Findbusiness.me

Types of Businesses City Country Add Business
Home > Types of Businesses > Community > 토픽 - TOPIK Discussion

토픽 - TOPIK Discussion

(223 Rate)
(223 Rate)

About :

This page is all about TOPIK exam

Other Information

Categories:

Community
Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form

Featured Articles:

2014-06-27

Day 2 ข้อ 7nโจทย์n오늘은 명동에 .... 동대문에 가려고 해요nวันนี้ ที่เมียงดง ... ที่ทงแดมุน ฉันตั้งใจที่จะไปnช้อยส์n1.가는데n2.가는 การไปn3.가거나 ไม่...ก็จะ...n4.가면nnแกรมม่าn1.거나nโครงสร้างประโยค :nV(1) + 거나 + V(2) ไม่...ก็จะ...n2.면 ถ้า...nเช่น 너는 올 수 없으면 괜찮아요. ถ้าคุณไม่สามารถมาได้ ก็ไม่เป็นไรค่ะ

2014-06-27

Day 2 ข้อ 5 nแกรมม่า n1.(으)니까 ใช้เชื่อมเหตุและผล แปลว่า "เพราะ" ประโยคหน้าเป็นสาเหตุ ประโยคหลังเป็นผลลัพท์เสมอ โดยประโยคปิดท้ายต้องลงด้วย คำสั่ง ขอร้อง หรือ ชักชวน ประโยคแรกสามารถเป็นอดีตได้n2.~(으)려고 ใช้กับกริยาการกระทำ (action verb) โดยทำหน้าที่เชื่อมประโยคย่อย 2 ประโยค ให้เป็นประโยคเดียวnประโยคหน้าเป็นสถานการณ์, เหตุการณ์ที่ตั้งใจจะทำ แสดงเจตนารมณ์ที่จะทำในอนาคตnประโยคหลังเป็นเหตุการณ์, กระบวนการที่จะทำให้ประโยคหน้าบรรลุจุดประสงค์ เป็นรูปปัจจุบัน หรืออดีตเท่านั้นnแปลได้ใกล้เคียงกับคำว่า “ตั้งใจที่จะ...”, "เพื่อที่จะ..."n3.지만 แม้ว่า...แต่ก็ โครงสร้างประโยค :nกรณีที่จะใช้รูป [ย่อ] V/A + 지만 ไม่ต้องผันกริยา/คำคุณศัพท์ ใช้ตัด 다 ออกแล้วเติม 지만 เช่นn먹다 >>> 먹지만n많다 >>> 많지만n예쁘다 >>> 예쁘지만n아프다 >>> 아프지만n피곤하다 >>> 피곤하지만nส่วนกรณีที่จะใช้รูป [เต็ม] ประโยค1 + 하지만 + ประโยค2 จะต้องผันกริยา(ทั้งสองประโยค)n4.(ㅇ)면서 nเป็นคำเชื่อมประโยค เพื่อแสดงให้เห็นว่าการกระทำในประโยคแรกและประโยคหลังนั้นเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน nประธานผู้กระทำกริยาทั้งสองจะต้องเป็นคนเดียวกัน แปลว่า ...ในขณะที่ หรือ ... ไปด้วย...ไปด้วยnแปลโจทย์n날씨가 ... 에어컨을 틉시다nสภาพอากาศ... เครื่องปรับอากาศ 틉시다แปลว่าไรไม่รู้อ้ะ TTnnช้อยn1.더우면서ในขณะที่n2.더우려고ตั้งใจที่จะ n3.덤지만 แม้ว่า...ร้อน...แต่ก็ n4.더우니까 เพราะnnข้อนี้แปลโจทย์ไม่ออกอ่ะ สงสัย สอนหน่อยยยยจิ

2014-06-27

Day 2 ข้อ 4 nแกรมม่าn1. 지요(V or N ที่ไม่มีตัวสะกด), 이지요(V or N ที่มีตัวสะกด)nผู้พูดจะใช้ถามเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ฟังรู้อยู่แล้วnn수진 씨가 참 예쁘지요?nคุณซูจิน สวยมากจริงๆเนอะ?nตอบn네,수진 씨가 ..... 예뻐요nใช่แล้ว ซูจินสวย...nnมาดูช้อยn1.언제나 =เคยn2.다n3.아주= มากn4.조금= เล็กๆน้อยๆ

2014-06-27

Day 2 ข้อ2 ง่ายๆไม่ยาก แต่ต้องรู้ศัพท์นะn옷이 비싸요?nชุดนี้ ราคาแพงไหม?nตอบ... 아니요,(....) ไม่...nช้อยn1.많아요 = จำนวนมากn2.바빠요= ยุ่งn3.싸요 = ถูกn4.아파요= เจ็บปวดnnจงตอบบบบบข้าพเจ้ามา

2014-06-27

Day2 ข้อ 3 n버스가 조금 전에 떠났어요?nรสบัส เพิ่งออกไปไม่นานใช่ไหม?n네, (.....)갔어요.다음 버스를 기다려야겠네요nใช่.... เพิ่งออกไป. ต้องรอรถคันต่อไปnแปลช้อยนะฮ่ะn1. มักจะn2.เมื่อกี้n3.ในไม่ช้าn4.ยาวnแกรมม่าไม่ค่อยมีแฮะnnตอบ!!!!!!

2014-06-27

Day 2 ข้อ 6nแกรมม่าn1.การใช้ 는/은데 แปลว่า เพราะnถ้าเชื่อมประโยค 2 ประโยค ใช้ได้ 3 กรณีn1.ใช้เชื่อม 2 ประโยค โดยมีเหตุการณ์ที่1 กิดขึ้นก่อนแล้วเกิดเหตุการณ์ที่2ตามมาn-비가 오는데 밖에 나갈 거예요? ฝนตกแล้วจะออกไปข้างนอกอีกหรอn2.ใช้เชื่อม 2 ประโยคที่มีความขัดแย้งในเรื่องของเวลา ความหมาย สาเหตุผลลัพท์หรือความสัมพันธ์n-날씨가 아주 추운데 집에 빨리 갑시다เพราะอากาศหนาวบ่อยรีบกลับบ้านกันถอะn3.ใช้บอกความตั้งใจของผู้พูด เพื่อรอดูปฎิกริยาตอบสนองจากผู้ฟังn-오늘은 날씨가 좋은데...~ วันนี้อากาศดีเนอะ~nโจทย์n배가 .... 빨리 음식을 주문해요nเพก้า(แปลว่าไรอ่ะ ชื่อคนน่ะ) ... รีบสิ่งอาหารอย่างรวดเร็วnช้อยn1.고파서เพราะn2.고프지만 แม้ว่าหิวก็ยังn3.고프면서ขณะหิวก็ยังn4.고픈데 เพราะหิวก็เลยnn1 กะ 4 ใช้ต่างกันไงไม่รู้อ่ะ มันคล้ายๆกันเลย nตอบ!

2014-06-25

Day2/ ข้อ 1nnข้อนี้ไม่มีอะไร แต่งงนิดหน่อยnคา : ขึ้นไปจนถึงบนเขาลูกนั้นกันnนา : ยากนะ. ตอนนี้ หยุด ......nnโจทย์เฉลย 내려가요 (내리+가) nดังนั้นก็น่าจะแปลว่า ตอนนี้หยุดก่อน แล้วเดินลงเถอะ nหรอ ??

2014-06-25

มาต่อกันที่ Day1 ข้อ 10nโจทย์ให้ แปลงแกรมม่าให้ถูกต้องn.n.n***โจทย์ : พรุ่งนี้มีสอบ. เรียนหนังสือn.n.nตอบข้อไหนดี??????????n.n.n.nปล.แกรมม่าเจอมาครบแล้วn1. V + 고 ใช้เชื่อม 2 ประโยคที่เวลาเดียวกันหรือต่อกันทันที โดยใส่ 고 ไว้หลัง V ตัวแรกn.n2. V +지만 แปลว่า ถึงแม้...แต่ก็....nn3. 어/아 서 ในที่นี้ ใช้บอกเหตุผล, ลำดับเหตุการณ์ แปลว่า เพราะ...จึง....nn4. V(1) + 거나 + V(2) แปลว่า ถ้าไม่.....ก็จะ....nเพิ่มเติม http://writer.dek-d.com/leesungeun/story/viewlongc.php?id=529458&chapter=93

2014-06-25

มาที่ day1 ข้อ 8 กันนะnข้อนี้ โจทย์ให้ดูว่า ในวงเล็บ() มันต่างจากเหตุการณ์ข้างหน้าหรือไม่nมาแปลกันnn1. แบกา ตั้งแต่เมื่อวาน (อาพัซซอโย รูปอดีต) .... ถูกแล้ววnแบกา แปลว่าไรไม่รู้ (แบ = เรือ, แบกา = การเสแสร้ง ... ไม่น่าใช่ทั้งคู่)nn2. ตอนอาทิตย์หน้า (จะแต่งงาน รูปอนาคต ..ㄹ+거예요) ..... ถูกแล้ววnn3. ตอนนี้น้องของฉันก็ ทานยอโย ที่โรงเรียน (ทานยอ แปลว่าไรไม่รู้ น่าจะแปลว่า ไปด้วยกัน) แต่ ....ถูกแล้วว เป็นปัจจุบันหมดnn4.เมื่อ 1 ปีก่อน ทางบ้านหลังนั้น (ย้าย รูปปัจจุบัน)nดังนั้นข้อนี้ ผิด เพราะข้างหน้าเป็นอดีต ข้างหลังเป็นปัจจุบันnnแกรมม่าn1. V + ㄹ/을 + 거예요 หมายถึง จะ เช่น 먹을 거야 (จะกิน) (กอเยโย ลดรูปเป็นกอยาได้ แล้วแต่อารมณ์)nn2. N + (으)로n- ใช้แสดงทิศทาง ว่า ไปทางนั้น ไปทิศนั้น ผ่านทางนั้นnแตกต่างกับ 에 ตรงที่ 에 หมายถึง จะไปที่ๆนั่น เท่านั้นnแต่ 으로 แค่บอกว่าไปทางนั้นเฉยๆnn닉쿤이 민호 집에 가요. นิชคุณไปที่บ้านของมินโฮn닉쿤이 민호 집으로 가요. นิชคุณไปทางบ้านของมินโฮnn- ใช้แสดงวิธีการหรือเครื่องมือที่ใช้ (แปลว่า by นั้นเอง)n매일 우리는 학교에 버스로 가요. เราไปโรงเรียนทุกวันโดยรถเมล์nnเพิ่มเติม http://alohapsycho.exteen.com/20101005/entry-1

Review

Similar Places:

The Sacramento Valley Morgan Horse Club has taken on the...
Hi, my name is Abby. I am a 10 y.o...
Plz join if this always seems to happen to you???...
It is a campaign to spread awareness about how and...
Chat Gratis España un lugar para chatear con gente,un chat...
Para docentes y personas bien informados; con inquietudes científicas, filosóficas,...
True memories from true Castro Valley lifers. The idea is...
MEMORY MAKERS AND PRESERVERS
Politician(भारतीय जनता पार्टी )
Keep calm and DON'T FEED WUKONG
Whether you’re planning to purchase a new car, go on...