Findbusiness.me

Types of Businesses City Country Add Business
Home > Types of Businesses > Education > Thammasat-Banpu Innovative Learning Program

Thammasat-Banpu Innovative Learning Program

(2 Rate)
(2 Rate)

Description:

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบในรูปแบบของ “เกมการเรียนรู้” เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถทดลองใช้ความคิดและความสามารถอย่างสร้างสรรค์ได้เต็มศักยภาพ ทั้งยังมุ่งสร้างแรงบันดาลใจ ความรู้ และความเข้าใจในทักษะการคิดเชิงออกแบบและการสร้างสรรค์นวัตกรรม จึงได้ริเริ่มโครงการ THAMMASAT - BANPU innovative learning program เพื่อ พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมการคิดเชิงออกแบบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 และ ปวช. ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 สิงหาคม 2562 ติดตามรายละเอียดการสมัครได้ทาง https://lsed.tu.ac.th/academicservice-content-02 ติดต่อสอบถามได้ทาง [email protected] หรือ 062-681-1787 ...

more

Other Information

Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form

Featured Articles:

2021-12-21

อีกหนึ่งเบื้องหลังโครงการในครั้งนี้ กับผู้ใหญ่ใจดีอย่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) องค์กรที่เชื่อว่า “พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” ได้ให้การสนับสนุนโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนในการสรรสร้างนวัตกรรม อันนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืนnn“ตลอดระยะเวลามากกว่า 2 ปีในการดำเนินโครงการฯ เราได้เห็นเส้นทางการบ่มเพาะทักษะและการเติบโตของเหล่าเยาวชนทั้ง 14 ทีมผ่านการพัฒนาบอร์ดเกมที่มุ่งแก้ไขปัญหาสังคมมาอย่างต่อเนื่อง แม้จะต้องพบกับอุปสรรคหรือความท้าทายรูปแบบต่างๆ แต่บอร์ดเกมของทั้ง 14 ทีมสามารถสะท้อนประเด็นปัญหาสังคมออกมาได้ครอบคลุมหลากหลายมิติที่น่าสนใจที่แตกต่างกันออกไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคต บอร์ดเกมเหล่านี้จะถูกนำไปต่อยอดเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม รวมไปถึงเหล่านวัตกรรุ่นเยาว์ในโครงการจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งและเป็นต้นแบบที่ดีเพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป”nn#ออกแบบเกมออกแบบสังคม #TUxBANPU #Boardgame

2021-12-20

จากได้เห็นความสำเร็จของเหล่านวัตกรในโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2 กันไปแล้วnเรามาฟังความรู้สึกของเหล่าคณาจารย์ประจำโครงการฯ จากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้คอยปลุกปั้น เสริมทักษะต่างๆ ให้เหล่าเยาวชนในโครงการฯ พัฒนาตนเองจนกลายเป็นนวัตกรรุ่นเยาว์nn"หลังจากที่เหล่าเยาวชนในโครงการได้เรียนรู้ บ่มเพาะทักษะ ฟันฝ่าบททดสอบและอุปสรรค​มาตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี​ ในที่สุดการเดินทางของเราก็มาถึงจุดหมายปลายทาง​เป็นที่เรียบร้อย บอร์ดเกมของทุกทีมเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงความสำเร็จและยืนยันถึงศักยภาพ​ของความเป็นนวัตกรรุ่นเยาว์ของเหล่าเยาวชนทุกคนในโครงการฯn​อาจารย์​ในโครงการฯ ทุกท่านขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ​ขอให้ทุกคนโชคดีและพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง​ต่อไป" nn#ออกแบบเกมออกแบบสังคม #TUxBANPU #Boardgame

2021-12-18

ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตอย่างช่วงวัยมัธยมปลายนั้น คือเวลาที่จะต้องเลือกเส้นทางอาชีพของตน เพื่อศึกษาต่อในคณะและมหาวิทยาลัยที่จะพาไปสู่อาชีพในฝัน แต่เยาวชนหลายคนต้องประสบกับปัญหาไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ควรเลือกเส้นทางไหนจึงจะเหมาะกับตน nnกลุ่มนักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตมองเห็นปัญหาในการค้นหาตัวเองของเพื่อนและน้องๆ ในโรงเรียน จึงได้นำเอาแบบทดสอบสุดฮิตนี้มาปรับใช้ในบอร์ดเกม Mentalism เพื่อพาทุกคนไปเข้าใจตัวเองและผู้อื่นผ่านบุคลิกภาพมากขึ้น nnด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาเกมอย่างไม่ย่อท้อ แม้ต้องแก้เกมนับครั้งไม่ถ้วน ทำให้ทีมนักพัฒนาบอร์ดเกมมองเห็นถึงศักยภาพความตั้งใจในกระบวนการทำงานที่โดดเด่น รวมทั้งเล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำเกมไปต่อยอดและขยายผลในอนาคต ทำให้เยาวชนทีมนี้ได้รับรางวัล Gamers’ Choice จากโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2 ไปในที่สุดnnหนึ่งในสมาชิกเปิดเผยถึงเบื้องหลังการออกแบบเกมว่า การเข้าร่วมโครงการฯ นับเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ได้เรียนรู้อะไรมากมายจนบอกเล่าได้ไม่หมด และถึงแม้การทำงานเป็นทีมจะมีช่วงติดขัด แต่ก็ผ่านปัญหาต่างๆ มาด้วยกันได้ด้วยการเปิดอกทำความเข้าใจกันและกันnn#ออกแบบเกมออกแบบสังคม #TUxBANPU #Boardgame

2021-12-17

จากการลงพื้นที่ทำงานในนามชมรมจิตอาสาของตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสรรพวิทยาคมผู้เข้าร่วมโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2 พบว่าอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นคนพลัดถิ่นที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติ บางส่วนโดยเฉพาะเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขลักษณะที่ดี ส่งผลให้เกิดโรคระบาดในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง จึงเกิดเป็นความตั้งใจที่จะทำบอร์ดเกม Save Health Save Life ที่ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขลักษณะอย่างเหมาะสมnnเกมการเรียนรู้นี้จะพาผู้เล่นสนุกไปกับการดูแลสุขลักษณะของตนเองอย่างถูกวิธี รวมทั้งช่วยดูแลคนรอบข้างไม่ให้ระดับเชื้อโรคสูงจนเป็นอันตราย โดยเกมทำออกมาในรูปแบบ 2 ภาษา คือไทยและเมียนมาร์เพื่อให้เป็นมิตรกับกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็กไทยและเด็กพลัดถิ่นnnการทำงานร่วมกันอย่างขยันขันแข็งของสมาชิกในทีม รวมถึงเกมการเรียนรู้เพื่อสุขอนามัยของทีมนี้แสดงให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์เกมการเรียนรู้มาช่วยสื่อสารกับเยาวชนเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องสุขอนามัยและการดูแลตนเอง ด้วยแนวทางการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนุก เข้าใจง่าย และยังใส่ใจในการนำภาษาท้องถิ่นมาเป็นเครื่องมือสื่อสาร เป็นผลให้ทีมเป็นผู้คว้ารางวัล Community Engagement จากโครงการไปครองnnหลังจากนี้ เหล่านวัตกรผู้พัฒนาเกม Save Health Save Life มีแผนจะส่งเกมไปให้ศูนย์การเรียนรู้และโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความรู้เรื่องสุขลักษณะที่ถูกต้องให้กับเด็กๆ ผ่านเกมนี้nn#ออกแบบเกมออกแบบสังคม #TUxBANPU #Boardgame

2021-12-16

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความรู้เรื่อง “เพศ” ในสังคมไทยนั้นยังคงถูกจำกัดหรือเลี่ยงการกล่าวถึงด้วยบริบทและความเชื่อต่างๆ แม้แต่โรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่แห่งการมอบความรู้ให้กับเยาวชน ขัดกับโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศ อาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย ทั้งความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ ความเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมไปถึงปัญหาท้องไม่พร้อมnnเยาวชนจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ จึงขอก้าวออกมาจาก Safe Zone ของตน เพื่อเปิดพื้นที่เสรีในการพูดคุยเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในแบบที่ไม่มีสอนในรั้วโรงเรียน ด้วยการออกแบบเกม #LostinEros โดยใช้เทพปกรณัมกรีก “อีรอส” เทพแห่งความรักและปรารถนามาเป็นตัวแทนสื่อสารเรื่องเพศ รวมทั้งเลือกใช้สีสันหลากหลาย และตัวละครในเกมที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้ผู้เล่นคุ้นเคยกับโลกที่มีความหลากหลายมากกว่าแค่ชายและหญิงnnการคิดนอกกรอบและความกล้าที่จะใส่ความคิดสร้างสรรค์ของทีมลงไปในการออกแบบเกมอย่างเต็มที่ ส่งผลให้เกมการเรียนรู้นี้มีความแปลกใหม่ และสามารถสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่แตกต่างได้อย่างน่าสนใจ ทำให้ทีมนี้คว้ารางวัล Creativity จากโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2 ไปในที่สุดnnสุดท้ายนี้สมาชิกในทีมยังเล่าว่าสิ่งที่โครงการฯ ให้กับผู้เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือทักษะต่างๆ ตลอดระยะเวลา 2 ปี ล้วนทำให้โตเป็นผู้ใหญ่ และกล้าที่จะออกจาก safe zone ของตนเองในทุกๆ เรื่องnn#ออกแบบเกมออกแบบสังคม #TUxBANPU #Boardgame

2021-12-15

อาการติดหวาน ภัยเงียบใกล้ตัวจากการบริโภคน้ำตาลสูงเกินจำเป็นที่ใครหลายคนอาจมองข้ามไป แต่ตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้นำเอาประเด็นนี้มาเผยแพร่ผ่านบอร์ดเกมที่มีชื่อว่า Sugar Addict ที่ได้รับรางวัล High Quality Research จากโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2nnเกมนี้ผู้เล่นจะต้องใช้ชีวิตประจำวันและเลือกบริโภคอาหารไปพร้อมกับการควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งกว่าจะสามารถถ่ายทอดข้อมูลระดับน้ำตาลในอาหาร รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านบอร์ดเกมได้ หนึ่งในสมาชิกของทีมเปิดเผยว่าต้องค้นคว้าข้อมูลและทำการบ้านอย่างหนักจนทำให้สามารถจดจำปริมาณน้ำตาลในอาหารประเภทต่างๆ ได้ จนสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้ด้วย nnสมาชิกในทีมยังเสริมว่านอกจากโครงการฯ จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกมแล้ว ยังช่วยฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำ และการทำงานกลุ่มเป็นอย่างดี จนทำให้พวกเขาซึ่งเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อย ได้นำทักษะเหล่านี้ไปใช้จริงและทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพnn#ออกแบบเกมออกแบบสังคม #TUxBANPU #Boardgame

2021-12-14

ถ้าถามถึงสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เยาวชนก้าวทันโลกที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เชื่อว่าผู้ปกครองและครูหลายท่านต้องคิดถึงวิชาวิทยาการคำนวณ หรือ Coding ที่ไม่ได้มุ่งหาคำตอบของโจทย์ที่ซับซ้อน แต่มุ่งไปที่การฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged)nnเพราะเราต้องก้าวตามโลกให้ทัน การฝึกกระบวนการคิดจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไปไม่ได้ ด้วยเหตุนี้เกมการเรียนรู้ Unplugged Coding ตอนตะลุยดงพญาเย็น จึงถูกออกแบบขึ้นโดยกลุ่มนวัตกรรุ่นเยาว์จากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำเสนอความรู้ Coding ระดับพื้นฐานผ่านธีมผจญภัยล่าสมบัติมาพร้อมกับตัวละครแมวหุ่นยนต์ที่สื่อถึงโลกอนาคต และชื่อตอน “ตะลุยดงพญาเย็น” ซึ่งมีที่มาจากป่าดงพญาเย็นที่ขึ้นชื่อเรื่องความลึกลับและอันตรายรอบด้าน เพื่อให้ผู้เล่นสนุกกับการเรียนรู้เรื่องที่สลับซับซ้อนnnกว่า 2 ปีที่ร่วมโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2 สมาชิกในทีมเปิดเผยว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดของทีมคือทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น จากวันออดิชั่นที่ขาดความกล้าในการพูดต่อหน้าสาธารณะ แต่ก็เอาชนะความกล้วในวันนั้น และพัฒนาตนเองเรื่อยมา จนวันนี้สามารถนำเกมได้อย่างลื่นไหล กล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้น nnอาจกล่าวได้ว่าไม่ใช่แค่เกมที่ถูกพัฒนาขึ้นจนสมบูรณ์เท่านั้น แต่พวกเขาเองก็ได้ฝึกทักษะต่าง ๆ จากการเข้าร่วมโครงการฯ จนมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดภายในระยะเวลา 2 ปีของโครงการฯ จนสามารถคว้ารางวัล Learning & Growth ไปได้สำเร็จnn#ออกแบบเกมออกแบบสังคม #TUxBANPU #Boardgame

2021-12-13

#หิมะสีดำ ปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาอ้อยที่ชาวกำแพงเพชรต้องเผชิญจนเคยชิน ถูกหยิบยกมาพูดถึงในเกมการเรียนรู้ Survivors from Black Snow โดยเยาวชนจากโรงเรียนวัชรวิทยาผู้เข้าร่วมโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคมรุ่น 2 ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหานี้เช่นกันnnเนื้อหาหลักของเกมนำเสนอประเด็นการบริหารจัดการเขม่าควันอ้อยผ่านการจำลองแผนที่จังหวัดและอำเภอในกำแพงเพชรที่มีการทำไร่อ้อยโดยอ้างอิงจากข้อมูลจริง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้น และสื่อสารข้อมูลในการดูแลสภาพแวดล้อมพร้อมทั้งทางเลือกอื่นทดแทนการเผาnnด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการออกแบบเกมเพื่อสื่อสารประเด็นนี้ให้ดีที่สุด รวมทั้งพัฒนาการด้านทักษะการคิดเชิงออกแบบ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความคิดสร้างสรรค์ การมีบทบาท ส่วนร่วมกับชุมชน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านพฤติกรรมและความคิดอย่างโดดเด่นตลอด 2 ปีของโครงการฯ ทำให้เยาวชนผู้พัฒนาเกมนี้ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปในที่สุดnnแม้โครงการจะสิ้นสุดลง แต่ทางเยาวชนผู้พัฒนาบอร์ดเกม ยังมีแผนที่จะนำเกมการเรียนรู้นี้ไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและชุมชนในวงกว้าง เพื่อเป็นอีกกระบอกเสียงที่ช่วยสร้างการตระหนักรู้ปัญหานี้ต่อไป n.n#ออกแบบเกมออกแบบสังคม #TUxBANPU #Boardgame

2021-12-03

📸 รวมภาพบรรยากาศพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการออกแบบเกมออกแบบสังคม รุ่น 2 ที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมาnnทางโครงการฯ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของน้อง ๆ นวัตกรทุกทีมอีกครั้งค่ะ 👏👏👏nn#ออกแบบเกมออกแบบสังคมn#TUxBANPUn#Boardgame

Review