Findbusiness.me

Types of Businesses City Country Add Business
Home > Afghanistan > Kabul > Politician > Khalid sediqi

Khalid sediqi

(22 Rate)
Kabul-Afghanistan
+93773777747
(0 Rate)
Kabul-Afghanistan
+93773777747

About :

Expert on Provisions and Presidential Decrees of the President كارشناس احكام، فرامين و هدايات رييس صاحب جمهور

Contact:

Kabul-Afghanistan
+93773777747

Other Information

Categories:

Politician

Website:

Www.aop.gov.af
Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form

Featured Articles:

2021-11-02

فوری:nمولوى احمدالله فـــرمانده قول اردوى كابل، در حمله امروز بر بيمارستان چهارصد بستر کشته شده استnتمیم رهیاب.

2021-10-25

اسلام دین عفوو مروت است!!!nبعد از آنکه طالبان وارد هرات شدند، اعلام کردند که سربازان و افسران برای دریافت ورق عفو خود را معرفی نمایند. خواجه فیروز که چندین سال در اردوی ملی به حیث سرباز انجام وظیفه نموده بود، با خوشحالی به سمت مرکز صدور عفو اسلامی روان بود که در مسیر راه طالبان از وی مدرک شناسایی طلب میکنند و خواجه فیروز مدارک خود را نشان میدهد. متاسفانه مسلحین طالب بدون توجه به عفو عمومی، فیروز احمد را با قنداق تفنگ مورد ضربات قرار میدهند که خانواده فیروز را به شفاخانه حوزوی هرات انتقال میدهند. n با تأسف و تأثر، ضربات چنان کاری بود که خواجه 27 ساله را بعد از دوماه تداوی به کام مرگ فرستاد و داغ حسرت را بر جیگر مادرفیروز جاودانه ساخت.nروح فیروز احمد جامی و همچون او، سربازانی که دچار خودکامگی بعضی از مسلحین مغرور طالب قرار گرفته و به کام مرگ فرستاده شدند، شاد باد.nhanif babakhan

2021-10-16

تسلسل جنایتها : الله بی نیاز بر ملت مظلوم ما رحم کند . حادثه مردود و ناروای دیروز nدرقندهار و آنچه قبلا در قندز رخ داد قلب هر مسلمان با احساس را جریحه دار میسازد.nما این عمل زشت و ناروا را که : چه امروز ازطرف داعش و چه دیروز از طرف طالب و ....گروههای دیگر براه می افتاد از آغاز تا امروز محکوم نموده ایم و حال هم محکوم میکنیم و در آینده نیز محکوم خواهیم کرد اینکار کاملا ضد آموزه های اسلام وضد ارزشهای اسلامی و انسانیست.nمن چند سال پیش حکم شریعت در مورد انتحار و انفجار را مستند به آیات قرآنکریم و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کرده بودمnدر همان وقت یکتعداد افراد وگروها nکه مصروف همین جنایتهای زشت و ناروا بودند از جایز بودن این عمل زشت و ناروا دفاع نموده و به منnبد ورد گفته وصدها دشنام به آدرس من میفرستادند.nومردم مظلوم مارا بصورت دوامدار بخاک و خون میکشاندند .nحال ازانها میپرسم که فعلا نظر شان درمورد این جنایتها چیست؟ آیا به فتوی و نظر قبلی خود پافشاری دارند یا فعلا نظر شان تغیر خورده .nآیا نمیدانند که حکم شریعت را به اساس خواهشات نفسی و مصالح شخص خود چرخاندن وحرام را حلال و حلال را حرام دانستن بزرگترین جنایت است که در حق اسلام صورت میگیرد .nو سوال دیگرم اینست که آیا کمپهای تربیه افراد انتحاری بسته شده یاnحال هم به کار خود ادامه میدهد .nو درینجا بار دیگر برین مطلب تاکید میورزم که هم ملت ما مظلوم است که در آتش چنین جنایتها میسوزد و هم اسلام عزیزمظلوم است که چنینnجنایتها ظلما بنامش براه می افتد .nبازهم دعا میکنم که الله بی نیاز همnبر ملت ما رحم کند وهم اسلام عزیز nرا ازاین اتهامات ناروا درامن و پناه nخود داشته باشد.nعبد رب رسول سیاف

2020-12-11

استاد محمد اعظم رهنورد زریاب ادیب و نویسنده محبوب افغانستان، داعی اجل را لبیک گفته و به ابدیت پیوست. nانا لله و انا الیه راجعون

2020-11-08

جلسه کمیته قوانین کابینه برگزار شد n18 عقرب 1399 nجلسه کمیته قوانین کابینه بعد از ظهر امروز یک شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس این کمیته در قصر صدارت عظمی برگزار شد. nnاین جلسه کمیته قوانین به بررسی طرح مقرره عرضه خدمات انتقال خون، طرح مقرره شیوه‌های پرداخت تعویض استملاک و طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون امور ترجمه و تصدیق اسناد رسمی اختصاص داشت.nnدر ابتدای جلسه، طرح مقرره عرضه خدمات انتقال خون مورد بررسی اعضای جلسه قرار گرفت و وزیر عدلیه در رابطه به ضرورت وضع و اهداف این مقرره گزارش داد.nnبه گزارش وزیر عدلیه، این مقرره به هدف تأمین دسترسی شهروندان کشور به خون مصئون و مشتقات آن به صورت مطمئن و با کیفیت، فراهم نمودن زمینه خدمات انتقال خون مصئون و با کیفیت به طور رایگان برای نیازمندان، توسعه بانک خون و تجرید مشتقات آن مطابق معیارهای وضع شده وزارت صحت عامه و سازمان جهانی صحت( WHO) تهیه شده است. nnاستاد دانش معاون رئیس جمهور تهیه طرح مقرره عرضه خدمات انتقال خون را با توجه به اهدافی که برای آن تعریف شده است یک اقدام بجا و مناسب خواند و ابراز امیدواری کرد که با طی مراحل قانونی این مقرره روند عرضه خدمات انتقال خون و نیز دسترسی شهروندان به خدمات با کیفیت تسهیل گردد.nnاین طرح مقرره پس از بحث و تبادل نظر مورد تأیید اعضای کمیته قرار گرفت و به وزارت عدلیه هدایت داده شد که با حضور نماینده وزارت صحت عامه پشنهادات و نظرات اصلاحی مطرح شده از سوی اعضای جلسه را در متن مقرره ذکر کرده و جهت طی مراحل، اقدام لازم کند. nnدر بخش دیگر از جلسه امروز، طرح مقرره شیوه‌های پرداخت تعویض استملاک مورد بررسی قرار گرفت. این طرح مقرره به تأسی از حکم فقره(2) ماده سی و یکم قانون استملاک و به هدف تنظیم امور مربوط به شیوه‌های پرداخت تعویض استملاک، فراهم نمودن زمینه تطبیق پروژه‌های عام المنفعه و کاهش مصارف پروسه استملاک تهیه شده است. nnاعضای جلسه کمیته قوانین، طرح مقرره شیوه های پرداخت تعویض استملاک را بررسی کرده و دیدگاه های خویش را در رابطه به چگونگی محتوا، شکلیات و نحوۀ تطبیق آن مطرح کردند. در ذیل بررسی های انجام شده در رابطه به این طرح، فیصله شد که طرح یاد شده به عنوان تعدیل فقره ۲ماده ۳۱ قانون استملاک طی مراحل گردد.nnهمچنین در جلسه امروز، طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون امور ترجمه و تصدیق اسناد رسمی به اساس فیصله جلسه شماره (19) مورخ 13/6/1399 کابینه برای بررسی بیشتر به کمیته قوانین ارجاع شده بود، مورد بحث قرار گرفته از سوی کمیته قوانین کابینه تأیید شد.

2020-08-28

شاعر توانا و گرامی هری زمین جناب بشیر احمد شیرین سخن شعری را بمناسبت سالگرد شهادت پدرم، سروده و فرستاده اند که از ایشان جهانی سپاسگزاریم؛nn«آن قوماندان دلیر و نامدارnآن گران مردمتین وماندگارnآن شهید جاویدان وسرفرازnبودتشعشع وطلوع وافتخارnمردعزت صوفی رحیم شهیدnآن عقاب مرد رشیدِ روزگارnیاد بادا یاد سرداران جنگnقهرمان مردان عِز و ابتکارnراد مردانَ مبارز ودلیرnآن جوانمردان پرفیضوقارnمرد سنگر آن نثارِ نوجوانnیادسلطانی که بودالگوی کارnچون حسام الدین صدها سربکف nغرق خون هریک شناکردندnبنارnدردفاع ازعزت ودین وشرفnغول دنیاگشت زهمت پارnپار nازبشیربشنوکه سنگردیده استnتوپ وتانک بمب وباروت انفجار»nبشیر شیرین سخن

2020-08-09

هیچ وقت فکر نمی کردم ، چوب صداقت این همه درد داشته باشد.

2020-07-26

ظاهرا پدر یک‌کلمه است ولی پدر من کلمه ها است و در دایرة المعارف زندگی من پدر نیز به چهار معنی است؛nعزتnغرور nصلابت وnعشق

2020-06-10

ٰnn‌‌nبـه هــــیچڪس، در ایــن دنـــیــا وابـســته نبــاش؛nحـــتی سایــه ات هنگـــام تـــاریڪی تـورا تـرڪ مـیڪنـــدnKhalid Sediqi

Review

Similar Places:

اهداف کلی : اتحاد و اتفاق مردم ، تحکیم وحدت...
غوره خلګ هغه دی چی له طوفان اوطاقت سره هم...
welcome to the official page of Abdulrahman Durani
Massoudiyan in the light of the legacy of Massoud the...
This is Khalid Sangar's official facebook page. update news, social...
Haji Asadullah Khalid's official page on Facebook
اين تنها صفحه رسمي سيمين باركزي نماينده ولسي جرگه جمهوري...
-::- صفحه 24 ساعت بحث سیاسی -::- بیان کننده نظریات...
لطفا دوستا این صفحه را لایک نموده وه با دوستان...
Our aim is revolution about the need to re-evolve political,...
رئیس سازمان‌اجتماعی‌طلوع‌اندیشه و استاد دانشگاه!
Parwin Durrani a Member of Afghanistan Parliament.
جبهه مقاومت ملی
Ziaulhaq’s