت اسلامی مانند عبدالحی حقجو در نهرین وبصیر خالد در بدخشان نمیتوانست تهدید برای آن‌ها تلقی شود.nزیرا آن‌هاصرف خودرا مقید به اطاعت ازدساتیر رهبر جمعیت میدانستن نه از شهید احمدشا ه مسعود ،بناء ایجاد همچو یک شورا یک قدم مثبت هم برای بسط قدرت شهید مسعود ثابت شد و هم حساسیت‌های داخلی سازمان جمعیت را در نظر گرفت.nدکتور عبدالرحمن نظر به درایت و اهلیت کاری فوقعلاده که داشت خدمات شایسته درجهت ایجات وتوسعه شورای نظار انجام دادچنانچه استعداد خارقعلاده،فهم وکاردانی وی سبب شد تا منحیث اولین ریس آن شورا برگزیده شود . ا ینجا به جاست ازوی به مثابه فاتح شهرکابل یاد نمود زیرا در پنجم ثور 1371بعداز تسلیمی شهر اولین کسی بود که پیام آزادی را ازطریق امواج رادیو وصفات تلویزیون بر ملت تبریک گفت وتا رسیدن اولین ریس جمهور اموراداره سیاسی ودولتی بدوش داشت که بعداً منحیث وزیر هوانوردی وتوریزم ایفای وظیفه مینمود،علاوه براشتغال پست دولتی همیشه در تلاش بود تا در جهت ایجاد فضای تفاهم وهمزیستی مسالمت آمیز بین احزاب جهادی آنزمان کاری انجام دهد تا کشوررا ازورطه سقوط وهلاکت نجات بخشد،چنانچه همیشه منحیث سفیر صلح بین احزاب مختلف در داخل وخارج کشور فعالیت مینمود،بادرک دقیق که از شرایط وعلاقه شدید که به یک جامعه آزاد، پیشرفته ومتمدن داشت همیشه در فکر ایجاد نهاد های روشنفکری دربین حلقات مختلف جامعه بود،چنانچه ایجاد نواحی دوازدگانه کمیته سیاسی ،شورای متحلمین،شورای استادان پوهنتون، شورای روشنفکران،انجمن حقوقدانان،انجمن زنان بنام(پیام آوران صلح)،شورای اقوام وقبایل ،بنیاد امام محمد غزالی،وسایراشورا ها رادرشرایط نهایت ناگوار که نظامی گری وانارشیزم حاصله از آن درجامعه بیداد میکرد باپشتکار وباوری که به قشر روشن‌فکر جامعه وآزادی بیان داشت ایجادnکرد،تأسیس جریده وزین «دریحٔ»که نتنها نماینگر خط فکری واندیشه ملی آن شهید قهرمان بود بل ارمغان امید وار کننده بود برای ملت دردکشیده.بلی وی سخت معتقدبه نقش روشنفکران وجامعه روشنفکری بود،اومعتقد بود که درتشکیل دولت درافغانستان سهم عملی ملت افغان،همه ملیت ها،اقوام وقبایل حتمی وضروری بوده وبتشکیل لویه جرگه عنعنوی افغانی اعتقاد راسخ داشت .nدرسال1997شورای مصالحه ووحدت ملی را ازطریق تفاهم وحل سیاسی را باجمع از دوستان در شهر فرانکفورت آلمان بنیان گذاشت ه دومین جلسه آن درترکیه وبعد از یک سال گردهمایی اخیر آن درشهر بن آلمان باکمیت150نفر ازاقشار مختلف ،شخصیت های سیاسی وروشنفکران تشکیل یافته بود که هدف ازتشکیل آن احیای وحدت ملی، تأمین صلح وامنیت سراسری درکشور بودوهم ایجاد جامعه مرفع وفاقد تبعیض وخالی ازهرگونه تعصبات کورقومی وفکری. دکتورعبدالرحمن شهید انسانی بودخود آگاه وخدا آگاه ،اونه تنهادر تکفیر نابسامانی هاوپلیدی و وگرایش های ناهنجار ومخرب ملت وجامعه میکوشید،بلکه درامرتسخیر قلب های ملت با پیام روشن واعتقاد به آینده روشن نیز لحظهءدرنگ نه ورزید.شهید دکتور عبدالرحمن بعد از سقوط طالبان وبر اساس فیصله کنفرانس بن آلمان مجدداً به حیث وزیرهوانوردی وتوریزم دردولت موقت مقرر گردید وبه کاروتلاش خویش درین راستا عملاً آغاز نمود. اوکه قرار بود درکنفرانس امنیتی هوانوردی ملکی درسط وزرا هوانوردی درمقر سازمان بین‌المللی هوانوردی(ایکاو) درکانادا اشتراک نماید درمیدان هوائی بین‌المللی کابل نا جوانمردانه وددمنشانه مورد سوقصد وحمله دشمنان میهن وتغذیه کنندگان دود وباروت جام شهادت نوشید .هشتمین سالروز شهادت قهرمان مردایثار وسنگر رابه ملت افغان تسلیت گفته اعلان میداریم دشمنان ملت با همچو دایس نمیتوانند مانع وحدت ملی کشور عزیزمان ا فغانستان گردند،بلکه رهروان این طرز تفکر روشنگرانه راه این بزرگ مرد را ادامه خواهند داد. روحش شاد وراهش همیشه پر نور بادnبا عرض ادب کبیر عبادی

2021-10-31

شهید دوکتور عبدالرحمن

2021-04-21

اعلان فاتحهnnغلام حضرت پاسوال پدر کلانn nمرحوم غلام دستگیر ړنګ خوږیاڼی، مرحوم عبدالروف قتیل خوږیاڼی، مرحوم محمد امان خوږیاڼی، مرحوم عبداللطیف منت بار خوږیاڼی، مرحوم غلام ربانی ورور خوږیاڼی، محمداقا متین خوږیاڼی، مرحوم ګل اقا صحتي خوږیاڼی، مرحوم غلام سخی سپر خوږیاڼی و آقا محمد ګړندی خوږیاڼی کاکا های پدرnnنثار احمد جمشیدی و خلیل احمد جمشیدی ماما هاn nمحمد نبی حسن زی و داکتر محمد اشرف شرف ماما های پدرnnعبدالوحد احمدزی، عبدالصمد احمدزی و محمد فهیم احمدزی پسران خاله پدرnnداکتر محمد بشیر نجابی داماد کاکای پدرnnنسبت وفات پسر نیازالله پاسوال، احمد رشاد پاسوال که جنازه ایشان به روز پنجشنبه در خارج از کشور به خاک سپرده خواهد شد، به اطلاع دوستان رسانیده میشود که فاتحه مردانه در مسجد جامع واصل آباد و فاتحه زنانه در صالون فاتحه خوانی زنانه واقع در واصل آباد روز جمعه به تاریخ ۳ ثور از ۱:۳۰ الی ۳:۳۰ گرفته میشود.nnانا لله و انا الیه راجعونnnشماره تماس : 0799355378- 0774270858-0700210748

Review

Similar Places:

Former DABS CEO, Former Deputy Minister of Finance, Human Rights...
رازی چي یو بل ته ورور ووايو تعصب ته نه...
این یک صفحه کاملا سیاسی و مستقل راجع به اوضاع...
زموږ سياست د خپل ولس او هيواد خدمت کولو لپاره...
Ex. Afghan Ambassador to India & Bhutan, Maldives Nepal. Dy...
د شخړو هوارۍ او له دولت سره د خلکو...
صفحهٔ رسمی عبدالشکور واقف حکیمی نمایندهٔ مردم بدخشان در پارلمان...
Commissioner of Afghan independent human rights commission.
Minister of Hajj and Religious Affairs
Abdul Jalil Qazizada
صفحه رسمی عبدالقیوم نادری
دکتر عبداللطیف پدرام رهبر کنگره‌ی ملی افغانستان/خراسان
اهداف کلی : اتحاد و اتفاق مردم ، تحکیم وحدت...