Findbusiness.me

Types of Businesses City Country Add Business
Home > Types of Businesses > Beauty, Cosmetic & Personal Care > TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NAIL hồng ngát số 1 thị trấn neo

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NAIL hồng ngát số 1 thị trấn neo

(22 Rate)
Đường hoàng hoa thám - tổ dân phố 3 -thị trấn nham biền - yên dũng -Bắc giang
+84912789638
(0 Rate)
Đường hoàng hoa thám - tổ dân phố 3 -thị trấn nham biền - yên dũng -Bắc giang
+84912789638

About :

Trung tâm học nghề THẨM MỸ HỒNG NGÁT kinh nghiệm trên 10 năm các ngành móng , mi , phun xăm , thẩm Mỹ , làm Hồng , Tân trang LÀM HỒNG vùng kín , phẫu thuật thẩm Mỹ

Contact:

Đường hoàng hoa thám - tổ dân phố 3 -thị trấn nham biền - yên dũng -Bắc giang
+84912789638

Other Information

Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form

Featured Articles:

2022-08-03

𝗧𝗨𝗬𝗘̂̉𝗡 𝗦𝗜𝗡𝗛 𝗞𝗛𝗢𝗔́ 𝗦𝗜𝗡𝗛 𝗛𝗢̣𝗖 𝗡𝗢̂́𝗜 𝗠𝗜 𝗧𝗛𝗔́𝗡𝗚 8𝗞𝗛𝗢𝗔́ 𝗖𝗛𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗡𝗚𝗛𝗜𝗘̣̂𝗣 𝗧𝗔̣̆𝗡𝗚 KHOÁ UỐN 𝗠𝗜 𝗖𝗛𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗡𝗚𝗛𝗜𝗘̣̂𝗣.nn❤️𝗔́𝗣 𝗗𝗨̣𝗡𝗚 𝗖𝗛𝗢 𝗛𝗢̣𝗖 𝗩𝗜𝗘̂𝗡 Đ𝗔̆𝗡𝗚 𝗞𝗜́ 𝗖𝗢̣𝗖 𝗧𝗥𝗖 15/8/2022nn☎☎Call, mess, Zalo 0912789638 đ𝑒̂̉ đ𝑐 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡☎️☎️nn⭐️⭐️𝐇𝐎̂̃ 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐇𝐎̣𝐂 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐌𝐀̃𝐈 𝐌𝐀̃𝐈 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐀́ 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 𝐇𝐎̣𝐂 𝐕𝐀̀ 𝐒𝐀𝐔 𝐊𝐇𝐈 𝐑𝐀 𝐍𝐆𝐇𝐄̂̀⭐️⭐️nn✍🏻 𝑪𝑨𝑴 𝑲𝑬̂́𝑻 𝑪𝑼̉𝑨 𝑻𝑹𝑼𝑵𝑮 𝑻𝑨̂𝑴:n👉🏻 Đ𝑨̀𝑶 𝑻𝑨̣𝑶 𝑻𝑨̣̂𝑵 𝑻𝑨̂𝑴, 𝑲𝑶 𝑮𝑰𝑨̂́𝑼 𝑵𝑮𝑯𝑬̂̀n👉🏻 𝑯𝑶̣𝑪 𝑽𝑰𝑬̂𝑵 Đ𝑼̛𝑶̛̣𝑪 𝑲𝑬̀𝑴 1:1n👉🏻 𝑯𝑶̣𝑪 𝑽𝑰𝑬̂𝑵 𝑲𝑯𝑶̂𝑵𝑮 𝑩𝑰̣ 𝑮𝑰𝑶̛́𝑰 𝑯𝑨̣𝑵 𝑴𝑨̂̃𝑼, 𝑻𝑯𝑼̛̣𝑪 𝑯𝑨̀𝑵𝑯 Đ𝑬̂́𝑵 𝑲𝑯𝑰 𝑪𝑼̛́𝑵𝑮 𝑻𝑨𝒀 𝑻𝑯𝑰̀ 𝑻𝑯𝑶̂𝑰n👉🏻 𝑻𝑹𝑼𝑵𝑮 𝑻𝑨̂𝑴 Đ𝑨̀𝑶 𝑻𝑨̣𝑶 𝑩𝑨̀𝑰 𝑩𝑨̉𝑵 𝑻𝑯𝑬𝑶 𝑮𝑰𝑨́𝑶 𝑻𝑹𝑰̀𝑵𝑯 𝑪𝑯𝑼𝑨̂̉𝑵 𝑸𝑼𝑶̂́𝑪 𝑻𝑬̂́n👉🏻 𝘽𝘼𝙊 100% Đ𝙊̂̀ 𝙉𝙂𝙃𝙀̂̀n👉🏻 𝘾𝘼̂́𝙋 𝘾𝙃𝙐̛́𝙉𝙂 𝘾𝙃𝙄̉ 𝙎𝘼𝙐 𝙆𝙃𝙄 𝙆𝙀̂́𝙏 𝙏𝙃𝙐́𝘾 𝙆𝙃𝙊𝘼́n👉🏻 𝙃𝙊̂̃ 𝙏𝙍𝙊̛̣ 𝙁𝙍𝙀𝙀 𝙎𝘼𝙐 𝙆𝙃𝙄 𝙍𝘼 𝙉𝙂𝙃𝙀̂̀n📷 𝙏𝘼̣̆𝙉𝙂 𝙆𝙃𝙊𝘼́ UỐN MI COLAGEN nn✍🏻𝗞𝗛𝗢𝗔́ 𝗛𝗢̣𝗖 𝗡𝗢̂́𝗜 𝗠𝗜 𝗖𝗛𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗡𝗚𝗛𝗜𝗘̣̂𝗣 𝗕𝗔𝗢 𝗚𝗢̂̀𝗠:n🔅 𝑲𝒊̃ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒐̂́𝒊 𝒎𝒊 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔𝒊𝒄, 𝒐𝒏𝒆 𝒃𝒚 𝒐𝒏𝒆. n🔆 𝑲𝒊̃ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒎𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏 ( 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒃𝒆̂̀𝒏)n🔆 𝑲𝒊̃ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒎𝒊 𝒄𝒂́𝒏𝒉 𝒕𝒊𝒆̂𝒏, 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒖̛𝒐̛́𝒕n🔅 𝑲𝒊̃ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒕𝒂̣𝒐 𝒇𝒂𝒏 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 n🔅 𝑲𝒊̃ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒐̂́𝒊 𝒎𝒊 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 2𝒅,3𝒅,4𝒅 ..... n🔅 𝑲𝒊̃ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒐̂́𝒊 𝒎𝒊 𝒌𝒂𝒕𝒖𝒏. n🔅 𝑲𝒊̃ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒐̂́𝒊 𝒎𝒊 𝒃𝒂𝒃𝒚 𝒅𝒐𝒍𝒍n🔅 𝑲𝒊̃ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒐̂́𝒊 𝒎𝒊 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊. n🔅 𝑲𝒊̃ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒐̂́𝒊 𝒎𝒊 𝒍𝒊𝒈𝒉, 𝒎𝒊𝒙 𝒎𝒂̀𝒖. n🔅 𝑷𝒆𝒓𝒇𝒆𝒄𝒕 𝒍𝒊𝒏𝒆 𝒗𝒂̀ 𝒆𝒚𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆𝒓n🔅 𝑴𝒆𝒈𝒂 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆n🏵 𝑴𝑰 𝑻𝑯𝑰𝑬̂́𝑻 𝑲𝑬̂́ n…… nn🌳TẶNG KHOÁ UỐN MI TRỊ GIÁ 3tr BAO GỒM:n🔆 Uốn mi collagenn🔆 Uốn mi kéo sợin🔆 Phủ đen min🔆 Phục hồi mi sun gẫynn💥THỜI GIAN HỌC CÓ 2 CA:n👍🏻 Sáng: 7 h -12hn👍🏻 Chiều: 2h-22h nn______________________________________________n 🎀🎀🎀🎀n🔱THẨM MỸ HỒNG NGÁT BEAUTY& ACADEMY 🔱n nĐ𝑨̀𝑶 𝑻𝑨̣𝑶 𝑯𝑶̣𝑪 𝑽𝑰𝑬̂𝑵 𝑻𝑹𝑼̛̣𝑪 𝑻𝑰𝑬̂́𝑷 𝑽𝑨̀ 𝑶𝑵𝑳𝑰𝑵𝑬 nn𝑻𝑨̣̂𝑵 𝑻𝑨̂𝑴- 𝑪𝑯𝑼𝒀𝑬̂𝑵 𝑵𝑮𝑯𝑰𝑬̣̂𝑷- 𝑪𝑯𝑨̂́𝑻 𝑳𝑼̛𝑶̛̣𝑵𝑮n______________________________________n 🏩n ☎️ 𝐒đ𝐭 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐤𝐡𝐨𝐚́ 𝐡𝐨̣𝐜: 0912789638

2022-08-03

🆘🆘🆘🆘Đào Tạo khóa mới ❤❤❤bạn thật sự yêu nghề và dc nhận làm tại tiệm 👉🏻👉🏻học bjo kiếm tiền tết luôn ❤️ cơ hội có 1 không 2 Tại Nail Hồng Ngát ( thẩm Mỹ Hồng ngát )nHồng Ngátnn✍️ TUYỂN SINH KHÓA HỌC NGHỀ LÀM MÓNG - 💅 NAIL - THẨM MỸ , PHẪU THUẬT TẠI HỒNG NGÁT - ĐĂNG KÍ NGAY NHẬN NGAY LÌ XÌ CỰC KHỦNG.n🎁 ĐĂNG KÝ HỌC SỚM ĐƯỢC Làm tết kiếm xiền ❤️n- nn- Hỗ trợ dụng cụ, đồ nghề học tập => tiết kiệm đến 3 tr triệu đồng chi phí học tập.nNếu chưa ưng - TẶNG TIẾP:n💎TẶNG NGAY 10% HỌC PHÍ KHI ĐĂNG KÝ 2 NGƯỜI HỌC TRỞ LÊNn💎TẶNG NGAY KHÓA HỌC NÂNG CAO Bao trọn đời n🎁Chương trình áp dụng trong tháng này n⭕CÒN NỮAn✍️NẾU BẠN THUỘC ĐỐI TƯỢNG SAUn🎁Giảm ngay 100% chi phí học cho các học viên thuộc hộ nghèo + mồ côi cha mẹ.n⭕CHƯA HẾT nQUYỀN LỢI CỦA BẠN KHI HỌC TẠI CHÚNG TÔIn✍️Cấp chứng chỉ nghề sau khi tốt nghiệpn✍️Có chỗ ăn ,ở CHO HV n✍️Giới thiệu VIỆC LÀM sau khi thành nghề .n✍️Học với giáo viên trên 10 kinh nghiệm.n✍️Thực hành 100% trên MODEL THẬT.n✍️Không giới hạn thời gian họcn✍️Không phát sinh học phí n- Được đào tạo bài bản theo giáo trình Nail quốc tế.n- Được học và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.n- ĐÀO TẠO CẤP TỐC cho học viên muốn sang nước ngoài làm việcn✍️VỀ HỌC TẬPn⭕Bạn Được Học Đầy Đủ Từn1 KHÓA HỌC VẼ ,SƠN,BỘT,CỌ,ĐẮP 3D,4D,....n2. KHÓA HỌC KỸ THUẬT VẼ MÓNGn3. KHÓA HỌC ĐẮP HOA NỔI VÀ ĐÍNH ĐÁ TRÊN MÓNGn4. KHÓA HỌC ĐẮP MÓNG BỘT NAILn5. KHÓA HỌC ĐẮP MÓNG GEL NAILn6. KHÓA HỌC NỐI MI.vv.vvnnVvvv............n☘ Học viên sẽ học và thực hành TOÀN BỘ KỸ NĂNG về Nail: SƠN - GEN - BỘT - CỌ - VẼ .....với lộ trình học đặc biệt do bên Nail hồng ngát biên soạn.n☘ Thực hành trên MÓNG THẬT, NGƯỜI THẬT. Thời gian thực hành 300 GIỜ/ KHÓA, tương đương với 1,3 năm phụ việc tại các Salon.n☘ Học tại NAIL hồng ngát hiện đại, TÁCH BIỆT với Salon , Học viên Co the PHỤ VIỆC cho Salon để nâng cao tay nghề cho nhanh ra nghề n👉🏻👉🏻dc tiếp súc với khách hàng ❤️n🔰🔰 HỌC Nail hồng ngát SẼ MANG ĐẾN CHO BẠN ĐIỀU KIỆN HỌC TỐT NHẤT GIÚP BẠN THEO ĐUỔI ĐAM MÊ CỦA MÌNH.n📒 Nail hồng ngát luôn luôn tự hào là noi uy tín hàng đầu Taij yên dũng đào tạo về NAIL với 5 ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI:n✂ Phòng học riêng biệt, môi trường đào tạo chuyên nghiệpn✂ Giáo trình tiêu chuẩn n✂ Trang thiết bị hiện đại.n✂ Phương pháp giảng dạy khoa học, dễ hiểun✂ Cơ hội làm việc và được giới thiệu sang các Salon khác Tại Hà Nội và Bắc Giang hoặc nc ngoài làm việc với thu nhập caon🔖Chính sách hỗ trợ học viên:n☘ Cơ hội làm việc ngay tại Salon trên địa bàn nn** BẠN QUAN TÂM ĐẾN KHÓA Học liên hệ nn☎️ Liên hệ HOTLINE : 0912789638hoặc INBOX để được tư vấn miễn phín✍️nn🆘🆘🆘nnCám ơn quý khách hàng luôn luôn iu thương Nail hồng ngát ah ❤️❤️❤️nn⌨️ ib cho Nail hồng ngát để được tư vấn nhiều hơn nữa nhé🙈❤️❤️nn🏨Nail hồng ngát ( Hồng ngát beauty Nail & spa) n🏨nn☎️0912789638nFa: Nail hồng ngát nZalo:hồng ngátn❤️❤️n n 💅🏻NAIL-MI💅🏻n n 💥💋PHUN XĂM THẨM MỸ💋💥nn CẮT MÍ FULL, CẮT MÍ MILI 👁TIỂU PHẪU ,PHẪU THUẬT THẨM MỸ,LÀM HỒNG VÙNG KÍN ,TIỂU PHẪU VÙNG KÍN , BOTOX,FILLER…n n BẮN LỖ TAI CHÂU ÂU KO ĐAU 🌺n GỘI ĐẦU , ĐÍNH ĐÁ RĂNG , DA, TRÀ GÓT...nn ❌❌NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN❌❌n ..................✨✨❤️❤️✨✨n nn🏦THẨM MỸ HỒNG NGÁT BEAUTY & ACADEMYn🏨Nail hồng ngát ( Hồng ngát beauty Nail & spa) n🏨Đ. Hoàng hoa thám - tổ dân phố 3 - tt nham biền-yên dũng -tp Bắc Giang nn☎️0912789638nFa: Nail hồng ngát /Thuỳ Linh/Quốc HưngnZalo:hồng ngát 0912789638

2022-08-03

Bạn nào muốn học ib Nailhongngatnn🆘🆘🆘🆘Đào Tạo khóa mới ❤❤❤bạn thật sự yêu nghề và dc nhận làm tại tiệm 👉🏻👉🏻học bjo kiếm tiền tết luôn ❤️ cơ hội có 1 không 2 Tại Nail Hồng Ngát ( thẩm Mỹ Hồng ngát )nHồng Ngátnn✍️ TUYỂN SINH KHÓA HỌC NGHỀ LÀM MÓNG - 💅 NAIL - THẨM MỸ , PHẪU THUẬT TẠI HỒNG NGÁT - ĐĂNG KÍ NGAY NHẬN NGAY LÌ XÌ CỰC KHỦNG.n🎁 ĐĂNG KÝ HỌC SỚM ĐƯỢC Làm tết kiếm xiền ❤️n- nn- Hỗ trợ dụng cụ, đồ nghề học tập => tiết kiệm đến 3 tr triệu đồng chi phí học tập.nNếu chưa ưng - TẶNG TIẾP:n💎TẶNG NGAY 10% HỌC PHÍ KHI ĐĂNG KÝ 2 NGƯỜI HỌC TRỞ LÊNn💎TẶNG NGAY KHÓA HỌC NÂNG CAO Bao trọn đời n🎁Chương trình áp dụng trong tháng này n⭕CÒN NỮAn✍️NẾU BẠN THUỘC ĐỐI TƯỢNG SAUn🎁Giảm ngay 100% chi phí học cho các học viên thuộc hộ nghèo + mồ côi cha mẹ.n⭕CHƯA HẾT nQUYỀN LỢI CỦA BẠN KHI HỌC TẠI CHÚNG TÔIn✍️Cấp chứng chỉ nghề sau khi tốt nghiệpn✍️Có chỗ ăn ,ở CHO HV n✍️Giới thiệu VIỆC LÀM sau khi thành nghề .n✍️Học với giáo viên trên 10 kinh nghiệm.n✍️Thực hành 100% trên MODEL THẬT.n✍️Không giới hạn thời gian họcn✍️Không phát sinh học phí n- Được đào tạo bài bản theo giáo trình Nail quốc tế.n- Được học và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.n- ĐÀO TẠO CẤP TỐC cho học viên muốn sang nước ngoài làm việcn✍️VỀ HỌC TẬPn⭕Bạn Được Học Đầy Đủ Từn1 KHÓA HỌC VẼ ,SƠN,BỘT,CỌ,ĐẮP 3D,4D,....n2. KHÓA HỌC KỸ THUẬT VẼ MÓNGn3. KHÓA HỌC ĐẮP HOA NỔI VÀ ĐÍNH ĐÁ TRÊN MÓNGn4. KHÓA HỌC ĐẮP MÓNG BỘT NAILn5. KHÓA HỌC ĐẮP MÓNG GEL NAILn6. KHÓA HỌC NỐI MI.vv.vvnnVvvv............n☘ Học viên sẽ học và thực hành TOÀN BỘ KỸ NĂNG về Nail: SƠN - GEN - BỘT - CỌ - VẼ .....với lộ trình học đặc biệt do bên Nail hồng ngát biên soạn.n☘ Thực hành trên MÓNG THẬT, NGƯỜI THẬT. Thời gian thực hành 300 GIỜ/ KHÓA, tương đương với 1,3 năm phụ việc tại các Salon.n☘ Học tại NAIL hồng ngát hiện đại, TÁCH BIỆT với Salon , Học viên Co the PHỤ VIỆC cho Salon để nâng cao tay nghề cho nhanh ra nghề n👉🏻👉🏻dc tiếp súc với khách hàng ❤️n🔰🔰 HỌC Nail hồng ngát SẼ MANG ĐẾN CHO BẠN ĐIỀU KIỆN HỌC TỐT NHẤT GIÚP BẠN THEO ĐUỔI ĐAM MÊ CỦA MÌNH.n📒 Nail hồng ngát luôn luôn tự hào là noi uy tín hàng đầu Taij yên dũng đào tạo về NAIL với 5 ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI:n✂ Phòng học riêng biệt, môi trường đào tạo chuyên nghiệpn✂ Giáo trình tiêu chuẩn n✂ Trang thiết bị hiện đại.n✂ Phương pháp giảng dạy khoa học, dễ hiểun✂ Cơ hội làm việc và được giới thiệu sang các Salon khác Tại Hà Nội và Bắc Giang hoặc nc ngoài làm việc với thu nhập caon🔖Chính sách hỗ trợ học viên:n☘ Cơ hội làm việc ngay tại Salon trên địa bàn nn** BẠN QUAN TÂM ĐẾN KHÓA Học liên hệ nn☎️ Liên hệ HOTLINE : 0912789638hoặc INBOX để được tư vấn miễn phín✍️nn🆘🆘🆘nnCám ơn quý khách hàng luôn luôn iu thương Nail hồng ngát ah ❤️❤️❤️nn⌨️ ib cho Nail hồng ngát để được tư vấn nhiều hơn nữa nhé🙈❤️❤️nn🏨Nail hồng ngát ( Hồng ngát beauty Nail & spa) n🏨nn☎️0912789638nFa: Nail hồng ngát nZalo:hồng ngátn❤️❤️n n 💅🏻NAIL-MI💅🏻n n 💥💋PHUN XĂM THẨM MỸ💋💥nn CẮT MÍ FULL, CẮT MÍ MILI 👁TIỂU PHẪU ,PHẪU THUẬT THẨM MỸ,LÀM HỒNG VÙNG KÍN ,TIỂU PHẪU VÙNG KÍN , BOTOX,FILLER…n n BẮN LỖ TAI CHÂU ÂU KO ĐAU 🌺n GỘI ĐẦU , ĐÍNH ĐÁ RĂNG , DA, TRÀ GÓT...nn ❌❌NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN❌❌n ..................✨✨❤️❤️✨✨n nn🏦THẨM MỸ HỒNG NGÁT BEAUTY & ACADEMYn🏨Nail hồng ngát ( Hồng ngát beauty Nail & spa) n🏨Đ. Hoàng hoa thám - tổ dân phố 3 - tt nham biền-yên dũng -tp Bắc Giang nn☎️0912789638nFa: Nail hồng ngát /Thuỳ Linh/Quốc HưngnZalo:hồng ngát 0912789638

2022-08-01

Nailhongngat

2022-07-25

Môi

2022-07-25

Moii

2022-07-25

Nailhongngat

2022-07-24

Nailhongngat

2022-07-24

Phun xăm thẩm Mỹ

Review