Findbusiness.me

Types of Businesses City Country Add Business
Home > Afghanistan > Kabul > Community Organization > نهاد مدنی جوانان برای دموکراسی Youth Civil Organization for Democracy

نهاد مدنی جوانان برای دموکراسی Youth Civil Organization for Democracy

(3 Rate)
khairkhana panjsad famili
0794303212
(3 Rate)
khairkhana panjsad famili
0794303212

About :

Association founded to improve and suport democracy for youth

Contact:

khairkhana panjsad famili ,45000
0794303212

Other Information

Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form

Featured Articles:

2015-12-26

استفاده غنی در سیاست مودی!nسخنرانی ندرا مودی نخست وزیر هندوستان در افتتاح تعمیر پارلمان افغانستان برعلاوه برداشت عادی پهلوهای باریک سیاسی دارد که چند نکته آن را میخواهم اینجا تذکر دهم:n• مودی ابتدای سخن خود را با یک سخنی از مولانای بلخی شروع نمود و یک شروع خوب بود و در ادامه این سیاست مدار هندی حرف های به زبان راند که ازلحاظ سیاسی جوانبی دارد که شاید اغلب به آن متوجه نشده باشد.n• مودی در بخشی از سخنرانی خود به جای یادبود از روابط تاریخی افغانستان و مجاورت های فرهنگی از خان عبدالغفارخان "پاکستانی" منحیث شخصیت افغانی یاد نمود که هدف از این یادبود شاید جلوه دادن پاکستان جز خاک افغانستان ، و تشدید مسئله نزاع بر خط دیورند میان افغانستان و پاکستان بود، تایکبار دیگر توجه پاکستان را به افغانستان ژرف تر سازد و از کشمیر تحت تسلط هند دور سازد.n• اعلام 500 بورسیه به شهدای نیروهای مسلح افغان بخاطر حمایت شان در مبارزه با تروریزم، و بیان "دشمن افغانستان دشمن ماست "؛ بیانگر آن بود که افغانستان به دفاع از هند وارد محرکه است و تادیه این بورسیه در حقیقت مکافات هند میباشد و از این طریق هدف داغتر شدن جنگ و مبارزه مردم ما برای آرامش هند را داشته است.n• مودی اعلام کرد که "دشمن افغانستان دشمن هند است" اما بعدا بدون وقفه بصورت نااعلام شده به دیدار نوازشریف صدراعظم پاکستان رفت و با اشتراک در مراسم عروسی نواسه و سالگره نواز شریف به پاکستان تفهیم کرد که ما دوستان نزدیک و حتی شخصی هستیم و هدف از دشمن افغانستان رادشمن خود خواندن شما نبودید.n• مودی در نهایت کوشش نموده که از جریان جهاد و مقاومت افغانستان نامی نبرد چون مصاحبه اخیر پرویزمشرف صدراعظم باز نشسته پاکستان را بیاد داشت و در نهایت مودی تلاش کرد تا از این گروه یاد نکند و با پاکستان مواجه نشود و به پاکستان نشان بدهد که در سرکوب این گروه چالشی بنام هند وجود ندارد.nاما و اما این طرف رئیس جمهور غنی سیاست مدار با احساسات تند، با تاثیر پذیری عمیق از سخنان مودی لب گشود و برمواضع پاکستانی مستقیم و به شکل اتمی آن تاخت، عملکردی که مودی با تمام وجود میخواستش.nما فراموش نکنیم که کشور مستقلی هستیم و روابط متعادل با هرهمسایه ضرورت مبرم ماست ، نباید بخاطر ساخت یک تعمیر ذوق زده شویم و درمقابلش خون هزاران سرباز و فرزند این خاک را تبادل کنیم زیرا معلوم است که از آغاز تطبیق پروژه طالب و تروریزم در افغانستان کشمیر به آرامش نسبی رسیده است. nپ.ن :از مردم خود توقع داریم تا احساسی نه بلکه عقلانی بعد از اندکی تفکر قضاوت کنند.

2015-12-19

چگونه باور کنم که یکبار دیگر برای کسب چوکی بخود یا به فرزاندان تان اقدام نکرده باشید؟!

Review

Similar Places:

Here you can find correct and reliable news, articles...
Welfare Organization for Orphans & Disables (WOOD) is a nonprofit,...
ADWEO raises fund to assist with those in desperate need...
شورا ی اجتماعی برای تحکیم صلح : یک نهاد ملی مستقل...
Art group
Non Governmental Organization
The Aim of Afghanistan Dental Association is to unite all...
Discovering and showcasing the most unseen images, untold and unheard...
جامعه روانشناسان جوان افغانستان در راستای بهبود بهزیستی روانی جامعه...