Findbusiness.me

Types of Businesses City Country Add Business
Home > Afghanistan > Kabul > Public Figure > Ghezal Sahra آهوی صحرا

Ghezal Sahra آهوی صحرا

(22 Rate)
kabul Afghanistan
(0 Rate)
kabul Afghanistan

Contact:

kabul Afghanistan

Other Information

Categories:

Public Figure

Parking:

Parking available ,Street parking ,Valet parking
Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form

Featured Articles:

2012-06-17

عصر فیسبوک

2012-04-08

nچور و چپاول ، اختلاس و فساد در چهره مشاور های بیشمار ریاست جمهوری و وزارت های افغانستان .. ......در کشور زندگی میکنیم کودکان و نوجوانان و زنان ما عقب دروازه های کشور های خارجی برای فرار از گرسنگی و بیکاری میمیرند ،لت و کوب و تحقیر میشوند و در دریا ها غرق میشوند ، مادران از نداشتن غذای کافی در هنگام ولادت میمیرند ، کودکان به سو تغذیه دچار اند ولی ریس جمهور و وزرا ما میلیونها دالر را برای یک عده اشخاص میلیونر و قصر نشین بنام مشاور تحفه و رشوت میدهد . در کشوری زندگی میکنیم که ریس جمهور ما جرات برکناری اشخاص را از مقامات دولتی ندارد هر کسی را که از هرجایی و از هر مقامی برکنار کرده است دوباره بر گرده ی این ملت فقیر و بیچاره نشانده و از خون و گوشت و پوست کودک گرسنه ما ماهانه هزار ها دالربرایشان رشوت و یا تحفه میدهد و در مجلل ترین قصر ها به پاس بیکاری انها برایشان کرایه میدهد . وزیران بیشتر از پرسونل کاری مشاور دارند هر نازدانه را که از سوی دوست و رفیق و خویشاوندانش معرفی کرده است بخاطر معاش بلند مشاور مقرر کرده است . پس این یک اختلاس و یک دزدی و یک فساد آشکار از پول خیرات و صدقه خارجی ها به ملت فقیر و بیچاره نیست؟ این دزدی و اختلاس را در کدام محکمه بین المللی محاکمه خواهند کرد؟ ای جوانان ای نسل سرگردان هر جایی دنیا که هستید و بر هر دروازه که صدای عدالت طلبی را میشنود فریاد درد خود را برسانید ، فقط به این ظالمان نفرین بفرستید و صدای اعتراض خود را بلند کنید . فقط تشکیل احزاب کار شما نیست . هر فریاد شما یک سنگ از کوه بلند مقاومت شما را در مقابل ظلم و بی عدالتی های این دزدان بنا خواهد کرد و این طلسم ظلم را با فریاد اعتراض شکست خواهید داد . دیگر از ظالمان و منافقان حمایت نکنید و بخاطر آینده خود و نجات از بدبختی اعتراض کنید وبه هر گوش بشردوست و انسانیت که نزدیک هستید برای رهایی از این ظلم نجات بطلبید . صدای اعترض شما طلسم ظلم و بیدادگری را حتما میشکند .

2012-04-06

تبلیغات وزارت صحت عامه برای جلوگیری از بارداری و و لادت های متواتر ضربه شدید به پیکر آینده افغانستان است . این وزارت ندانسته و بدون تعمق و دورنگری به آینده این کشور جنگ زده مادران را از نسل سازی باز میدارد . روزانه صد ها جوان افغان در اثر جنگ ها میمیرند ،مادران در اثر ولادت ها میمیرند ،نصف نفوس به امراض روحی و جسمی دچار است پس اگر نسل سازی در این کشور توقف داده شود و یا کاهش داده شود در آنصورت بعد از صد سال این کشور را فقط چهار پیر مرد و 10 پیر زن مریض کنترول خواهد کرد؟ . .این کشور نسبت به تمام کشور های جهان به نسل سازی و نیرو جوان و تولدات بیشتر ضرورت دارد . هر قدر میزان تولدات در این کشور بیشتر باشد به آینده این کشور مفید است . شما تنها نگران جنبه اقتصادی اش نباشید . اگر حکومت ها نتوانند اداره درست داشته باشد ضرورت های زندگی یک پیرمرد تنها را هم تامین کرده نمیتواند .پس مادران را حمایت و تقویه کنید تا به کار و بار خود برسند تا نفوس از دست رفته این کشور را جبران کنند و اینده این وطن را با نیروی قوی کودکان و جوانان ایتده سازتامین کنند .

2012-03-15

nزندگی آخر سر آید بندگی در کار نیست nبندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیستnnبا حقارت گر ببارد بر سرت باران دٌرnآسمان را گو برو بارندگی در کار نیست

2012-03-10

این دختر افغان مدینه طاهری مودل زیبایی جرمنی شده است . از زیر چادری مولی برامد.. ملا ها متوجه باشند که دندان های شان از قهر نریزد.

2012-03-08

http://youtu.be/D3_T7b7p0hU

2012-02-27

آراستن ظاهر و لباس انسانها را 180 درجه ظاهرا زیبا میسازد

Review

Similar Places:

افغانستان
دلته تاسےکولاےشےهراړه خیزه معلومات وګورے. صفحه لایک کړے مننه
صفحه مارا لایک نماید تا شمارا از تازه ترین اخبار...
Official Page of Asadullah Khalid
Email: [email protected] Phone: +93 202512626 Mobile: +93 782989696
Our goal is to reach 5000 followers.
در جهت ارتباط بهتر و اطلاع رسانی های به روزتر،...
نهادینه ساختن دموکراسی شعار ماست. درود
https://www.youtube.com/channel/UCzPzurO66PcV4Al0lDyalyw
صفحه ی رسمی الحاج صلاح الدین داوود فرزند شهید سترجنرال...
Welcome to Nasim Danish's Official Facebook page. Former Chairman of Afghanistan...