Findbusiness.me

Types of Businesses City Country Add Business
Home > Afghanistan > Mazar-i-Sharif > Business Service > Golbarg Desining group

Golbarg Desining group

(2 Rate)
میرولی
+93749476485
(2 Rate)
میرولی
+93749476485

About :

این سایت بابت کارهای دیکور و تذأین خانه های عصری و قدیمی ساخته شده.

Contact:

میرولی ,076453
+93749476485

Other Information

Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form

Featured Articles:

2021-08-13

میگذرد روزی که شما برای مان تدارک دیدید میرسد روزی که ما صاحب و مالک خود باشیمnاین را فقط از خداوند بزرگ که به او عقیده کامل دارم میخواهم!

2021-08-12

در هر کدام از کار های که کردم فکر میکنم دلم مثل چه بگم که میسوزه وای به حال صاحبانش!

2021-08-12

توان نوشتن حرفی هم نیست از بس که ناامنی فکرم را مخشوش کرده!

2021-08-12

کمی می ذخیره کردم که بکار خواهد آمد.nدر این شرایت روزهایم سختر از روزهای کرونای شده است .nدر روز های کرونا کار نمیکردی .nدر این روز ها کار نمیتوانیم .

2021-08-03

با آنکه یک میلیت معمولی این سر زمین هستیم باز هم این وظیفه ما هست که از حق در مقابل باطل دفا کنیم.nاز همین رو امشب در پشت بام خود برادم وnالله اکبر الله اکبر الله اکبر

2021-08-02

سال هاست به یک زره روحیه نیازمند هستم .nکه تا حالا هرچه که توانستند روحیه از ما گرفتند و ندادن !

2021-08-02

باز با یاران نشستم مست و بی خود می شوم.nمستی ره که چاره دارد خدا از بی خودی نجات دهد.

2021-08-02

جمله دوستان و عزیزان می پرسند که چرا در امارات نماندی و نمیایی .nآخی شما قضاوت کنید من که قدم نهایت 170 سانتی است چطور با دوستان که قدشان از دو متر کم نیست کار کنم!

2021-07-28

ناله به دل شد گره راه نیستان کجاست.

Review

Similar Places: