Findbusiness.me

Types of Businesses City Country Add Business
Home > Afghanistan > Kabul > Internet Marketing Service > Faqiri Digital Marketing Agency

Faqiri Digital Marketing Agency

(2 Rate)
Shahr-e Naw Street, Kabul, Afghanistan
(2 Rate)
Shahr-e Naw Street, Kabul, Afghanistan

About :

Faqiri Digital Marketing that advertises companies products and services to the customers

Contact:

Shahr-e Naw Street, Kabul, Afghanistan ,24000

Opening Hours :

Monday: 08:00AM - 16:00PM
Tuesday: 08:00AM - 16:00PM
Wednesday: 08:00AM - 16:00PM
Thursday: 08:00AM - 16:00PM
Saturday: 08:00AM - 16:00PM
Sunday: 08:00AM - 14:00PM
Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form

Featured Articles:

2021-09-26

عاقبت خاک شود حسن جمال من و توnخوب و بد میگذرد وای به حال من و تو...nnقرعه امروز به نام من و فردا دگری استnمیخورد تیر اجل بر پروبال من و تو...nnمال دنیا نشود سد ره مرگ کسیnگیرم این کل جهان باشد از آن من و تو...nnهرمرد شتربان اویس قرنی نیستnهر شیشه ی گلرنگ عقیق یمنی نیست...nnهرسنگ و گلی گوهرنایاب نگرددnهر احمدومحمود رسول مدنی نیست...nnبرمرده دلان پند مده خویش میازارnزیراکه ابوجهل مسلمان شدنی نیست...nnجایی که برادر به برادر نکند رحمnبیگانه برای تو برادر شدنی نیستnnمولوی بلخی

2021-01-18

دستور و درست‌نویسی۹۶nnجمع‌سازی نادرست باب #اَفعال در زبان پارسیnn اَفعال یکی از باب‌های صرفی و جمع مکسر (بی‌قاعده) زبان عربی است که خود جمع است و نباید آن را با پساوندهای جمع پارسی دوباره جمع کنیم.nn شماری از افراد اسم‌های به این وزن و باب را در زبان پارسی با پس‌وند «ها» دو باره جمع می‌کنند که از نگاه دستور زبان پارسی نادرست است و در دستور زبان عربی به این گونه جمع‌سازی «جمع‌الجمع» می‌گویند؛ اما در دستور زبان پارسی چنین قاعده‌ و هجاری برای جمع‌ساختن اسم‌ها نداریم.nn به گونه‌ی نمونه پرکاربردترین جمع‌الجمع‌ها در زبان پارسی را در این‌جا به ترتیب مفرد، جمع و جمع‌الجمع می‌آوریم.nn سند/ اسناد/ اسنادهاn شخص/ اشخاص/ اشخاص‌هاn فرد/ افراد / افرادهاn جسد/ اجساد/ اجسادهاn جسم/ اجسام/ اجسام‌هاn شکل/ اشکال/ اشکال‌هاn مال/ اموال/ اموال‌هاn طرف/ اطراف/ اطراف‌هاn باب/ ابواب/ ابواب‌هاn ولد/ اولاد/ اولادهاn خبر/ اخبار/ اخبارهاn فکر/ افکار/ افکارهاn رب/ ارباب/ ارباب‌هاn عضو/ اعضا/ اعضاهاn شریر/ اشرار/ اشرارهاn ورق/ اوراق/ اوراق‌هاn حزب/ احزاب/ احزاب‌هاn قشر/ اقشار/ اقشارهاnn #یادآوری۱: در حالی‌که جمع قشر در عربی «قشور» است و به گونه‌ی نادرست«اقشار» و سپس از «اقشارها» شده است.n n #یادآوری۲: افزون براین در زبان پارسی می‌توانیم مفرد اسم‌های بالا را با پس‌وند «ها» نیز جمع ببندیم یا برابر پارسی یا عربی‌ آن‌ها را به کار برده با پس‌وندهای «ها» یا «ان» جمع کنیم. به گونه‌ی نمونه می‌توانیم بگوییم: nn سند‌ها، جسدها، جسم‌‌ها، شکل‌ها، مال‌ها، طرف‌ها، باب‌ها، ولدها، خبرها، فکرها، ورق‌ها، حزب‌ها و قشرها.n n یا بگوییم: nn شخص/ کس= کس‌ها/ کسانn فکر/ اندیشه= اندیشه‌هاn جسم/ تن= تن‌هاn جسم/ بدن= بدن‌هاn جسد/ کالبد= کالبدهاn مال/ جنس= جنس‌هاn ولد/ پسر= پسرها/ پسرانn طرف/ سو= سوهاn باب/ دروازه= دروازه‌هاn باب/ بخش= بخش‌هاn باب/ فصل= فصل‌هاn شکل/ سیما= سیماهاn شکل‌/ ساختار= ساختارهاn ورق/ برگه= برگه‌هاn حزب/ گروه= گروه‌هاn سند/ مدرک= مدرک‌هاn رب/ پروردگار= پروردگارها/ پروردگارانn n #نکته: شما هم اگر نمونه‌هایی به یاد تان می‌آید، این‌جا بنویسید تا در فهرست افزوده شود.nnکاپی از بامک صاحب.

2020-12-25

Don't let your learning lead to knowledge, you will become a fools. nnlet your learning lead you to action, you can become wealthy.nnBy Jim Rohn,nProfessor of personal development lecturer.

2020-07-11

فواید بامیه:nn١- افراد که مبتلاء به مرض سوزاک هستند بامیه را جوشانده همراه با آب آن، قبل از غذا میل نمایندn٢- مداوايي زخم معده استn٣- لعاب بامیه برای کسانیکه ورم معده دارند بسیار مفید استn۴- خوردن بامیه، خونریزی سینه را برطرف میکندn۵- مصرف بامیه به پوست لطافت میبخشدn٦-کسانیکه دچار کم خونی هستند حتماً از بامیه استفاده نمایند چون بامیه دارای لعاب غنی از مواد اصلی خون میباشدn٧- بامیه تقویت کننده بینایی میباشدn٨- به خاطر وجود ویتامین B1 در بامیه برای نیرو بخشيدن به عضلات ضعیف و اعصاب قابل تحریک دارویی خوبی به شمار میرودn٩- کسانیکه چربی خون دارند بامیه را به عنوان غذایی خود بگنجاندn١١- بامیه به علت داشتن ماده ضدعفونی کننده کرم معده را از بین میبرد.nnبخاطر ثواب شريك سازيد چون تکلیف دار در کشور زیاد از به نوع کمک شان کنیم.nnشریک کردن با با دوستان را فراموش نکنید. ممنون.

2020-07-01

سوال اصلی تمامی‌کارمندان خدمات ملکی و معلمین گرامی.nچرا از طرح جدید معاشات فقط وزارت مالیه برخوردار است؟؟nn#طرح_جدید_معاشات_چی_شد؟ n#جناب_رئیس_جمهور_محمداشرف_غنی! #معاشات_را_چه_وقت_یکنواخت_می_کنید؟ n#_برق_ولایت بلخ_ چه وقت_ برابر با کابل _میشود؟؟nnانتظار دیگر دشوار و غیرقابل تحمل است ما نیازمند اقدامات عملی و متوازن هستیم. یگانه راه حل برای زودودن فساد در دستگاه دولتی، بلند بردن و یکسان سازی معاشات است؛ همانند طرح جدید معاشات که در حال حاضر در وزارت مالیه از برج جدی سال ۱۳۹۷هـ ش عملی گردیده است، اما در سائر ادارات دولتی، مخصوصاً معارف که تقریباً ۷۰درصد همه تشکیلات ملکی کشور را احتواء می کند، این طرح به اجراء گذاشته نشده؛ حالانکه، گفته می شد؛ به طور مساوی و همزمان در همه ادارات ملکی کشور، طرح جدید معاشات عملی خواهد شد، ولیک تنها پرسونل وزارت مالیه بیش از دو سال است که از آن مستفید اند، اما پرسونل سائر ادارات با معاشات ناچیزی امرار حیات می کنند و هر باری هم که کارمندان سائر ادارات دولتی صدای شانرا بلند کرده اند، با این جملات تکراری، ناامید کننده و خسته کننده مواجه شده اند که می گویند: کمیسیون مشترکی از وزارت مالیه، اصلاحات اداری، کار و امور اجتماعی و عدلیه روی آن کار می کند و به زودی نهائی خواهد شد.nnدرحالیکه بعضی ادارات، از قبیل؛ وزارت مالیه که طرحی جدید معاشات را عملاً برای پرسونل اش عملی ساخته، لوی ثارونوالی که از برج حمل۱۳۹۹هـ ش ۱۲% معاشات پرسونل شانرا اضافه ساخته، اداره امور که معاشاتِ خوبی می گیرند، سائر ادارات تماشا کردن این وضعیت اسفبار و دوگانه و تحمل مشقت معاشات پائین شان، رنج می برند. یک رئیس جمهور مسؤل و دلسوز باید به فکر کارمندان و تأمین عدالت در میان دستگاه سراسری حکومت اش باشد و کارمندان ملکی دولت هم آرزو دارند که بلاخره یک رئیس جمهور به داد شان برسد و معاشات را یکسان سازی کند و همچنان مطابق به نیاز شان آنرا مناسب سازد، هر چه نباشد دستگاه حکومتی به کارکرد این قشرِ قهرمان استوار است. نمونه طرح جدید معاشاتِ که در وزارت مالیه پرداخت می شود: بست ۸ معاش۱۳۰۰۰ بست ۷ معاش ۱۴۰۰۰ بست ۶ معاش ۱۶۰۰۰ بست ۵ معاش ۱۸۰۰۰ بست ۴ معاش ۲۰۰۰۰ بست ۳ معاش ۲۵۰۰۰ نمونه معاشاتِ که در سائر ادارات، مخصوصاً وزارت معارف پرداخت می شود: بست ۸ معاش ۵۰۰۰ بست ۷ معاش ۵۵۰۰ بست ۶ معاش ۶۵۰۰ بست ۵ معاش ۸۰۰۰ بست ۴ معاش ۹۹۰۰ بست ۳ معاش ۱۳۰۰۰ #رئیس_جمهور #وزیر_مالیه #وزیر_معارف #وزیر_کار_و_امور_اجتماعی #رئیس_اصلاحات_اداری #طرح_جدید_معاشاتnnمنبع پیج های زیر:nhttps://www.facebook.com/دادخواهان-یکسان-سازی-معاشات-کارمندان-دولتی-102074428217672/nnhttps://www.facebook.com/groups/2288606621447986/nلینک مستقیم گروه دادخواهان یکسان سازی معاشات دولتی و معلمین.

2020-06-21

Adam Smith Quote.

2020-06-05

واقعآ پندآمیز بود، دوست داشتن واقعی مشکل است.

Review

Similar Places:

دیجی دکان، بزرگترین فروشگاه اینترنتی افغانستان برای فروش موبایل، کمپیوتر...
Promote & Boost - Join now! 0782162467 - 0731558604
We are Afghanistan Business Promotion and advertising Marketplace , Where...