Findbusiness.me

Types of Businesses City Country Add Business
Home > Afghanistan > Mazar-e Sharif > Agricultural Service > شرکت خدمات زراعتی هنگ وطنWatan Asafotida Agricultural Company Services

شرکت خدمات زراعتی هنگ وطنWatan Asafotida Agricultural Company Services

(1 Rate)
مسعود
+93770989797
(1 Rate)
مسعود
+93770989797

About :

با داشتن کارمندان مسلکی و با تجربه در داخل و خارج از کشور ازجمله تاجکستان، ازبکستان،قزاقستان و قرغیزستان در خدمت هموطنان عزیز قرار دارد.

Contact:

مسعود
+93770989797

Other Information

Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form

Featured Articles:

2022-01-08

مژده: به هنگ داران عزیز!!!nکسانیکه کنده هنگ تاجکی دارد به حاصل دهی رسیده باشد خریدار هستم، واتساب نمبر 0770989797nnهم وطنان عزیز یک تعداد سوال ونگرانی از این دارند زمان که هنگ ما به حاصل می‌رسد چیگونه شیره آن را ما جمع آوری نماییم وطریقه آن چیگونه هست، هیچ قابل نگرانی نیست شرکت ما به گونه شراکت وبیع قطعی بته(کنده) هنگِ شما هم وطنان عزیز را خریدار است کافی است که شما تصویر از کنده آن را گرفته به واتسپ شرکت ارسال نمایین، ومسئول شرکت از بته هنگ شما دیدن نموده وبرای شما احوال ارائه می‌کند، قابل ذکر هست اگر هنگ تان درست زده نشود (هنگ بُر نباشد) درسال اول بته خشک گردیده درسالهای بعدی سبز نکرده وقابل استفاده نمی‌باشد، ما که درقسمت دوام بته هنگ از15سال الی 25،سال درپیام های مان برای هم وطنان مان تذکر می‌دهیم البته باشرایط که ما میگیم هنگ کن (زده) شود درغیر آن هم وطنان ما بیدار باشند که قابل استفاده نمی‌باشد!!!nnدفتر مرکزی مزار شریفnکسانیکه هنگ رسیده گی دارد میخرم برای معلومات بیشتر به ایمو یا واتساب ما پیام بگذارید یا تماس بگیرید nواتساب نمبر 0770989797n0784646020n0796327676n0744662754

2021-12-07

شرایط اقلیمی هنگnnنبات طبی هنگ برای بسیاری ازدهاقین ما ناشناخته بوده و اولین سوال شان این است، این نبات درکدام ولایات و در چه شرایط اقلیمی و خاک رشد ونمو می کند.nبناٌ شرکت خدمات زراعتی هنگ وطن با درک کامل از اوضاع اقلیمی وخاک کشوراین توصیه را میدارد، هنگ در زمین های بایر، خشک و آهکی در فراز و نشیب های تند ، کوه ها و تپه ها در ارتفاع 2000 تا 4000متر از سطح بحر و در درجه حرارت 12.5 تا 47 درجه سانتی گراد واین نبات خاک های غنی و عمیق مکانهای افتابی را دوست دارد و به درجه حرارت منفی ۱۰ درجه سانتی گراد مقاوم است. با مقدار بارنده گی سالیانه 90.5 – 218 ملی متر رشد ونمو مینمایند، مجموع تولیدات هنگ تقریبا در 20 ولایت افغانستان بوده که سالانه صدها تن از این ولایت ها تولید و به خارج از افغانستان صادر میشود که میلیونها دالر کسب درامد از این ناحیه میداشته باشیم اگر وزارت زراعت و سکتورهای خصوصی، سرمایه گذاری بیشتر جهت ترویج گیاهان طبی مثل هنگ نمایند، بدون شک در سال های آینده رقم صادرات ما چشمگیر خواهد بود و نیز یک زمینه کار برای کثیری از مردم فراهم خواهدnnخدمات ما به همه ولایت آفغانستان استn ولایت که دفتر ویا نمایندگی ما فعال نیست همرا به وسائط ترانسپورت رسانیده کاشت صورت میگیرد nnمزار شریف مندوی چهار سرک حلبی سازی مارکیت حاجی غلام محمد غفوری n0770989797n0784646020n0796327676nسمنگان ایبک مقابل کوچه بنجاره فروشی n0772350562nnبرای معلومات بیشتر به شماره واتساپ ما پیام دهید تا ما بتوانیم معلومات عمومی در باره کشت و برداشت هنگ ویا آنغوزه برای شما شریک سازیم 0770989797

2021-11-24

چرا از صحرا های کویر و کوه های بی آب استفاده نشود؟ هینگ گیاهی است در که مقابل سرمای زیر ۱۷ درجه سانتی گرید و بالای ۶۰ درجه گرما مقاومت داشته و میتواند یک کاشت خوبی برای دشت زدایی و کوه زدایی باشد. افغانستان از درک گیاهان دارویی سالانه میلیون ها دالر درآمد دارد که بیشتر این مبلغ از فروش شیره هینگ به کشورهای مثل هند، دوبی، و چین بدست می‌آید. nاین فرصت خوبی است برای روستائیان که هم درآمد حلال داشته باشند و اقتصاد پایه دار. عمر بالای ۲۵سال, نیروی کاری کم, مصرف صرف یکبار , و قیمت بالاتر از هر نوع محصول دیگر و بالاخره زندگی بهتر در کنار خانواده, برای مشوره در باره نحوه کاشت و برداشت محصول هینگ با ما مشوره کنید. ما با عرضه تخم هینگ سفید تاجکی و نهال یکساله و دوساله در خدمت شما هستیم, پست های قبلی را مطالعه کنید و صفحه را لایک کرده و از طریق پیام ایمو, واتساپ و مسنجر با ما در تماس شوید. شاید ما وسیله شویم تا شما دارای اقتصاد بهتر و زندگی بهتر شوید. n زندگی بهتر در گرو اقتصاد بهتر است!nشماره های تماس n0770989797n0796327676n0784646020n0744662754nشرکت خدمات زراعتی هنگ وطن nنمایندگی سمنگان nایبک پایان بازار مقابل کوچه بنجاره فروشی n0772350562nآدرس نمایندگی کابل nشور بازارnارتباطات n0764202009n0744662754n0784646020nبرای دانستن شماره های نمایندگی ما لطفا پیام کنید.

2021-11-20

زراعت..!nمهمترین عامل پیشرفت هر جامعه است و مردمی که نتوانند نان سفره خویش را تامین کنند، هرگز روی خوشبختی و استقلال را نخواهد دیدnn.۱_هموطنان عزیز که در بخش هنگ یا آنغوزه سرمایه‌گذاری میکنند فصل کشت وزرع این گیاه پر ارزش را از دست ندهید n۲_محصول یا شیره آن فی کیلو در بازار ها از ۱۰۰دالر تا ۱۲۰دالر به فروش می رسد n۳_فی جریب زمین حاصل دهی ۱۵تا۱۷لک افغانی میباشد n۴_با یک سال کاشت کردن سال ها برداشت آن میباشد n۵_قابلیت کشت وزرع در هر نوع زمین آبی وللمه یا دیمه n۶_قابلیت کشت و زرع در هر نوع محیط که گرم سیر و سردسیر باشد n۷_گیاه که هیچ نوع گیاه دیگر در مقابل عاید آن مقایسه نمی شودn۸_فی جریب زمین ۸۰۰۰تا۱۰۰۰۰نهال یا ریشه و ۵کیلو تخم یا بذر ضرورت است n۹-ریشه آن سال سوم تخم یا بذر آن سال چهارم به حاصل دهی میآید n۱۰_گیاه که در مقابل کم آبی، آفات امراض گوناگون مقاوم استn۱۱_از یکسال صرف سه ماه (حوت ،حمل و ثور)به مراقبت نیاز داردn۱۲_گیاه که هیچ نوع گیاه به اندازه این گیاه ارزش اقتصادی و بازار گرم و داغ نداردn👇nخدمات زراعتی کشت و نهال هنگ وطن نخستین ترویج کننده گیاه اقتصادی و دارویی در سطح افغانستان این فرصت را به شما هموطنان عزیز مهیا کرده است تا از فصل کاشت این نبات باارزش عقب نمانید وبه نزدیکترین دفاتر و نماینده گی ما مراجعه کرده تخم یا بذر ویا نهال یا ریشه یا قلمچه را دریافت کنید nnآنعده عزیزانیکه در ولایات شان نماینده گی ما موجود نمی باشد تشویش نداشته باشد ما میتوانیم از طریق ترانسپورت برایشان نهالی ویا ریشه وتخم آن را بفرستیم nnآدرس دفتر مرکزی مزارشریف غرب مندوی چهار سرک حلبی سازی مارکیت حاجی غلام محمد غفوری n0770989797n0796327676n0784646020nآدرس شهر کابلnچوک باغ قاضیn nشماره تماس کابلn0764202009n0744662754nآدرس سمنگانnایبک مقابل کوچه بنجاره فروشیn0772350562n0793542334nشماره انترنتی n0770989797

2021-11-13

سرمایه گذاری خوب، ضامن آینده بهتر است!‌nبا سرمایه گذاری در نبات هینگ شما میتواند در چند سال آینده عاید خوبی بدست بیاورد، فرصت را از دست ندهید و اقدام کنید.nnنشانی nمزارشریف غرب مندوی چهار سرک حلبی سازی مارکیت حاجی غلام محمد غفوری n0770989797n0796327676n0784646020nnنمایندگی سمنگان nپایان بازار روبروی کوچه بنجاره فروشی nشماره تماس n0772350562n0791410815nشماره انترنتی 0770989797nnشماره های تماس‌:

2021-11-05

انتخاب دقیق تر زندگی راحت تر nn همه مشکلات مردم ما از فقر و تنگ دستی (مشکلات اقتصادی )است و این گزینه مردم مارا سخت بیچاره ساخته است.nراه نجات مردم ما از این پدیده ، زراعت و کشاورزی می باشد. زراعت که مردم مارا از حالت فقر نجات میدهد ، ترویج کشت های جدید ،پرعاید و دارای مارکت بیرونی می باشد.nبه تمام مسئولین دولتی زراعتی و موسسات زراعتی، سرمایه گذاران و مردم زراعت پیشه اعلان میداریم که بدیل و جای گزین کشت کوکنار و نجات مردم از فقر ، ترویج گیاه اقتصادی بنام هنگ می باشد.nnبنا فصل کشت هنگ را از دست ندهید و به اندازه توان خویش درین پروسه درآمدزایی بپیوندید.nشما می توانید تمام معلومات و رهنمای ها و مطالب لازم را در رابطه به هنگ از صفحه ما دنبال کنید.nمعلومات مختصر در باب کشت هنگ.n#زمان کشت: شروع از ماه میزان الی حوتn#منطقه کشت: در جای هایکه کشت دیگر مانند گندم میشود nزمان حاصل : نظر به نوعیت خاک بعداز دو سال حاصل میدهد.nقابلیت کشت: للمی و آبی بصورت قطاری nآدرس:شهر مزارشریف nnارتباطاتn0770989797n0784646020n0796327676n0744662754nnرضایت شما افتخار ماست

Review

Similar Places:

خدمات زراعتی و مشورتی کشت هنگ در افغانستان فروش نهال...
عرضه کننده، نهال(قلمچه) یا آنغوزه و بذر هنگ سفید...
هدف ما توسعه زراعت، رشد روستا ها، خودکفایی مردم، رهایی...
عرضه کننده، نهال و تخم هنگ سفید اصلی تاجیکستانی با...
(GAC) is an agribusiness company registered in Afghanistan for the...