Findbusiness.me

Types of Businesses City Country Add Business
Home > Afghanistan > Kabul > Religious Center > Monotheism - توحید

Monotheism - توحید

(22 Rate)
(0 Rate)

Other Information

Categories:

Religious Center
Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form

Featured Articles:

2021-10-19

این داستان واقعی را از زبان شیرین شیخ محمد صالح "پردل" بشنوید.nnدر شهر اسکندریه مصر یک پیر مرد قصه یی را روایت میکند میگوید: در شهر اسکندریه در یک موتر مسافربری(بس) سوار بودم بعد از مدتی در ایستگاه مسافران تکمیل شد جایی یک نفر در سیت پیشروی من خالی بود شاگرد ایستگاه به این طرف و آنطرف نگاه میکرد که این چوکی آخر هم پر شود و حرکت کنیم بعد از چند دقیقه دیدم که یک دختر جوان با لباس های زننده، نیمه، کوتاه و چسپ وارد بس شد و جلو من نشست و یک کیف هم همراه داشت همه مردم به دختر مسلمان زاده نگاه میکردند و حیران بودند.nبا خود گفتم کاش یک چند کلمه نصیحت اش کنم شاید متوجه خود شود بعد گفتم نه اینکه مربوط من نمیشودnnاما بعد وجدانم قبول نکرد با خود گفتم این دختر من است این دختر مسلمان و ناموس اسلام است این وظیفه یی من است که بگویم.....طاقت نکردم از جایم بلند شدم و به دختر گفتم: دخترم! بهتر نبود خود را بپوشانید؟ بهتر نبود خود را کمی سنگین تر کنید؟ این لباس اصلاً شایسته یی تو نیست و یک چند کلمه دیگر نصیحتش کردم.nوقتی این را گفتم دختر جوان از جایش بلند شد فکر کردم "تشکری میکند" اما وقتی بلند شد چیزی که سخن بد بود من که جای پدر بزرگش بودم به من گفت با صدای بلند مرا تحقیر کردnگفتم: استغفرالله...لا هولا و لا قوه الا بالله....با چی چیزی روبرو شدم رفتم د جایم نشستم و سکوت کردم.nبعد از مدتی دختر جوان دوباره بلند شد دوباره فکر کردم "شاید متوجه اشتباهی خود شده باشد و میخواهد تشکری کند" اما وقتی بلند شد جلو من ایستاد از کیف اش تیلیفون خود را در آورد با یک تکبر و غرور گفت: پیرمردی نادان! تو که میگی خدا و جهنم و آخرت...بگیر این تیلیفونم را به خدای خود زنگ بزن و بگو که یک غُرفه در جهنم برم ریزرف کند.nگفتم: استغفرالله....لا هولا و لا قوه الا بالله...با صد افسوس سرم را پایین کردم و سکوت کردم.nدختر هم از جلو ام رد شد نشست و سر خود را گذاشت توی سیت پیشرو خود nnبعد از مدتی ایستگاه رسید موتر توقف کرد و شاگرد صدا زد: این ایستگاهی آخر است همه تان پایین شویدnما چند نفر نشسته بودیم خود را آماده میکردیم شاگرد آمد به او دختر که خوابش برده بود گفت: خانم! خانم! برخیزید رسیدیمnاما خانم خواب بود وقتی به بار دوم شاگرد صدا زد و او را تکان داد همین که تکان داد دختر افتید در پیاده روی موتر همه حیران شدیم وقتی دیدیم که نفس خالی کرده و مرده است.nnآن صحنه ره به یاد آوردم که به تکبر و غرور گفت: به خدای خود بگو یک اتاق در جهنم برم ریزرف کندnخدا هم قبض روحش کرد و به اتاق اش که در جهنم است دعوتش کرد.........باقی آن باخداnnپایان داستانnnیادداشت: شیخ پردل میگوید: انسان به سه علت گناه میکند:n1- نادانی 2- غفلت 3- تکبر nnخطا کردن و گناه کردن خصلت انسان است وقتی از روی جهل و نادانی، غفلت و سستی گناه میکنید همیشه توبه کنید که خداوند تواب همیشه توبه پذیر است اما متوجه باشید از روی تکبر و غرور گناه نکنید که بسیار خطرناک است.nCopy

2021-03-27

☝️n💞┈••✾•🍃🌺🍃•✾••┈💞nn🍃چت با نامحرم🍃nn☝️چت با نامحرم »اللّٰهﷻ میفرماید: «وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنَا...» و هرگز به زنا نزدیک نشوید.(اسراء/32)n»دختر و پسر جوان مسلمان: اللّٰهﷻ طبق این آیه از تمامی اعمال، رفتار و گفتاری كه به نوعی ممكن است باعث نزدیك شدن به زنا شود نهی می كند، n☝️پس بدانید یکی از راههای نزدیک شدن به زنا چت کردن و رابطه حرام با نامحرم میباشد، ارتباطات نامشروع دختران و پسران مسلمان از طریق فضای مجازی حرام است این ارتباطات سرانجامش به جاهای باریک ختم می شود.n💯»پس بنابراین:دختر و پسر جوان مسلمان..!از اللّٰهﷻ بترسید.اگر ایمان به اللّٰهﷻ و رسولش ﷺ دارید؛n❗️اگر ایمان به قیامت دارید! دست بکشید از این کارهای زشت و ناپسند زیرا در آخر پشیمان می شوید!nn📛»یادتان باشد که: دختری با پسری نامحرم خلوت نمیکند مگر نفر سوم آنها شیطان است.n»رسول اللّٰهﷺ میفرماید: «هیچ مردی نیست که با زن (نامحرمی)خلوت کند مگر اینکه شیطان شخص سوم آنها خواهد بود».(رواه احمد)بر هیچ انسانی جایز نیست که به زنی بیگانه پیام بفرستد، با توجه به اینکه فتنه است، و با وجود اینکه پیام دهنده فکر می کند که در آنجا فتنه ای نیست، اما شیطان دست از سر او برنمی دارد تا اینکه مرد را بوسیله زن و زن را بوسیله مرد می فریبد و دچار وسوسه مینماید. و پیامبر صلی الله علیه وسلم امر فرموده اند که از گوش دادن به شخص زبان باز دوری نماید، و خبر داده اند که مردی خواهد آمد درحالیکه مومن است، اما سخن باز دست از سر او بر نمی دارد تا اینکه او را دچار فتنه می کند. nو در رد و بدل نمودن پیام بین پسران و دختران جوان فتنه ی عظیم و خطر بزرگی وجود دارد که واجب است از آن دوری شود هر چند که سوال کننده بگوید: در این امر عشق و هیجانی وجود ندارد.n(نقل از : فتاوی المرأة ، جمع محمد المسند ، ص 96). nلذا شایسته است که جوانان مسلمان از چت کردن با دختران و پسران بیگانه و یا نامحرم خودداری نمایند.و فرق نمی کند که این ارتباط به چه منظوری صورت بگیرد.

2021-02-18

حضرت ثوبان "رضی الله تعالی عنه"میگوید: nرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:nمن مردمانی از امتم را میشناسم که با نیکیهایکه به اندازه کوهای نورانی و روشن به دادگاه آخرت حاضر میشوند، nامّا با وجود آن هم الله متعال آن نیکی ها را همچون باد و غبار پراکنده میسازد و نمی ‌پذیرد!nثوبان "رض" فرمود: ای پیامبر الله، اوصاف ایشان را برایمان آشکار فرما، مبادا ندانسته از آنان شویم".nرسول الله "صلی الله علیه وآله وسلم" فرمود: nآنان از جمله برادران شما هستند، nدر حالیکه مسلمانان عادی هم نیستند از قبیله شما و از خودتان هستند و مانند شما نماز میخوانند و اهل شب زنده داری هستند، nامّا در هنگام که تنها میشوند حدود الله را زیر پا میکنند .nو در خلوت، مرتکب بی شرمی در برابر الله متعال میشوند nو گناه میکنند. منبع حدیث: (سنن ابن ماجه)nnفکر‌کن ای مسلمان در وقتیکه صفحه مبایل و کمپیوتر روشن است و در هنگام خلوت هستی در آن هنگام حدود الله را زیر پا میکنی در حالیکه اگر یک گربه یا پیشک داخل اطاق شد شرم میکنی اما با انکه میدانی الله متعال میبیند اما شرم نمیکنی و پروای الله متعال را نداری پس به واقعیت از الله نترسیدی و در مقابل الله جرت کردی پس بدان که الله تمام اعمال نیک ات را نابود خواهد کرد.nnبه راستی ما در خلوتگاه مان چگونه هستیم؟ nآیا از خلوت خودمان در جهت تقرب به الله استفاده می کنیم یا اینکه در یوتیوب و فیسبوک فلمهای مبتذل و یا صحبت به نا محرم وغیره......؟nnاین حدیث را غرض ثواب با دوستان تان نشر کنید ،nn-

2021-02-14

عشق - ولنتاین، (رابطه با/بدون تعهد اخلاقی‌وحقوقی)n________________________________nnمولانا معتقد انسان موجودیست که‌گران ترین گوهر وجودی آن «عشق» است، عاشق باید متعَهد باشد زیرا تعهد مهمترین نکته برای تداوم روابط است.n- عاشقی بودست در ایام پیشn- پاسبان عَهد اندر عَهد خویش - دفتر ششم مثنویnnعشق اصطلاح کلی است که معنی آن در روابط طولانی مدت تغییر میآبد، رفتارها و واکنش‌های فیزیولوژیک آغازگر این پدیده است، انرژی، انگیزه و هورمون های منحصر جنسی در پیدایش این پدیده نقش اصلی را ایفا می‌کند، این رفتارها و برانگیختگی فزیولوژیک در طولانی مدت کمرنگ می‌شود اما تَعهد و وفاداری بخش ثابت از پویای عشق بوده و آن را اعتبار میبخشد. در واقع عشق بدون تعهد بی‌ارزش، قَبِح، زشت و عمر کوتاه دارد. nnعشق حقیقت است ولی ولنتاین آدرس اشتباه عشق حقیقی و حقیقت عشق. به بیان دیگر، روز ولنتاین به زمینه ای برای تبلیغ هوس به جای ترویج عشق بدل شده است. ترویج روابط عاطفی و جنسی بدون تعهد اخلاقی‌وحقوقی خلاف فطرت بشر میباشد، این فرهنگ بنیادکَن بنای خانواده را در غرب متلاشی ساخته و به باور دانشمندان معاصر غرب را وارد بحران های انسانی ساخته که محار آن دشوار و ناممکن گردیده است، اگر جلو این شبیخون اقدام فرهنگی نشود به حال افغانستان نیز سمی است. ولنتاین انسان را به روابط جنسی آزاد و لگام گسیخته دعوت می‌کند که باعث دگرباشی (multi partner) خصوصا میان جوانان میگردد، موردی‌که انسان را در باطلاق بیماری‌های روانی، سرطانات مختلف اعضای‌جنسی، شیوع اندمی و پاندمی‌ها... در موارد گرم‌تر نزاع فردی و فامیلی، قضایای جنائی، خودکشی، قتل و کشتار، دفن میسازد که آمار و ارقام فراوان فجایع فوق را در خبرگذاری‌های معتبر و آمار ارائه شده سازمان‌های‌تحقیقاتی به راحتی میشه یافت. nn• خطاب به جوانان! حلقه‌ی اصلی ازدواج عِشق نه، حسن نیت است.n- باعث احدپور، ۲۶ دلو ۹۹

2021-02-10

با عجله سوار تاکسی شدم اصلا حواسم نبود که ماسکم رو نزدمnماشین که حرکت کرد دیدم یه صدایی آمد آقا لطفا ماسکتون رو بزنید برگشتم صندلی عقب رو نگاه کردم یه خانوم بدحجاب دو ماسک زده دیدمnn گفتم ببخشید اصلا حواسم نبود ماسک از جیبم در آوردم و زدم.nnگفتم خانوم میشه منم از شما خواهش کنم حجابتون رو درست کنید.!؟ nn با لحن تندی گفت چه ربطی داره آقا!!!nnگفتم خانوم همان طور که احتمال داره با ماسک نزدن من به شما ویروسی منتقل بشه!؟nnبا این تیپ شما هم ممکنه؛ نتنها من و خانواده ام بلکه خیلی از خانواده های دیگه هم از هم پاشیده بشه!! و این کار شما نتنها جسم ما بلکه روح ماروهم آزار میده!nn️ گفت من اختیار خودم رو دارم و به کسی ربطی نداره و شما چشماتون رو درویش کنید.!!! nn اینجا بود که راننده تاکسی سکوتش رو شکست و گفت خانوم اختیار شما توی خونه خودتون هست!!! وقتی به جامعه وارد شدید باید قوانین جامعه رو رعایت کنید و اینجا قانون اینه!!nn هنوز منم خودم رو آماده کرده بودم چیزی بگم که ...nnگفت آقا نگهدار میخوام همین جا پیاده بشمnnآقای راننده هم سریع نگه داشت اونم پیاده شدو درو کوبید و رفت.nnخندیدم و گفتم آقای راننده ببخشید مشتری تون رو هم پَروندم کرایه ای هم به شما نداد.nnاون بنده خدا هم یه لبخندی زد و گفت فدای سرت.nnهمین طور که داشتیم میرفتیم با خودم کلنجار می رفتم چطور میشه در عرض چند ماه دولت و مردم دست به دست هم میدهند و ماسک زدن رو بین اکثر مردم جا میندازن اما همین عمل رو برای حجاب انجام نمیدن و میترسن که با یک کلمه و توصیه مؤدبانه با این عمل پر از خطر مقابله کنن؟؟ تا جایی که ما حرفش رو میزنیم اینطور عکس العمل نشون میدهند.nn چطور میشه برای کرونا به هر مکان عمومی که میخوای وارد بشی اول نوشته بدون ماسک وارد نشوید!!nو اگه بدون ماسک وارد بشی اولا همه چپ چپ نگاهت می کنن بعد هم بعضی جاها خدمات رسانی نمی کنن.nn کاش برای حمایت و حفظ حجاب هم مقداری از این کارها میشد.n☆☆☆nnکاپی

2021-02-09

از عالمی سوال شد:چه اشکالی دارد که انسان به جنس مخالف نگاه کند و لذت ببرد؟nnپاسخ : nnنگاه به حسن جمال جنس مخالف ضررهایی دارد که به طورخلاصه اشاره می شود:nn 1_ می بینی ، می خواهی، به وصالش نمی رسی، دچارافسردگی میشوی…!nn2_ می بینی، شیفته می شوی، عیب ها را نمی بینی، n ازدواج میکنی، طلاق می دهی.!nn3_ می بینی ، دائم به او فکر می کنی، از یاد خدا غافل می شوی، از عبادت لذت نمی بری.!nn4_ می بینی ، با همسرت مقایسه می کنی،ناراحت می شوی، بداخلاقی می کنی.!nn5_ می بینی، لذت می بری، به این لذت عادت می کنی، چشم چران می شوی،n در نظر دیگران خوار می گردی.!nn6_ می بینی ، لذت می بری، حب خدا در دلت کم می شود، n ایمانت ضعیف می شود.!nn7_ می بینی ، عاشق می شوی، از راه حلال نمی رسی، n دچار گناه میشوی.!nnلذا اسلام در یک کلمه می گوید :nn""نگاهت را از جنس مخالف نگاهدار"nnكسي كه چشم خود را از نامحرم حفاظت كند شيريني ايمان را در قلبش حس ميكند اين را امتحان كنيد وقتي كه امكان اين بود كه به يك نامحرم نگاه كنيد در دل تان بگوييد الهي اين بار بخاطر تو نميبينم به طرف نا محرم و چشم تان را ببنديد يا به طرف ديگر كنيد ببينيد كه چگونه شيريني ايمان را حس ميكنيد در قلب هايتان ان شاء الله . nn(الله متعال توفيق عمل نصيب همه ما مسلمین بگرداند.n آمين يارب العلمين)nاگر خوشتان آمد به اشتراک بگذاریدn#دانیال n.n.

Review

Similar Places:

An international community of Christians dedicated to bringing glory to...